Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту) — Римське право | iFREEstore

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Заповіт (testamentum) – односторонній акт, розпорядження особи щодо свого майна на випадок смерті з обов’язковим призначенням спадкоємця. Умови дійсності заповіту: 1) правоздатність спадкодавця; 2) вимоги щодо форми заповіту; 3) призначення спадкоємця. Допускали призначення спадкоємця з певною умовою. Спадщина відкривалася не в момент смерті спадкодавця, а з настанням цієї передбаченої умови. Допускали також призначення запасного спадкоємця. Спадкодавець міг писати спадкове розпорядження на випадок смерті, не призначаючи конкретного спадкоємця. Але це вже не був заповіт, а розпорядження щодо передачі різних часток майна (речей) різним особам. Такі розпорядження мали назву кодицилів і були звичайно, додатком до заповіту. Таким чином кодицил – спадкове розпорядження на випадок смерті про передачу різних часток майна різним особам без призначення конкретного спадкоємця. Випадки визнання заповіту недійсним. 1) capitis dominutio спадкодавця; 2) якщо спадкоємець втрачає право спадкувати або вмирає раніше від спадкодавця; 3) якщо спадкодавець ліквідує свій заповіт (шляхом заяви у суді або перед трьома свідками); 4) якщо буде складений новий заповіт (то попередній автоматично втрачає силу).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

залык римське.docx

залык римське.docx
Размер: 87.4 Кб

.

Пожаловаться на материал

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Перестройка в СССР

Основные причины и цели перестройки СССР. Перестройка институтов государства. Органы государственной власти. Местные органы государственной власти. Изменения в политической системе. Вооруженные силы. Правоохранительные органы. Перестройка государственных органов управления. Реорганизация единой государственной системы хозяйства. Изменения национально-государственного устройства. Итоги перестройки

Теория государства и права: Учебник

Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства и права. Сущность и функции государства. Типы и формы государства. Механизм государства и политическая система общества. Гражданское общество и правовое государство. Право и правовая система. Право и личность. Право в системе социальных норм. Правосознание и правовая культура. Нормы права. Формы права и правотворчество. Система права и система законодательства. Реализация права. Толкование права. Коллизии в праве. Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Цели и средства в праве. Правовое регулирование. Правовая политика.

Стратегический менеджмент

Предпринимательский менеджмент. Реализация организационных стратегий. Стратегическое управление. Функции предпринимательства. Стратегии. Наступательные стратегии. Модель дизайна школы. Миссия, фирмы, курс развития.

Желудочно-кишечный тракт. Ответ на тест

Пищеварительные функции ЖКТ, процессв переработки пищи в различных отделах ЖКТ

Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників

Перевод на английский. The basis and conditions of financial liability of employees