Джерела правоутворення римського права

У науці римського права виділяють:

І Джерела змісту римського права, якими є матеріальні умови життя, економічний лад, суспільні відносини, які склались в римському суспільстві і підлягали регулюванню правовими нормами;

ІІ Джерела правоутворення (в науці теорії права їх ще називають “формою права”), у римському праві виступають:

1) звичаї,

2) закони (постанови Народних зборів, постанови сенату, розпорядження імператорів – зміни відбувались по періодах розвитку римської держави);

3) практика преторів та інших магістратів; 5

4) діяльність римських юристів (юриспруденція).

ІІІ Джерела пізнання римського права: Закони ХІІ таблиць; Петеліїв закон (lex Paetelia), який скасував продаж у рабство і вбивство неплатоспроможного боржника; Аквіліїв закон (lex Aequilia), який встановив відповідальність за знищення і пошкодження чужих речей; Фальцидіїв закон (lex Falcidia) про обмеження заповітів; Кодифікація Юстиніана. Як і у всіх народів основними джерелами римського права були звичай і закон. Але до цих основних джерел права у Римі на рівних правах приєднували науку права (юриспруденцію) та практику судових та інших державних установ.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

К данному материалу относятся разделы:

Етапи розвитку римського права

Складові системи римського цивільного права та їх характеристика

Історична роль римського цивільного права та його значення для сучасної цивілістики

Поняття і особливості римського цивільного права

Джерела правоутворення римського права

Кодифікація Юстиніана

Загальна характеристика судових процесів Риму та їх види

Загальна характеристика легісакційного процесу

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

Поняття та види позовів

Особливі засоби преторського захисту

Суб’єкт римського цивільного права.Правове становище римських громадян

Поняття правоздатності та дієздатності

Правове становище вільновідпущеників

Поняття і види юридичних осіб

Поняття і види спорідненості у римській сімї

Умови взяття шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям

Зміст батьківської влади

Відмінність усиновлення від узаконення

Припинення шлюбу

Поняття речей та їх види

Відмінність речового права від зобовязального

Поняття та види володіння

Поняття та зміст права власності.

Способи набуття права власності.

Поняття і види права на чужі речі

Поняття і види сервітутів

Поняття та форми застави

Поняття і види зобов’язань

Підстави виникнення зобов’язань

Поняття та види договорів

Консенсуальні договори

Група реальних договорів

Вербальні договори

Письмові контракти

Зобов´язання ніби з договорів

Спадкування за заповітом (поняття, умови дійсності заповіту)

Спадкова трансмісія

Похожие материалы:

Қоғамдық денсаулық сақтау пәнінен тест сұрақтары

Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқарудың зерттеу негізіне жататындар? Туушылық көрсеткішін есептегенде берілген жылы. Туылу жөніндегі мәлімет көзі болып. Экономикалық дамыған елдерде халық.

Алгоритм работы с Н-НН в суффиксе слова

Причастия, деепричастия, гласная перед н-нн. Сложные случаи написания н - нн. Краткая форма. Прилагательные

Международные финансы

Понятие международных финансов. Функции международных финансов. Особенности понятия валюты. Национальная валютная система. Европейская валютная интеграция. Рынок евровалют. Функции и роль международного кредита. Международные финансовые организации, институты. Финансовые организации Евросоюза.

Астрономический ежегодник

Астрономический ежегодник дает координаты Солнца, Луны, больших планет Солнечной системы и звезд, а также другие эфемеридные величины для определенных моментов времени, выбранных.

Техническое регулирование, стандартизация и сертификация товаров

Лабораторная работа Техническое регулирование Вывод: Изучив основные разделы ФЗ «О техническом регулировании»