Ціноутворення в галузі ФКіС

Территория рекламы

        Пилипенко Н.В. – 2013 р.

Тема 6. Ціноутворення в галузі ФКіС.

  1.  Фактори (чинники) формування ціни ФКіС послуги.
  2.  Особливості ціноутворення в галузі ФКіС в ринкових умовах.

  1. 

Фактори (чинники) формування ціни ФКіС послуги

де, Ваб – вартість абонемента,

Аз – вартість оренди споруди на час одного заняття;

Кз – кількість занять в одній групі протягом місяця;

Чз – чисельність спортсменів у групі, що одночасно займаються протягом місяця;

ФЗП – фонд зарплати тренерів, методистів, лікарів, обслуговуючого персоналу.

Вартість оренди споруди за одну годину визначається за формулою:

де, Ач- годинна ставка оренди,

- річна сума експлуатаційних витрат,

Пн – нормативний прибуток (20%),

Чд – кількість робочих днів в році,

Чг – кількість годин використання споруди в день (320х10=3200)

Наприклад: 

= 100000

Пн – 20% = 20000

Чд = 320

Чг – 320х10=3200

Ач = 37,5 грн

Виходячи з того, що заняття в середньому триває 2 години:

Аз = 37,5 х 2 = 70 грн.

Кз = 8 (2 рази в тиждень)

Чз = 20 чол

Фз = 17000грн

Звідси ціна квитка на одне заняття:

161 : 8 = 20 грн.

     2. 

Особливості ціноутворення в галузі ФКіС в ринкових умовах

    4. варіант – «збільшення попиту при зниженні ціни». Цим методом збільшення прибутку досягається не підвищенням ціни, а оборотом, збільшенням послуг і їх асортиментом. Це перспективний шлях виробництва спортивних послуг і показник економічної культури виробника.

    Державний сектор. Тут також існують різні варіанти ціноутворення.

Перш за все це наявність:

І – опосередкованого;

ІІ – безпосереднього ціноутворення.

 І. Опосередковане ціноутворення. Оскільки завданням держави є широке залучення населення до занять ФКіС, то бідніші  його верстви одержують фізкультурні послуги безплатно. Кошти, витрачені на надання послуг, держава одержує в бюджет через податки. Напряму споживачі платять лише за престижні види спорту: гольф, теніс, фігурне катання, хокей тощо.

ІІ. Безпосереднє ціноутворення також включає ряд варіантів.

      1.«справедливе ціноутворення» надає можливість за незначну плату користуватись послугами ФКіС  малоімущим верствам населення.

      2. «ціни, як у інших». Ціноутворення в державному секторі ускладнюється причинами соціального характеру. Важко буває встановити ціну з врахуванням соціального ефекту, щоб не відбивати у населення бажання займатися спортом. Державні організації встановлюють ціни на ФКіС послуги «як у інших». Зручність такого підходу полягає в тому що він не витісняє з ринку приватний бізнес і не створює йому конкуренції. Одночасно «ціна як у всіх» дає можливість не скорочувати споживачів послуг. Проте вона не завжди враховує справжню вартість послуги та витрати на неї.

      3. «соціальні ціни». Для більшості державних ФКіС організацій прибуток не є основною метою. Безпосередньо або опосередковано вони одержують державні дотації, тому на передній план виходить  соціальний аспект їх діяльності.

 Разом з тим, в умовах ринку ФКіС організації одержують право реєструватися як громадські неприбуткові організації і самостійно заробляти гроші, надаючи платні послуги ( оренда залів; групи здоров’я; сауни; масажі; лікарські консультації тощо). В цих умовах вони встановлюють так звані «соціальні ціни», які не відображають повних витрат, а орієнтуються тільки на можливості споживача і розраховані на максимальне залучення населення до занять ФКіС. (Так, наприклад, працює «Спортклуб»  Національного університету «Львівська політехніка», в якому одноразове відвідування басейну або груп здоров’я коштує: для пенсіонерів 10 грн., для інших 20 грн., що є найнижчою ціною для Львова або навіть – України).

5. Цінова дискримінація. У обох формах власності застосовується варіант цінової дискримінації, який передбачає скидки для споживачів залежно від різних показників:

– часу занять;

    – сезону;

    – категорії споживачів (дітей, пенсіонерів, багатодітних, студентів тощо).

    Цей варіант дозволяє збільшити прибуток за рахунок додаткового залучення споживачів, які раніше не могли скористатися дорогими послугами.

Отже, як бачимо, вибір варіантів ціноутворення залежить від форми власності, ініціативи та можливостей  підприємств і споживачів ФКіС послуг. Підприємства та організації одержали в цьому плані повну самостійність. Проте тут необхідно виховувати економічну культуру виробників спортивних послуг, щоб у погоні за прибутками вони не звужували коло споживачів і сферу впливу фізичної культури та спорту. 

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

L6.rtf

L6.rtf
Размер: 193.3 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Фактори (чинники) формування ціни ФКіС послуги.  Особливості ціноутворення в галузі ФКіС в ринкових умовах.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»

Микроконтроллеры MSP430. Архитектура MSP430. Семейство микроконтроллеров MSP430F5хх. Адресное пространство. Системный сброс. Прерывания. Регистровый файл. Режимы работы. Цифровые входы/выходы. Функционирование цифровых портов входов/выходов. Сторожевой таймер. Регистры сторожевого таймера. Модуль вывода таймера в режиме прямого счёта. Модуль вывода таймера в режиме непрерывного/реверсивного счёта

Работа с мебелью, мебельными тканями и поверхностями

Классификация мебели гостиничного предприятия по ее видам и назначению. Правила эксплуатации мебели. Типы мебельных тканей, основные их характеристики и особенности ухода за ними. Типы мебельных поверхностей, их характеристики и особенности ухода

Функции экономической теории

Производство - процесс создания материальных благ. Экономика: наука и хозяйство. Предмет, структура, методология и функции экономической теории. Современная экономика. Методология экономической теории. Методы экономических исследований

Деньги, финансы и кредит

Тесты с ответами. Вопросы на экзамен. Сущность и функции финансов, государственный кредит, финансовый рынок. Финансово-правовые нормы. Управления финансами в РК.

КУРСОВАЯ РАБОТА по предмету «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

Инженерно-строительный факультет бщая система налогообложения (ОСНО, ОСН, традиционная, основная) – налоговый режим, который назначается автоматически всем ИП и организациям после их создания

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok