ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

Реалізація великих проектів, пов’язаних з будівництвом, підвладна «ризику незавершення», причинами якого може бути банкрутство підрядчиків, змін у наміченому проекті, розбіжностях у кошторисі, змін в економічному середовищі реалізації проекту (ціни, податки). Ризик перевищення витрат виникає внаслідок зміни початкового плану реалізації проекту або заниження розрахункових витрат на будівництво, затримання термінів будівництва.

Після завершення проекту можлива поява виробничих ризиків, пов’язаних з проблемами технічної підготовки і розробки проекту, поганого інжинірингу, незадовільного навчання персоналу, нестачі сировини і зростання витрат виробництва.

Такий підхід до вивчення проектних ризиків базується на їх поетапній (пофазовій) оцінці (табл. 10.1).

Під час підготовки та експлуатації на хід виконання проекту можуть впливати різні чинники технічного, комерційного, фінансового і політичного ґатунку. (Причини їх виникнення, їх ознаки і наслідки за функціональними критеріями проекту подані у таблиці 10.2.)

Таблиця 10.1

ВИДИ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ

Стадія

Види ризиків

Перед-інвестиційна

Помилковість у розробці концепції проекту

Неправильне визначення розташування проекту

Ставлення до проекту місцевої влади

Прийняття рішення про доцільність інвестування

Інвестиційна

Платоспроможність замовника

Непередбачені витрати на будівельні роботи

Перевищення термінів будівництва, вартості обладнання

Несвоєчасність постачання обладнання

Невиконання контрактних зобов’язань підрядчиками

Несвоєчасна підготовка персоналу

Експлуатаційна

Поява альтернативного продукту (послуги)

Неплатоспроможність споживачів

Неправильно визначені обсяг і сегмент ринку, на якому реалізується продукт проекту

Зміна цін на сировину і матеріали, перевезення; заробітної плати

Зміна вартості капіталу і рівня інфляції

Загроза екологічній безпеці

Зміна ставлення населення до реалізації проекту

Таблиця 10.2

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ОЗНАКИ ТА НАСЛІДКИ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРОЕКТІВ

Причини виникнення

Наслідки

Ознаки

Технічні ризики

Помилки в проектуванні; недоліки технології; неправильний вибір обладнання; неправильне визначення потужності виробництва.

Недоліки в управлінні; нестача кваліфікованої робочої сили; відсутність досвіду роботи на імпортному обладнанні в місцевого персоналу

Неможливість виходу на проектовану потужність

Випуск продукції нижчої якості

Новизна проекту

Відсутність проектної організації відповідного рівня

Відсутність маркетин-гових досліджень

Відсутність залучення іноземних менеджерів

Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих.

Порушення термінів субпідрядниками

Збільшення термінів будівництва

Вихід на повну потужність у віддалений період

Нечіткі щодо термінів і кількості контракти

Контракти без штрафних санкцій

Вибір постачальників нестабільних регіонів; з ненадійною репутацією

Відсутність у контракті механізму запуску

Порушення термінів будівництва.

Підвищення цін на сировину та електроенергію; підвищення вартості обладнання через валютні ризики; підвищення витрат на проект

Підвищення розрахункової вартості проекту

Відсутність у контракті фіксованих цін, механізмів захисту від валютних ризиків

2.Облік заробітної плати у місцевій валюті

Політичні ризики

Зміна торговельно-політичного режиму та митної політики, в податковій системі, системі валютного регулювання й регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Зміна в системах експортного фінансування в країнах — учасницях проекту

Неможливість збуту продукції

Розрахунок собівартості продукції за нижчою ціною

Не враховані всі нові заходи для захисту від ризиків, що їх застосовують в інших країнах

Нестабільність політичної ситуації в країні, небезпека націоналізації та експропріації

Втрата проекту

Відсутність підтримки в силових структурах та уряді

Відсутність підтримки державних і місцевих структур

Зміна законодавства, особливо в частині регулювання іноземних інвестицій.

Складність з репатріацією прибутку

Зниження ефективності, згортання проекту

Застаріла технологія

Непродумана екологічна політика

Низькі вимоги до екологічності проекту

Невирішеність питань утилізації відходів

Відсутність дозволу наглядових органів

Маркетингові ризики

Неправильний вибір товару та його випуск.

Випуск товару низької якості або морально застарілої конструкції.

Неправильний вибір ринків збуту, неточний розрахунок місткості ринку.

Непродуманість або ж відсутність на передбачених ринках збутової мережі.

Неправильна цінова політика.

Відсутність чи нестача реклами

Неможливість реалізації продукції проекту у розраховані терміні й у ціновому діапазоні

Відсутність потрібних доходів для того, щоб погасити кредит

Відсутність маркетингових досліджень

Нечітка орієнтація на покупця

Відсутні закупівельні контракти

Відсутність програми збуту

Відсутність програми з реклами

Товар не має сертифікації

Відсутність урахування особливостей політики торгівлі на даному ринку

Фінансові ризики

Нестабільність економік країн — учасниць проекту.

Коливання курсів обміну валют.

Державне регулювання облікової банківської ставки

Зростання відсоткової ставки

Подорожчання фінансування

Різна валюта надходжень і валюта кредиту

Відсутність механізму перерахунку валют

Плаваюча ставка за кредити

Відсутність чіткої фіксованої ціни на товари в контракті

Підвищення витрат фірми

Зростання цін за зарубіжним контрактом

Відсутність чіткої фіксації цін на товари й послуги в контракті

Економічна криза, затоварювання ринку.

Монополізм провідного виробника.

Конкурентна боротьба через зниження ціни

Заподіяння фінансових збитків інвесторам та іншим учасникам проекту

Відсутність маркетингових досліджень

Оптимістичні ціни, закладені у розрахунку

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Головні завдання курсу «Управління проектами»: доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проектами

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Управління проектами

Головні завдання курсу «Управління проектами»: доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проектами

К данному материалу относятся разделы:

Сутність проектної діяльності

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК СПЕЦИФІЧНА ГАЛУЗЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЦІЛІ І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

ФУНКЦІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ПРОЦЕДУРИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

МІСЦЕ І ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

ВИДИ ПЛАНІВ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ПЛАНУВАННІ ТА КОНТРОЛІ ПРОЕКТІВ

СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

ОСНОВНІ ФОРМИ ПРОЕКТНИХ СТРУКТУР

ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМИ МАТРИЧНОЇ СТРУКТУРИ

ВНУТРІШНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У ВЕЛИКИХ ПРОЕКТАХ

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ОДНОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ — СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

ДВОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ

ТРЬОХСПРЯМОВАНА СТРУКТУРА ПРОЕКТУ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИДИ СІТКОВИХ ГРАФІКІВ

ГРАФІКИ ПЕРЕДУВАННЯ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ І ПОКАЗНИКИ

ОСОБЛИВОСТІ СТРІЛЧАСТИХ ГРАФІКІВ

ПЕРЕВАГИ І ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІКІВ ПЕРЕДУВАННЯ

СІТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

МЕТОДИ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ

ОЦІНКА І ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ

ПОБУДОВА РЕСУРСНИХ ГІСТОГРАМ

МОДЕЛЮВАННЯ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ

ПЛАНУВАННЯ ЗАТРАТ

МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ПРОЕКТУ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСТАТОЧНИХ ВИТРАТ

ЗВІТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ЗМІНАМИ

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ

ВИТРАТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ

ПОНЯТТЯ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВ

ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДРЯДНИХ ТОРГІВ

Похожие материалы:

Риккетсиозы, Спирохетозы, Микозы. Тесты

Ответы по теме: Риккетсиозы. Микозы (кандидоз и дерматомикозы) и актиномикоз Ответы по теме: Спирохетозы. Венерические заболевания Ответы по теме: Микозы (кандидоз и дерматомикозы) и актиномикоз

Дневник Практики по профилю специальности «Младшая медсестра по уходу за больными»

Специальность « Сестринское дело» Характеристика отделения - Травматологическое отделения

Витоки і сутність демократії

Демократія та її основні форми. Головні концепції демократії. Здійснення влади народом. Що є сучасна демократія? Головні концепції демократії. Народовладдя, інститути громадянського суспільства в Україні: можливості та реальність

Национальная экономика Республики Беларусь. Ответы

Термин «национальная экономика». Национальная экономика Беларуси. РБ - республика Беларусь. Функции и развития национальной экономики. Экономическая модель. Макроэкономика. Природно-ресурсный, демографический, научно-технический, инновационный и трудовой потенциал РБ. Внешнеэкономический и производственный потенциал страны. Инновационностъ экономики. Развитие национальной экономики.

Эйфелева Башня

Эйфелева башня  — символ Парижа была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение — башня изначально служила входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Тест к тексту