Зобов´язання ніби з договорів — Римське право | iFREEstore

Зобов´язання ніби з договорів

Назва «зобов´язання ніби з договорів» підкреслює те, що вони виникали не із контрактів чи іншої якоїсь угоди, а саме з односторонньої дії якої-небудь особи. Підставою для їх виникнення міг бути односторонній правочин або інше майнове надання однієї сторони іншій. Характерною особливістю такого роду зобов´язань є одержання певної вигоди однієюстороною за волевиявленням і за рахунок другої, але без наміру обдарувати першу сторону.Саме тому такі відносини почали називати ніби договірними, подібними до договірних, що виникають ніби з договору, хоч самого договору або якоїсь іншої угоди між сторонами зобов´язання не було.

Одностороння дія, з якої виникало подібне зобов´язання, за характером повинна бути правомірною. Із недозволеної дії виникає зовсім інший тип відносин — деліктні зобов´язання.

До зобов´язань ніби з договору римське право відносило:

а) зобов´язання з ведення чужих справ без доручення;

б) зобов´язання з безпідставного збагачення, а саме: помилковий платіж; майнове надання з певною метою, яка нездійснилась; повернення недобросовісно одержаного.

Ведення чужих справ без доручення (negatiorum gestio) — це правовідносини, які виникають внаслідок того, що одна сторона (гестор) виявляє турботу про майновий інтерес другої особи fdominus, господаря) без спеціального на те доручення. Турбота може бути виявлена в найрізноманітніших формах: надання якої-небудь юридичної чи фізичної послуги, управління майном, годування тварин або рабів, охорона майна. Наприклад, раптово виїхав господар і залишив без догляду свою худобу чи рабів. Його сусіда за власною ініціативою вживає заходів щодо охорони їх, годівлі, догляду тощо.

Однак достовірно відомо, що зобов´язання, які виникли з безпідставного збагачення, в римському праві були. Вони захищалися засобами кондикційних позовів чи просто кондицій (condictio): а) позов про повернення незаборгованого; б) позов про повернення майнового подання, мету якого не досягнуто; в) позов про повернення краденого; г) позов про повернення одержаного несправедливо чи за неправильною підставою.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

залык римське.docx

залык римське.docx
Размер: 87.4 Кб

.

Пожаловаться на материал

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Лабораторная работа. Амперметр, вольтметр, авометр

Магнитоэлектрический измерительный механизм. Электромеханические авометры.

Диагнозы по инфекции

Гепатиты  при системных  вирусных  или  вирусоподобных  инфекциях  Язвенная  болезнь  в  фазе  обострения Клинические критерии постановки топического диагноза

Методика рентгеноскопии желудка

Симптомы, которые можно выявить при обследовании. Рак желудка экзофитная форма узловатый. Нарушения структуры стенок органов

Определить величину неизвестного сопротивления

Задача. Решение. При включении в двухпроводную сеть показание вольтметра стало 125В. Когда последовательно с вольтметром включили неизвестное сопротивление, вольтметр показал 120В.

Инструкция по назначению доверенного лица

Если Вы по каким-либо причинам не можете получить свой заказ, назначьте доверенное лицо, которое может забрать заказ на пункте выдачи или получить при домашней доставке.