Особливості ефективності ФКіС

У фізичній культурі є, як економічна, так і соціальна ефективність. Крім того,   вона має зовнішню і внутрішню ефективність.

А. Зовнішнім проявом ефективності є вплив ФКіС на різні сторони суспільного життя. Конкретно вона проявляється в таких напрямах:

– політичний. Підвищення престижу України у світі. Спортивні перемоги, як правило, пов’язуються в суспільній свідомості з рівнем розвитку країни, виступають показником життєздатності та здоров’я нації.

– Виховний. Спорт вищих досягнень здатний формувати певні моральні, етичні та естетичні уявлення, смаки та ідеали (здорове, загартоване тіло, здоровий спосіб життя тощо). 

– Активізуючий. Заняття ФКіС підвищують загальну соціальну та трудову активність населення.

– Економічний. Не дивлячись на те, що ФКіС відносяться до невиробничої сфери, вони можуть безпосередньо впливати на результати матеріального виробництва (підвищення працездатності, продуктивності праці, економія на зменшенні втрат від непрацездатності).

Таким чином, визначаючи зовнішню ефективність ФКіС ми бачимо їх місце у і роль у суспільстві, що включає різні напрями впливу – від політичного до економічного.

Б. Внутрішній аспект ефективності ФКіС – це функціонування самої галузі. Тут ефективність вимірюється віддачею від використаних ресурсів для розвитку ФКіС. При цьому, найбільша ефективність досягається при раціональному управлінні, плануванні, фінансово-господарській діяльності, організації та підвищенні продуктивності праці, економії всіх видів ресурсів – матеріальних та людських, застосуванні досягнень НТП.

Конкретними результатами ефективності у ФКіС є кількість підготовлених спортсменів, оздоровлених людей, а також коштів (виручки, доходів, прибутку), які заробила галузь на вкладені ресурси.

В. До соціальних результатів ефективності належать:

1. Перш за все люди, які споживають ФКіС послуги. Це:

–  спортсмени, які набули спортивної форми;

– дошкільнята, школярі, студенти, які одержали фізкультурне виховання і оздоровились від занять ФК;

  •  люди котрі зміцнюють своє здоров’я, займаючись ФКіС;

–  глядачі, які проводять свій вільний час на спортивно-видовищних заходах і одержують емоційне задоволення.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття ефективності та її особливості у сфері ФкіС спортивні результати та досягнення. Загалом соціальним результатом ФКіС є гармонійний розвиток людини

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Ефективність ФКіС та методи її визначення

Поняття ефективності та її особливості у сфері ФкіС спортивні результати та досягнення. Загалом соціальним результатом ФКіС є гармонійний розвиток людини

Похожие материалы:

Дайте определение «персоналу». Управленческий персонал

Персонал организации - это сотрудники организации, работающие по найму и обладающие определенными профессиональными и качественными характеристиками, в том числе работающие собственники и совладельцы.

Национальное богатство и его структура

Экономика возникла и развивалась прежде всего как наука о богатстве, его источниках и распределении. В различных странах структура национального богатства имеет свои особенности.

Титульній на реферат

Приклад титульного листа для реферату

Разработка программы для обучения нахождению определителя матрицы.

Кафедра информационных технологий и автоматизированных систем Курсовая работа по дисциплине “Программирование”

Построение гидрографической схемы речной сети

График колебания уровней, кривые частоты и продолжительности стояния уровней воды