Індивідуальне науково-дослідне завдання по психології

Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України

Сумськийдержавнийпедагогічнийуніверситетім. А. С. Макаренка

Кафедра психології

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Виконав:студент I курсу

історичного факультету

012 групи

Сорока О.В.

Перевірила:викладач

Суходубова Г.Д.

Суми – 2015р.

Завдання 1

Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.

Уявіть, що Ви – президент приватної фірми. Вам потрібно підібрати кандидатів на наступні посади: Ваш замісник, менеджер, референт, секретарша, агент з реклами, агент по зв’язкам зі спільнотою, бухгалтер, продавець, водій, охоронець.

Осіб яких типів темпераменту Ви б хотіли бачити на означених посадах й чому?

Серед рис, які визначають нашу індивідуальність, варто зупинитися на вроджених і тих, які проявляються в так званих властивостях темпераменту.

Якщо спостерігати за людьми, то можна побачити, що вони відрізняються один від одного своєю поведінкою: по-різному проявляють свої почуття, неоднаково реагують на подразники зовнішнього середовища. Так, одні вирізняються врівноваженістю поведінки, діють обмірковано, не показують зовні своїх почуттів, інші за тих самих обставин нервуються, емоційно збуджуються та вибухають вулканом почуттів з приводу незначних подій. Одні комунікабельні, легко вступають у контакти з людьми, життєрадісні, а інші, навпаки, замкнуті та стримані. І це стосується суто зовнішніх проявів, незалежно від того, наскільки ця людина розумна, працелюбна, смілива, які її прагнення та інтереси[1,с.316].

Є люди, які легко пристосовуються до змінених умов життя, інші ж таку зміну переживають дуже гостро і з великими труднощами пристосовуються до нових умов. Різним буває також індивідуальний темп перебігу психічної діяльності: швидкий, повільний, млявий. Ці особливості людей проявляються в їхній розумовій та практичній діяльності. Наприклад, двоє виконують одну й ту саму справу і виконують її однаково добре, але перший працює з ініціативою, з пристрастю, а другий - не поспішаючи, методично і діловито.

Такі індивідуальні особливості мають назву "темперамент" (від лат. temperamentum - належне співвідношення частин). Темперамент - це вроджені форми поведінки, які проявляються в динаміці, тонусі та врівноваженості наших реакцій на життєві впливи. Темперамент є динамічною характеристикою поведінки людини[1,c.317].

Я важаю що на посаду помічника потрібно брати на роботу людину яка має сангвінічний тип темпераменту який характеризується високою лабільністю, умовні рефлекси (як позитивні, так і гальмівні) утворюються легко і вирізняються точністю та міцністю. Сангвініки можуть легко збуджуватись, а також легко гальмувати свої бажання. Тому на мою думку саме такими рисами повинна володіти людина на посаді, замісник.

Посада менджера на мій погляд потребує людину флегматичного типу темпераменту. Флегматик спокійний, завжди врівноважений, наполегливий і завзятий трудівник життя (І.П. Павлов). Його реакції оптимально пристосовані до сили умовних подразників, а тому флегматики адекватно реагують на впливи зовнішнього середовища: якщо слабкі подразники, то й реакція слабка, якщо сильні - то сильна.

Агент по зв’язкам зі спільнотою повине мати сангвінічний тип темпераменту. Сангвінік дуже рухливий, легко пристосовується до нових умов життя, швидко знаходить контакт у стосунках з людьми, вирізняється товариськістю, вільно та розкуто почуває себе в новому оточенні.Це допоможе йому мати багато зв’язків в різних сферах, котрі можуть послугувати мені в вирішенні питань [1,c.322].

Я вважаю що на посаді секретарши повинна буди жінка з флегматичним типом темпераменту. Флегматики точно дотримуються виробленого розпорядку життя, і тому ніщо не може відвернути їх від основної праці. Вони працюють зосереджено, наполегливо, вирізняються посидючістю, стійкістю уваги. Але переключення уваги в них дещо уповільнене.

Агент з реклами повинен мати сангвінічний тип темпераменту. Це характеризується ти що в них надзвичайно легке та швидке утворення нових нервових зв’язків , легка їх перебудова сприяють тому , що сангвінік швидко схоплює все нове егко переключає увагу ,звсіоює нові навички . У ньго гнучкий розум, добре розвинуте почуття гумору. Саме ці особливості темпераменту допоможуть знаходити креативні рішення.

Референт повинен бути флегматико у них почуття виникають повільніше, ніж у сангвініків та холериків, але характеризуються силою, тривалістю і водночас стриманістю у зовнішніх проявах, слабкою експресивністю. З таким омобливочтями він буде надійною опорою в справах компанії. [2,c.40].

Бухгалтер повинен бути меланхоліком йому потрібне спокійне, звичайне оточення, де він може успішно працювати і впорається з будь-якими завданнями.

На посаду продавця можна взяти людину сангвінічного типу темпераменту для налагодження контакту з покупця сангвінік підійде дуже добре. Його уміння спілкуватися зацікавить покупця.

Водій повинен мати флегматичний тип темпераменту. Тому ,що вони завжди спокійні, врівноважені . наполегливий . Легко може працювати в умовах подразнення та адекватно реагують на умови з зовнішнього середовища [1,c.324].

Охоронець повинен мати флегматичний тип темпераменту. Флегматики точно дотримуються виробленого розпорядку життя, і тому ніщо не може відвернути їх від основної праці. Вони працюють зосереджено, наполегливо, вирізняються посидючістю, стійкістю уваги.

Завдання 2

Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.

У деяких сучасних школах стали вводити електронні щоденники. Оцінки учнів можна подивитися в Інтернеті на сайті цієї школи, використовуючи пароль, який відомий батькам і який дозволяє дивитися винятково оцінки своїх дітей.

Висловіть Ваше ставлення до подібного нововведення.

Які можуть виникати психологічні проблеми при використанні інтернет-технологій у керівництві освітою?

Навчальний процес – невід’ємна частина в житті кожної молодої людини. Основну мету, яку ми ставимо, прийшовши до школи, – це отримувати знання. В свою чергу, вчителі повинні оцінити наші знання. З цією метою були введені класні журнали та учнівські щоденники, де фіксуються навчальні досягнення учнів. Оскільки класний журнал – шкільний документ, учні не мають змоги контролювати свої оцінки у ньому. І тому на допомогу нам приходить і електронний щоденник. Це дуже корисна річ, як для нас – учнів, так і для наших батьків. Тепер батьки мають можливість постійно контролювати успішність своєї дитини, обговорити наявні проблеми у навчанні, та разом вирішити шкільні питання. Іноді буває так, що діти приховують свої оцінки від батьків, боячись певного покарання. Тому електронні журнали і щоденники допомагають вирішити цю проблему, і батьки зможуть брати активну участь у навчальному житті своєї дитини.То ж яку користь має цей сучасний винахід для самих учнів? Учень може побачити картину своєї успішності та вчасно поліпшити її[3,c.340].

Зміст навчання відображений у програмі, що конкретизується у підручниках та посібниках. В.В. Давидов сформулював ряд загальних положень про внутрішню структуру навчальних предметів. Суть їх полягає в тому, що зміст системи навчальних предметів є основою навчально-виховного процесу. Кожний навчальний предмет відображає рівень науки, культури, моралі суспільства. Програма є систематичним та ієрархічним пред'явленням тих знань, які повинні засвоїти учні, вона визначає методи навчання, строки, тип мислення учнів; зміст повинен розроблятися у відповідності з особливостями та структурою учбової діяльності учнів.

При визначенні змісту навчальних предметів маємо враховувати, що у засвоєнні узагальнені і абстрактні знання передують конкретним знанням, які учні виводять із загального знання[4,c.124].

З точки зору психології використання таких технологій може призвести до проблем. Це може бути погіршення стосунків з батьками , за те що вони контролюють дитину. Батьки можуть весь час дорікати дитині в навчанні. Це може гнітити дитину, та призвести до переживань. Що вплинуть на формування особистості.

Я вважаю що такі технологію можуть право на існування, але з вдосконаленням щоб не зашкодити дитині в розвитку особистості.

Література

Завдання 1

1. Загальна психологія: Підручник /О.В Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

2. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. - М.: Прогресс, 1982. – 231 с.

(www.psychlogy – online.net/articles/doc – 1143 html)

Завдання 2

3. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.

4. Скрипченко, О. В. Психолого-педагогічні основи навчання : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 710 с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ІНДЗ Психологія.docx

ІНДЗ Психологія.docx
Размер: 30 Кб

.

Пожаловаться на материал

Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Теория государства и права: ответы на вопросы

Юриспруденция. Теория государства и права в Российской Федерации. ТГП - теория государства и права. Правовая действительность в РФ. Современное российское государство.

Цветовые каналы. Инструментальные палитры программы Photoshop

Цветовые каналы - это графическое представление цветовой информации. Палитра Styles (Стили), используется в случае, когда нужно применить сохраненные прежде определенные эффекты или их сочетание. Ранее такая возможность уже была в программе ImageReady, теперь она есть и в программе Photoshop.

Почвоведение. Тест с ответами.

Предмет изучения почвоведения. Методы рационального использования почв. Почвообразование. Органические вещества. Ответы на тест

Антибиотики. Классификация по механизму действия

Государственный долг

Государственные заимствования ведут к образованию государственного долга. В состав долговых обязательств РФ Государственный долг можно подразделить: внутренний, внешний.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok