Вербальні договори

Вербальними називали договори, які укладалися на підставі усного проголошення певних слів, формул або фраз. Юридичну чинність вони набували з моменту проголошення їх — verbis. Звідси і їхня назва — вербальні. Це найдавніші договори, стипуляція, обіцянка вільновідпущеника патрону при звільненні, обіцянка про встановлення посагу. Два останніх договори укладалися рідко. Стипуляція, навпаки, виявилася досить зручною формою і стала одним з найпоширеніших вербальних договорів.Сутність вербальних договорів найбільшою мірою відображає стипуляція (stipulatio, sponsio). Це договір, що встановлювався у формі певного запитання майбутнього кредитора і відповідної відповіді майбутнього боржника. Укладання договору проходило в присутності свідків, які підтверджували його вірогідність. Форма стипуляції вимагала присутності кредитора і боржника в одному місці, не допускала ніякого представництва. Стипуляція була відома вже Законам XII таблиць, де договір вважався укладеним, якщо відповідь боржника збіглася з поставленим запитанням кредитора.Стипуляція — це суто формальний договір навіть у класичному праві, який передбачав одностороннє зобов´язання: кредитор мав право вимагати, а боржник був зобов´язаний у повному обсязі виконати вимогу кредитора. У стипуляції не було визначено близьку мету та матеріальну основу, з якої виникало б зобов´язання.Найчастіше стипуляція застосовувалась для оформлення поруки — найпоширенішої форми забезпечення зобов´язань.

Порука — договір, за яким встановлювалася додаткова (акцесорна) відповідальність третьої особи (поручника) за виконання зобов´язання боржником.

 Це допоміжний договір, який існував паралельно з основним доти, доки існував основний. Якщо основне зобов´язання припинялося, припинялася і порука, яка мала забезпечити виконання основного зобов´язання. Кредитор, даючи в борг майбутньому боржнику певну суму грошей, потребує гарантій, що позичені гроші він одержить назад, а тому вимагає, аби хтось третій взяв на себе обов´язок повернути йому гроші, якщо чомусь їх не зможе повернути боржник. Боржник повинен знайти цю третю особу (поручника) і домовитися з ним щодо прийняття додаткової відповідальності. При укладенні основного договору в формі стипуляції кредитор, одержавши стверджувальну і співпадаючу відповідь від боржника на своє запитання, звертався з таким самим запитанням до присутнього при цьому поручника. Якщо він давав стверджувальну і співпадаючу відповідь, договір поруки вважався укладеним. (Це називалося adpromissio — додаткова обіцянка.) Отже, поруці передувало дві угоди: основний контракт і угода боржника з поручником щодо прийняття на себе додаткової відповідальності.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Испарение электронной бомбардировкой

Метод термо-вакуумного напыления. Метод получения тонких пленок термическим вакуумным напылением является универсальным и наиболее освоенным методом. Схема термического напыления. Резистивное термическое испарение в вакууме. Испарители с косвенным резистивным нагревом. Электронно-лучевые испарители. Достоинства и недостатки термического испарения

Психология массовой коммуникации

Средства массовой коммуникации СМК PR-коммуникации, масс-медиа. Социально-психологические механизмы воздействия МК. Теория социального научения.

Энерго- и Ресурсосбережение жилых и общественных зданиях

Курсовой проект. Приборы индивидуального учета расхода тепловой энергии. Снижение потребления тепловой энергии как зданием, так и системами инженерного оборудования. Рекуператоры. Экономия тепловой энергии в жилых и общественных зданиях. Снижение теплопотребления.

Техніко-економічне обґрунтування модернізації вантажних візків за рахунок подовження строку служби колісних пар

Модернізація візкув на цуй час важлива бо основний візок який використовується на вантажних вагонах 18-100 морально застарів і не відповідає умовам роботи при збільшених навантаженнях від коліс рейки та високих швидкостей руху. Визначення показників для розрахунку економічного ефекту

Материалы и методы исследований

Потенциометр — регулируемый делитель электрического напряжения, разновидность реостата. Центрифуга — устройство (машина или прибор), служащее для разделения сыпучих тел или жидкостей