Виробництво залізобетонних одношарових панелей

План

Вступ

Характеристика існуючого виробництва……………………………….3

Послідовність виконання робіт існуючого виробництва…..………….3

Характеристика існуючого базового виробу ………………………….5

Калькуляція робіт по виготовленню існуючого виробу………..……...6

Розрахунково-виробнича собівартість та трудомісткість ……………7

Обґрунтування оновлення………………………………….…………..8

Роботи, пов’язані із встановленням…………………………………….8

Характеристика нової продукції………………………………………..8

Калькуляція робіт по встановленні оновленої ребристої плити……....9

Список використаної літератури………………………………………13

Вступ

Залізобето́н — це композиційний будівельний матеріал, що являє собою залиту бетоном сталеву арматуру. Залізобетонні вироби разом із стіновими матеріалами становлять основу сучасного будівництва. Будинок починають зводити із фундаменту, який викладають із фундаментних блоків, прорізи вікон і дверей закріплюють залізобетонними перетинками, перекриття роблять із залізобетонних плит.

Бетон частково захищає метал арматури від корозії і сприймає в цьому композитні стискаючі напруги, а арматура - розтяжні зусилля: відомо, що метал добре працює на розтягнення, а відносно делікатний бетонний камінь - на стиск.

Плити та стінові панелі, що працюють на вигин, виготовляють з попередньо напруженого залізобетону. У підготовлену форму на спеціальні опори встановлюють арматурні стрижні, натягають їх (механічно, за допомогою домкратів, або термомеханічна, за допомогою розігріву електричним струмом) і закріплюють у натягнутому положенні на оснащенні форми.

Характеристика існуючого виробництва

Виробництво залізобетонних одношарових панелей ПС 60.6.3.5 – Л проводиться за агрегатним способом. При цьому способі вироби виготовляються на спеціально обладнаних постах – в формах. Нерухомі металеві ферми розміщені в одну лінію, відстань між якими 1 м (для обслуговування). Армування панелей проводиться зварними просторовими каркасами, які встановлюються в форму в зібраному виді при закритих бортах. Із бетонозмішуваного цеху бетон по естакаді надходить у бетороукладач, який подає його у форми, де уже встановлений каркас. При русі бетоноукладача вздовж посту в форму подається приблизно половина потрібного об’єму бетонної суміші і одночасно ущільнюється віброустановками, при повторному проходженні бетоноукладач розрівнює бетону суміш , одночасно на поверхню виробу опускається вібронавантажуючий щит і знов включається віброплощадка . Для даного виробу використовується бетон В25, просторовий каркас, арматура А400с.

Послідовність виконання робіт існуючого виробництва

При агрегатному способі виробництва всі частини процесу здійснюються на спеціалізованих постах, обладнаних машинами для виконання відповідної роботи. Форми з виробами для виконання всіх стадій обробки послідовно переміщуються від поста до поста.

Формують вироби на спеціально обладнаних установках-агрегатах, що складаються з машини для встановлення форм на формувальний пост (формоукладача), машини для укладання та розподілення бетонної суміші у формі (бетоноукладача), машини для ущільнення бетонної суміші (віброплощадки чи центрифуги).

Відформовані вироби піддають тепловій обробці в камерах прискореного тверднення періодичної дії. Завершальною стадією виробництва є видача виробів з камер, розпалублення їх на спеціалізованому посту та вивезення до складу готової продукції.

Звільнені форми подають на пост підготовки до чергового технологічного циклу. Підготовка форм полягає в очищенні їх від залишків затверділого бетону, змазуванні поверхонь. Усі транспортні операції здійснюють мостовими кранами.

При агрегатному способі виробництва форми з виробами можуть зупинятися не на всіх робочих постах, а тільки на тих, які потрібні для виготовлення виробів даного типу. Час перебування форми на кожному посту залежить від обсягу робіт, що виконуються на відповідній стадії процесу.

Характеристика існуючого базового виробу

Стінова залізобетонна одношарова панель ПС 60.6.3.5 – Л довжиною 6м, шириною 0,9 м, висотою 0,35 м виготовляється із легкого бетону В3,5, розхід якого 1,102 м3 на одну панель. Для підвищення міцності використовується каркас. Повна характеристика наведена в Таблиці 1.

Таблиця 1

Характеристика ПС 60.6.3.5 – Л

Марка

Клас бетону

Розхід матеріалів

Маса, т

Серія

Бетон, м3

Сталь, кг

ПС 60.6.3.5 – Л

В3,5

1,102

24,36

2,3

1.030.1

Пустотні плити перекриття призначені для експлуатації в безкаркасних панельних будівель.

Опалубне креслення виробу наведено на Мал.1.

Мал.1. Стінова одношарова панель ПС 60.6.3.5 – Л

Калькуляція робіт по виготовленню існуючого виробу

Собівартість та трудомісткість витрати приготування бетонної суміші:

Сб = Бв * Кб * Цб = 0,99*1,1*20,2*1,09 = 24 грн

Трудомісткість, люд/год:

Тб = 0,99*1,1*1,26*1,03 = 1,4 люд/год

Заготівля просторових каркасів:

Са = bа * Цн/1000 = 17,26*22,8/1000 = 0,39

Та = bа * Цт/1000 = 17,26*16,6/1000 = 0,28

Цн – собівартість заготівлі 1 тони;

Цт– трудові затрати на заготівлю 1 тони арматури;

Вкладання арматурного каркасу і закладних деталей в форму:

Сц = (bа + bд )* Цн/1000 = 24,36*6,4/1000 = 0,15

Тц = (bа + bд )* Цт/1000 = 24,36*3,9/1000 = 0,09

(bа + bд ) – маса караксу і закладних деталей.

Витрати на формування:

Сф = Бв *Сф = 1,1 * 14,2 = 15,62

Тф = Бв *Тф = 1,1* 9,3 = 10,23

Розрахунково-виробнича собівартість та трудомісткість встановлення

Найменування показників

ПС 60.6.3.5 – Л

Собівартість

Трудомісткість

1.

Бетонна суміш

24

1,4

2.

Виготовлення просторових каркасів

0,39

0,28

3.

Вкладання каркасу закладних деталей

0,15

0,09

4.

Формування

15,62

10,23

5.

Собівартість пари

3

2,6

Всього

43,16

14,6

6.Обґрунтування оновлення

Перехід від виробництва панелей ПС 60.6.3.5–Л до плит ПР3 12.12.4 призведе до змін процесі виготовлення продукції. Найперше це нові форми оскільки міняється конфігурація плити, що випускається, також потрібно устаткування для натягу арматури та її обрізання, та нові камери ТВО. Оскільки витрата бетону збільшиться на 37,5% доцільним буде встановити новий бетонозмішувач. Оновлений виріб переважає по конфігурації існуючий, що призведе до збільшення витрат матеріалу, тому було прийнято рішення збільшити склади заповнювачів. Також зміниться склад бетону, бо для нових виробів потрібен бетон марки В30.

7.Роботи, пов’язані із встановленням

При використанні форм інших конфігурацій потрібно розрахувати кількість нових форм, старі продати або здати на металобрухт. Перевірити основу для всановлення нових форм на стійкість і міцність, монтаж нових форм.

Для забезпечення підприємства бетонною сумішшю використовуємо бетонозмішувачі більшої потужності, попередні не демонтуємо, лише припиняємо їх роботу, коли підприємство працює на повну потужність. Залишаємо попереднє обладнання з метою передбачення скорочення випуску продукції, щоб зменшити витрати у майбутньому.

При збільшенні витрат бетонної суміші збільшується витрата сировинних матеріалів, тому потрібно збільшити площі складів сировини.

8.Характеристика нової продукції

Оновлене виробництво випускає ребристі плити ПР3 120.12.4 , довжиною 12 м. шириною 1,2 м і висотою 0,4 м. Вага конструкції – 2,9 т, витрата бетону – 1,6 м3, витрата арматури – 140 кг. В якості попередньо напруженої арматури використовується арматура класу А900С. Характеристика виробу наведена в Табл. 2. Зовнішній вигляд виробу наведений на мал. 2.

Таблиця 2

Характеристика оновленого виробу

Марка

Клас бетону

Розхід матеріалів

Клас напру-жувальної арматури

Маса, т

Бетон, м3

Сталь, кг

ПР3 120.12.4

В30

1,6

160

А800С

2,9

Мал. 2. Ребриста плита ПР3 120.12.4

9.Калькуляція робіт по встановленні оновленої ребристої плити.

Назва показника

Од. вим.

Значення

1.

Річна потужність

м3

7000

2.

Режим роботи:

Робочих діб в році

Кількість змін

Тривалість зміни

Діб

Зм

год

253

2

8

3.

Кількість працюючих

Чол..

12

4.

Випуск продукції на одного працюючого в рік

м3

580

5.

Річна потреба в матеріалах:

Цемент ПЦ- ІІ-А/Ш-400

Пісок

Щебінь

Вода

Арматура

Бетонна суміш

Т

Т

Т

м3

Т

м3

1150

2720

4215

505

525

4375

Калькуляція витрати сталі на виготовлення нової продукції

Клас і діам. арматури

Річна програма вир. шт.

Маса арматури на од. вир. кг.

Витрата, т

рік

доба

зміна

год

А 800с

Ǿ20

399

42

184

0,72

0,36

0,04

Всього

42

184

0,72

0,36

0,04

А 400

Ǿ10

Ǿ12

Ǿ18

399

399

399

12

20

40

52,5

87,5

175

0,2

0,34

0,69

0,1

0,17

0,34

0,012

0,02

0,04

Всього

72

315

1,23

0,61

0,072

А240с

Ǿ10

399

6

26

0,1

0.05

0.006

Всього

6

26

0,1

0.05

0,006

Всього

120

525

2,05

1,02

0,118

Собівартість та трудомісткість витрати приготування бетонної суміші:

Сб = Бв * Кб * Цб = 0,99*1,6*20,2*1,09 = 34,87 грн

Трудомісткість, люд/год:

Тб = 0,99*1,2*1,26*1,03 = 2 люд/год

Заготівля напружувальної арматури:

Са = bа * Цн/1000 = 42*22,8/1000 = 0,95

Та = bа * Цт/1000 = 42*16,6/1000 = 0,69

Bа – маса сталі напружувальної арматури, 42 кг;

Цн – собівартість заготівлі 1 тони;

Цт– трудові затрати на заготівлю 1 тони арматури;

Вкладання напружуваної арматури і закладних деталей в форму:

Сц = (bа + bд )* Цн/1000 = 160*6,4/1000 = 1,024

Тц = (bа + bд )* Цт/1000 = 160*3,9/1000 = 0,62

(bа + bд ) – маса арматурної сталі і закладних деталей.

Напруження арматури:

Сн.а = bа *Цн.а/1000 = 42*26,2/1000 = 1,1

Тн.а = bа * Цн.а/1000 = 42*23,4/1000 = 0,98

Витрати на формування:

Сф = Бв *Сф = 1,6 * 14,2 = 22,72

Тф = Бв *Тф = 1,6 * 9,3 = 14,88

Найменування показників

Плита ПР3 90.15.4

Собівартість

Трудомісткість

1.

Бетонна суміш

34,87

2

2.

Виготовлення напружуваної арматури

4

4,2

3.

Заготовка напружуваної арматури

0,95

0,69

4.

Вкладання арматури і закладних деталей

1,024

0,62

5.

Напруження арматури

1,1

0,98

6.

Формування

22,72

14,88

7.

Собівартість пари

2

1,8

Всього

66,6

25,17

Техніко-економічні показники

Назва показника

Існуюче в-тво

Оновлене в-тво

од. вим

К-сть

од. вим

К=сть

Річна продуктивність

м3

7000

м3

7000

Річна продуктивність

шт

6364

шт

4375

К-сть робочих діб в році

доба

253

доба

253

К-сть змін в добу

зміни

2

зміна

2

К-сть працівників

чол.

16

чол.

12

Випуск продукції на 1 чол. В рік

м3

398

м3

365

Список використаної літератури

Серия 1.465.1-3_80_06 = Плиты ребристые

Серия 1.241-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные

“Проектирование предприятий зборного ж/б” Вища школа 1986р.

М. Ю. Баженов, А.Г. Комар “Технология бетонних и ж/б изделий” Москва Стройиздат 1984р.

ДБН А. 3.1-8-96: «Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів»

Посібник до ДБН А.3.1-7-96: «Виробництво бетонних і залізобетонних виробів»

Дворкін Л. О. Технологія бетону.:Навчальний посібник – Рівне: РДТУ, 2001, - 165 с.

ДБН В.2.7-64-97 «Будівельніматеріали. Правила застосуванняхімічних добавок в бетонах і будівельнихрозчинах.»

ДСТУ Б.В. 2.7-71-98 «Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методифізико-механічнихвипробувань»

ДСТУ Б.В. 2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація»

ДСТУ 3760-2006 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций»

Русанова Н.Г., Пальчик П.П., Рижанкова Л.М. «Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій», 1994 р.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Курсова робота. Виробництво залізобетонних одношарових панелей ПС 60.6.3.5 – Л проводиться за агрегатним способом. При цьому способі вироби виготовляються на спеціально обладнаних постах – в формах.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Товародвижение и товароснабжение. Вопросы к экзамену

Перелік питань до кандидатського іспиту з філософії

Загальнофілософські проблеми Історія філософії Гносеологія та проблеми наукового пізнання

Подозрение на туберкулез

Микроскопия. Рентгенография и заключение. Диагностика, химиотерапия

Тлумачення норм права

Підготовки фахівців для підрозділів слідствата кримінальної міліціїкурсова робота з навчальної дисципліни: «Теорія Держави та Права»

Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог - это система транспортных и пешеходных связей между элементами планировочной структуры города.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok