Поняття циклу. Складання алгоритмів з повтореннями. Рішення геометричних задач з використанням оператора повтору.

Тема: Поняття циклу. Складання алгоритмів з повтореннями. Рішення геометричних задач з використанням оператора повтору.

Поняття циклу в Scratch.

Як малювати в Scratch правильні багатокутники.

Обчислювальний процес називається циклічним, якщо він містить багатократне повторення одних і тих же дій. Багато разів повторювані дії називаються циклами.

308229022225В Scratch є 4 команди, які можна використовувати для організації циклів.

Команда "повторять" – дозволяє повторювати деяку групу команд. число разів, що задається.

Команда "всегда", нескінченно повторює деяку групу команд.

Цикли з умовою:

Команда "всегда если", цикл повторює групу команд якщо умова істина.

Команда "повторять до", цикл повторює групу команд поки умова хибна.

Розглянемо приклад: Побудувати квадрат зі стороною 40 кроків.

15240-635Проаналізуємо програму:

Для того, щоб виконавець залишав слід необхідно «опустить пере», якщо «перо поднять» - слід не залишеться.

Необхідно встановити колір і розмір пера.

Задача розв’язана лінійно.

Які команди повторюються?

Чи можна організувати цикл? Який?

68643582550

Використаємо цикл «повтори»:

Результат такий же, програма менша!.

Як малювати в Scratch правильні багатокутники.

Спочатку пригадаємо, що таке правильний багатокутник: Правильними називаються багатокутники, у яких всі сторони і кути рівні.

Розглянемо, наприклад, правильний трикутник:

На малюнку один з внутрішніх кутів правильного трикутника позначений цифрою 1. Цифрою 2 на малюнку позначений один із зовнішніх кутів.

Зовнішні кути правильного трикутника і взагалі будь-якого правильного багатокутника мають чудову властивість: для будь-якого правильного багатокутника сума його зовнішніх кутів рівна 360 градусів. Крім того, зовнішні кути будь-якого правильного багатокутника рівні між собою.

Для трикутника зовнішній кут рівний:

360 : 3 = 120 градусів

Для багатокутника формула обчислення зовнішнього кута наступна:

360 : N, де N - кількість вершин

Щоб Спрайтові намалювати правильний трикутник, в кожній вершині йому треба обернутися на кут, рівний зовнішньому куту трикутника.

Повернемо спочатку Спрайт направо, потім намалюємо правильний трикутник, повертаючи ліворуч:

Самостійно складіть програму для трикутника, якщо повертаємо праворуч.

Складемо таблицю для деяких багатокутників (таблиця_1).

Вкладені цикли в Scratch.

Складемо програму для побудови фігури:

Трикутник ми вже вміємо малювати, зробимо його кольоровим.

Для того щоб вийшла різнокольорова квітка необхідно змінити колір, зробимо це добавивши команди, і розвернемо виконавця на 36 грабусів направо.

Щоб виконання повторилося по колу, необхідно створити цикл. 360/36=10, тому програма виглядає так:

Завдання для самостійної роботи:

1. Скласти програми для креслення всіх багатокутників з таблиці_1.

2. Скласти програму, що малює фігуру: .

3. Скласти програму, що малює зірку: .

Критерії оцінювання:

Оцінка 10-11 балів - робота виконана повністю, самостійно, правильно збережена, студент може відповісти на додаткові питання

Оцінка 8-9 балів - робота виконана не повністю, але самостійно, студент може відповісти на додаткові питання

Оцінка 6-7 балів - робота виконана не повністю, але самостійно, студент не може відповісти на додаткові питання

Оцінка 3-5 балів - робота виконана тільки за прикладом №3, описаному в Практичній роботі №4, студент може відповісти на додаткові питання

Оцінка 1-2 балів - робота не виконана, учень не може відповісти на додаткові питання

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лабораторна робота Поняття циклу в Scratch.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основы аудита

Конспект лекций специальности Финансы и кредит. Сущность аудиторской деятельности. Организация аудита и методы нормативного регулирования аудиторской деятельности. Правовой статус аудиторов и аудируемых лиц. Стандарты аудиторской деятельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. Организация проведения аудиторских проверок. Предварительное планирование аудиторской проверки. Понятие, сбор и оформление аудиторских доказательств. Оценка результатов аудиторских процедур. Финансовый анализ в аудите.

Радионуклидное исследование щитовидной железы, печени и почек

Сцинтиграфия щитовидной железы. Принцип проведения исследования. Как подготовиться к процедуре. Показания к проведению сцинтиграфии. Результаты сцинтиграфии. Радионуклидное исследование печени. Статическая визуализация печени. Методика исследования. Интерпретация полученных данных. Динамическая визуализация печени. Радионуклидное исследование почек. Методика исследования. Статическая визуализация почек.

Горячие клавиши Microsoft Office. Реферат

Систематика. Тест. Правильные ответы

Психологические механизмы в политических технологиях

Психологические механизмы: убеждение, внушение, эмоциональное заражение, подражание.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok