Практична робота на тему: Конкурентоспроможність

Территория рекламы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

На тему : «Конкурентоспроможність»

Виконав: студент

3 курсу 6 групи ФОАЕК

Івашківський М.Р.

КИЇВ – 2015

У практичній роботі було використано дані з сайту smida.gov.ua , а саме :

Загальна інформація

Коди

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЖХЛIБ"

за ЄДРПОУ

00381522

Територія

Україна Дніпропетровська Жовтневий 50085 м. Кривий Рiг вул. Георга Отса ,6

за КОАТУУ

1211036600

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

Не визначено

за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

за КВЕД

15.81.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

вул. Георга Отса ,6, м. Кривий Рiг, Жовтневий, Україна, 50085

Середня кількість працівників:

467

Дані з сайту smida.gov.ua виробника-конкурента нашого підприємства , а саме:

Cкорочена назва:

ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод № 9"

ЄДРПОУ:

00378000

Юридична адреса:

вул. Чеботарьова, буд.28 м. Дніпропетровськ 49035

Зареєстрований:

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 12.07.1996

КОАТУУ:

1210138100 (ЛЕНІНСЬКИЙ р-н)

Галузева належність (1):

10.71

Галузева належність (2):

10.72

Галузева належність (3):

46.39

Керівник:

Щербина Микола Васильович, Генеральний директор , тел.: 0563709343

Контактна особа:

Глоба Тетяна Володимирівна, тел.: 0562327099

Електронна поштова адреса:

ЗАВДАННЯ

Провести комплексну оцінку конкурентоспроможності досліджуваного раніше підприємства порівняно з найближчим конкурентом (методом експертних оцінок із зазначенням не менше 7 оціночних показників та інтегральним методом).

Метод експертних оцінок

Заснований на результатах опитування чи колективної думки експертів про можливу ринкову цінність товару, розміри попиту на нього і вироблення рішень про ціну.

Для оцінювання використано 100 бальну систему .

Таблиця 1

Оцінка підприємств

Показники , 2014 р.

ПАТ «Кріворіжхліб»

Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

Випуск продукції , шт.

82

91

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

86

89

Валові витрати, тис. грн.

78

75

Чистий прибуток, тис. грн.

32

68

Витратовіддача, грн.

67

74

Фондовіддача , грн.

59

72

Продуктивність праці, шт./год.

76

82

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, раз

69

73

Разом

549

624

Висновок : згідно отриманих даних , підсумовуючи , можна сказати ,що на ринку більш конкурентоспроможний та успішнішим на 2014 рік є Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» який набрав 624 бали з 800 можливих , якщо порівнювати його з ПАТ «Кріворіжхліб» по всім показникам , то воно має краще .

Оцінка конкурентоспроможності підприємств за допомогою інтегрального методу

Таблиця 2

Інформація

Підприємство

Фондовіддача

Продуктивність праці

Рентабельність витрат, %

Рентабельність діяльності, %

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

ПАТ «Кріворіжхліб»

65

73

347

488

1

2

2

3

Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

126

132

689

703

14

18

17

19

Застосування інтегрального методу оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачає:

оцінку динаміки показників ефективності діяльності досліджуваних підприємств на основі розрахунку темпів росту;

оцінку інтегральної ефективності діяльності підприємств за такою формулою:

,

де

Еn

- інтегральний показник ефективності;

І1, І2, …Іn

– темпи росту показників;

n

– кількість показників.

формування висновку.

Розв’язок:

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства ПАТ «Кріворіжхліб» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

фондовіддачі (Фв):

;

продуктивності праці (Пп):

;

рентабельності витрат:

;

рентабельності діяльності:

;

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

Розрахунок інтегрального показника ефективності діяльності для підприємства Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9» проводиться наступним чином:

1) оцінюються темпи росту:

фондовіддачі (Фв):

;

продуктивності праці (Пп):

;

рентабельності витрат:

;

рентабельності діяльності:

;

2) проводиться розрахунок інтегрального показника ефективності:

Таблиця 2

Оцінка конкурентоспроможності підприємств інтегральним методом

Підприємство

Темп росту

Інтегральний показник ефективності

Фондовіддача

Продуктивність праці

Рентабельність витрат

Рентабельність діяльності

ПАТ «Кріворіжхліб»

1,12

1,41

2

1,5

1,475

Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9»

1,05

1,02

1,29

1,12

1,115

Висновок : підвищення рентабельності витрат та рентабельності діяльності у звітному періоді в порівняння з базисним дозволило підприємству ПАТ «Кріворіжхліб» зайняти кращу позицію порівняно з Прат «Дніпропетровський хлібзавод №9». Але ця інформація не є доцільною протягом всього періоду діяльності , тому що вона показує тільки динаміку розвитку протягом певного періоду , а так як на ПАТ «Кріворіжхліб» до 2013 спостерігались стабільні кризові явища , то будь-який економічний профіцит буде відображатись у більших арифметичних цифрах.

Тому застосування інтегрального методу для оцінки конкурентоспроможності підприємств, дозволяє оцінити динамічні характеристики ефективності їх діяльності. Недоліком даного методу є неможливість врахування впливу динаміки кожного з показників ефективності на значення інтегрального показника.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

конкурентоспроможність.docx

конкурентоспроможність.docx
Размер: 45.7 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Практична робота з дисципліни «Економіка підприємства». Провести комплексну оцінку конкурентоспроможності досліджуваного раніше підприємства порівняно з найближчим конкурентом

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Изготовление съёмных пластиночных протезов с металлизированным базисом

Дипломная работа. Специальность: Стоматология ортопедическая. Технология изготовления съёмных пластиночных протезов с металлизированным базисом. Изучение и освоение лабораторных этапов съёмных пластиночных протезов с металлизированным базисом

Пример расчета трудоемкости разработки программного продукта

Трудоемкость разработки программного обеспечения.

Государственная политика в сфере культуры (на примере Департамента культуры города Москвы)

Курсовая работа. Цель исследования – чтобы изучить государственную политику в сфере культуры, а также представить реализацию функций культурной политики в городе Москве.

Производственная стратегия предприятия

Управленческое консультирование. Планирование производства и контроль. Повышение производительности труда. Динамика производственной мощности предприятия. Конкурентоспособность предприятия. Структура управления.

Форматування документів в текстовому редакторі MS Word

Підсумкова робота Кафедра інформаційних технологій

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok