Практична робота на тему: Конкурентоспроможність

Территория рекламы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

На тему : «Конкурентоспроможність»

Виконав: студент

3 курсу 6 групи ФОАЕК

Івашківський М.Р.

КИЇВ – 2015

У практичній роботі було використано дані з сайту smida.gov.ua , а саме :

Загальна інформація

Коди

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ"

за ЄДРПОУ

00381522

Територія

Україна Дніпропетровська Жовтневий 50085 м. Кривий Рiг вул. Георга Отса ,6

за КОАТУУ

1211036600

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

вул. Георга Отса ,6, м. Кривий Рiг, Жовтневий, Україна, 50085

Середня кількість працівників:

467

Дані з сайту smida.gov.ua виробника-конкурента нашого підприємства , а саме:

Cкорочена назва:

ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод № 9"

ЄДРПОУ:

00378000

Юридична адреса:

вул. Чеботарьова, буд.28 м. Дніпропетровськ 49035

Зареєстрований:

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 12.07.1996

КОАТУУ:

1210138100 (ЛЕНІНСЬКИЙ р-н)

Галузева належність (1):

10.71

Галузева належність (2):

10.72

Галузева належність (3):

46.39

Керівник:

Щербина Микола Васильович, Генеральний директор , тел.: 0563709343

Контактна особа:

Глоба Тетяна Володимирівна, тел.: 0562327099

Електронна поштова адреса:

ЗАВДАННЯ

Провести комплексну оцінку конкурентоспроможності досліджуваного раніше підприємства порівняно з найближчим конкурентом (методом експертних оцінок із зазначенням не менше 7 оціночних показників та інтегральним методом).

Метод експертних оцінок

Заснований на результатах опитування чи колективної думки експертів про можливу ринкову цінність товару, розміри попиту на нього і вироблення рішень про ціну.

Для оцінювання використано 100 бальну систему .

Таблиця 1

Оцінка підприємств

Показники , 2014 р.

ПАТ «Кріворіжхліб»

Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

Випуск продукції , шт.

82

91

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

86

89

Валові витрати, тис. грн.

78

75

Чистий прибуток, тис. грн.

32

68

Витратовіддача, грн.

67

74

Фондовіддача , грн.

59

72

Продуктивність праці, шт./год.

76

82

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, раз

69

73

Разом

549

624

Висновок : згідно отриманих даних , підсумовуючи , можна сказати ,що на ринку більш конкурентоспроможний та успішнішим на 2014 рік є Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» який набрав 624 бали з 800 можливих , якщо порівнювати його з ПАТ «Кріворіжхліб» по всім показникам , то воно має краще .

Оцінка конкурентоспроможності підприємств за допомогою інтегрального методу

Таблиця 2

Інформація

Підприємство

Фондовіддача

Продуктивність праці

Рентабельність витрат, %

Рентабельність діяльності, %

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

ПАТ «Кріворіжхліб»

65

73

347

488

1

2

2

3

Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

126

132

689

703

14

18

17

19

Застосування інтегрального методу оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачає:

оцінку динаміки показників ефективності діяльності досліджуваних підприємств на основі розрахунку темпів росту;

оцінку інтегральної ефективності діяльності підприємств за такою формулою:

,

де

Еn

- інтегральний показник ефективності;

І1, І2, …Іn

– темпи росту показників;

n

– кількість показників.

формування висновку.

Розв’язок:

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства ПАТ «Кріворіжхліб» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

фондовіддачі (Фв):

;

продуктивності праці (Пп):

;

рентабельності витрат:

;

рентабельності діяльності:

;

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

фондовіддачі (Фв):

;

продуктивності праці (Пп):

;

рентабельності витрат:

;

рентабельності діяльності:

;

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

Таблиця 2

Оцінка конкурентоспроможності підприємств інтегральним методом

Підприємство

Темп росту

Інтегральний показник ефективності

Фондовіддача

Продуктивність праці

Рентабельність витрат

Рентабельність діяльності

ПАТ «Кріворіжхліб»

1,12

1,41

2

1,5

1,475

Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

1,05

1,02

1,29

1,12

1,115

Висновок : підвищення рентабельності витрат та рентабельності діяльності у звітному періоді в порівняння з базисним дозволило підприємству ПАТ «Кріворіжхліб» зайняти кращу позицію порівняно з Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9». Але ця інформація не є доцільною протягом всього періоду діяльності , тому що вона показує тільки динаміку розвитку протягом певного періоду , а так як на ПАТ «Кріворіжхліб» до 2013 спостерігались стабільні кризові явища , то будь-який економічний профіцит буде відображатись у більших арифметичних цифрах.

Тому застосування інтегрального методу для оцінки конкурентоспроможності підприємств, дозволяє оцінити динамічні характеристики ефективності їх діяльності. Недоліком даного методу є неможливість врахування впливу динаміки кожного з показників ефективності на значення інтегрального показника.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

конкурентоспроможність.docx

конкурентоспроможність.docx
Размер: 45.7 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Практична робота з дисципліни «Економіка підприємства». Провести комплексну оцінку конкурентоспроможності досліджуваного раніше підприємства порівняно з найближчим конкурентом

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Екологічні проблеми міста Нетішина Хмельницької обл.. Реферат

Кафедра: екологічної безпеки та екологічного природокористування. Екологічні роблеми та шляхи їх вирішення

Характерні особливості чинної Конституції

Основні етапи новітнього конституційного процесу становлення Конституції України Конституція України основний закон держави

Исследование зависимости показателя преломления раствора от его концентрации. Определение концентрации раствора с помощью рефрактометра

Лабораторная работа. Изучить устройство и принцип работы рефрактометра, определить зависимость показателя преломления раствора от концентрации, определить молярную рефракцию сахара. Построить график и определить, методом графического определения, коэффициенты калибровочного графика. Найти неизвестную концентрацию вещества.

Культурология

Курса культурологии. Основные понятия. Предмет культурологии. Эволюционизм. Диффузионистское направление в изучении культур. Психологическое направление в изучении культур. Направление "Культура и личность" (Психологическая антропология). Экстатические (измененные) состояния сознания как сторона культуры. Взаимодействие культуры, личности и природы. Классический психоанализ в исследовании культур. Гуманистическая психология и образ современной культуры.

Дефекты рельсов и их обнаружение

Классификация дефектов рельсов и их обнаружение. Остродефектные рельсы. Методы и средства рельсовой дефектоскопии. Дефектоскопия рельсов включает оценку их качества в процессе изготовления.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok