Поняття циклу. Складання алгоритмів з повтореннями. Рішення геометричних задач з використанням оператора повтору.

Тема: Поняття циклу. Складання алгоритмів з повтореннями. Рішення геометричних задач з використанням оператора повтору.

Поняття циклу в Scratch.

Як малювати в Scratch правильні багатокутники.

Обчислювальний процес називається циклічним, якщо він містить багатократне повторення одних і тих же дій. Багато разів повторювані дії називаються циклами.

308229022225В Scratch є 4 команди, які можна використовувати для організації циклів.

Команда "повторять" – дозволяє повторювати деяку групу команд. число разів, що задається.

Команда "всегда", нескінченно повторює деяку групу команд.

Цикли з умовою:

Команда "всегда если", цикл повторює групу команд якщо умова істина.

Команда "повторять до", цикл повторює групу команд поки умова хибна.

Розглянемо приклад: Побудувати квадрат зі стороною 40 кроків.

15240-635Проаналізуємо програму:

Для того, щоб виконавець залишав слід необхідно «опустить пере», якщо «перо поднять» - слід не залишеться.

Необхідно встановити колір і розмір пера.

Задача розв’язана лінійно.

Які команди повторюються?

Чи можна організувати цикл? Який?

68643582550

Використаємо цикл «повтори»:

Результат такий же, програма менша!.

Як малювати в Scratch правильні багатокутники.

Спочатку пригадаємо, що таке правильний багатокутник: Правильними називаються багатокутники, у яких всі сторони і кути рівні.

Розглянемо, наприклад, правильний трикутник:

На малюнку один з внутрішніх кутів правильного трикутника позначений цифрою 1. Цифрою 2 на малюнку позначений один із зовнішніх кутів.

Зовнішні кути правильного трикутника і взагалі будь-якого правильного багатокутника мають чудову властивість: для будь-якого правильного багатокутника сума його зовнішніх кутів рівна 360 градусів. Крім того, зовнішні кути будь-якого правильного багатокутника рівні між собою.

Для трикутника зовнішній кут рівний:

360 : 3 = 120 градусів

Для багатокутника формула обчислення зовнішнього кута наступна:

360 : N, де N - кількість вершин

Щоб Спрайтові намалювати правильний трикутник, в кожній вершині йому треба обернутися на кут, рівний зовнішньому куту трикутника.

Повернемо спочатку Спрайт направо, потім намалюємо правильний трикутник, повертаючи ліворуч:

Самостійно складіть програму для трикутника, якщо повертаємо праворуч.

Складемо таблицю для деяких багатокутників (таблиця_1).

Вкладені цикли в Scratch.

Складемо програму для побудови фігури:

Трикутник ми вже вміємо малювати, зробимо його кольоровим.

Для того щоб вийшла різнокольорова квітка необхідно змінити колір, зробимо це добавивши команди, і розвернемо виконавця на 36 грабусів направо.

Щоб виконання повторилося по колу, необхідно створити цикл. 360/36=10, тому програма виглядає так:

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти програми для креслення всіх багатокутників з таблиці_1.

2. Скласти програму, що малює фігуру: .

3. Скласти програму, що малює зірку: .

Критерії оцінювання:

Оцінка 10-11 балів - робота виконана повністю, самостійно, правильно збережена, студент може відповісти на додаткові питання

Оцінка 8-9 балів - робота виконана не повністю, але самостійно, студент може відповісти на додаткові питання

Оцінка 6-7 балів - робота виконана не повністю, але самостійно, студент не може відповісти на додаткові питання

Оцінка 3-5 балів - робота виконана тільки за прикладом №3, описаному в Практичній роботі №4, студент може відповісти на додаткові питання

Оцінка 1-2 балів - робота не виконана, учень не може відповісти на додаткові питання

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лабораторна робота Поняття циклу в Scratch.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Нормативно-правовые акты и правовой статус. Медицинское право

Организация охраны здоровья. Контроль в сфере охраны здоровья. Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России). Нормы медицинского права закреплены достаточно большим количеством нормативных правовых актов, различной юридической силы.

Оперативное финансовое управление

Основы оперативного финансового управления. Бюджетирование - технология оперативного финансового управления. Инструментарий оперативного финансового управления.

Программное обеспечение ЭВМ. Теоретические вопросы

Образцы сочинения по Русском языку

Что важнее: красота душевная или физическая. Связь таланта и трудолюбия. Трагедия одинокой души. Взаимоотношения личности и коллектива. Какие нравственные черты вырабатывает спорт у человека. О нравственных калеках. О силе доброго слова Что лежит в основе воспитанности человека. Что влияет на человека в ситуации нравственного выбора. Как противостоять низости и подлости. Нужно учиться культуре радости. Душевная чуткость человека и доброта

Оценка бизнеса

Стратегия ценообразования. Ценовые стратегии. Оценка стоимости бизнеса. Цели и функции, этапы, подходы и методы оценки бизнеса. Предприятия-аналоги при оценке бизнеса. Расчет рыночной стоимости имущества. Интеллектуальная собственность и методы ее оценки. Нематериальные и материальные активов. Стоимость товарного знака.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok