Питання до екзамену (заліку) з дисципліни «Гроші та кредит».

Питання до екзамену (заліку) з дисципліни «Гроші та кредит».

1. Дайте характеристику формам грошей та їх еволюція.

2. Назвіть та охарактеризуйте функції, що виконують гроші.

3. Охарактеризуйте походження та сутність грошей.

4. Охарактеризуйте суть, структуру та сфери грошового обороту.

5. Назвіть форми безготівкових розрахунків та охарактеризуйте їх.

6. Дайте визначення поняття “грошова маса”, назвіть її елементи та механізм дії.

7. Охарактеризуйте поняття “швидкість обігу грошей”, назвіть фактори впливу на неї.

8. Розкрийте суть закону грошового обігу.

9. Розкрийте економічну суть, види та структуру грошового ринку.

10. Дайте характеристику попиту на гроші, назвіть чинники впливу попиту на гроші.

11. Розкрийте сутність пропозиції грошей, назвіть основні важелі впливу на неї.

12. Охарактеризуйте структуру грошової системи, назвіть її види.

13. Розкрийте сутність грошової системи, назвіть та охарактеризуйте її основні елементи.

14. Розкрийте сутність та причини виникнення інфляції.

15. Охарактеризуйте види інфляцій та її наслідки.

16. Розкрийте сутність грошових реформ, назвіть та охарактеризуйте її види.

17. Охарактеризуйте сутність валюти та її класифікація.

18. Назвіть види валютних курсів та охарактеризуйте їх.

19. Дайте характеристику валютному ринку та операціям, що на ньому здійснюються.

20. Охарактеризуйте основні постулати абстрактної теорії грошей.

21. Дайте характеристику основним напрямам монетарної теорії грошей.

22. Назвіть та охарактеризуйте види кредиту.

23. Назвіть основні теорії кредиту, охарактеризуйте його сутність, функції та принципи.

24. Охарактеризуйте сутність, функції та види фінансового посередництва.

25. Дайте характеристику небанківським фінансовим інституціям.

26. Назвіть та охарактеризуйте функції, що виконує Національний банк України.

27. Охарактеризуйте роль, значення та організацію діяльності центрального банку.

28. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику Національного банку України.

29. Дайте визначення поняття “комерційний банк” охарактеризуйте функції та завдання комерційних банків.

30. Дайте загальну характеристику операцій комерційного банку.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok