Оперативні переключення в електроустановках — Електробезпека | iFREEstore

Оперативні переключення в електроустановках

На підприємствах з метою запобігання можливим помилкам і непорозумінням під час організації виконання робіт в електроустановках слід дотримуватись єдиних диспетчерських найменувань. Диспетчерські найменування приймаються і затверджуються розпорядчим документом підприємства з урахуванням загальноприйнятих диспетчерських найменувань, що наведені у додатку до цього Посібника. Це особливо важливо у разі залучення працівників інших підприємств для ліквідації аварій або наслідків стихійного лиха.З метою запобігання неправильним або помилковим діям, які можуть стати причиною нещасних випадків як під час підготовки робочих місць, так і при виконанні робіт, Правилами виконання оперативних перемикань встановлені вимоги, основними з яких є:1. Всі оперативні переговори фіксуються за допомогою магнітофонів, комп’ютерної техніки або іншими пристроями, а також в оперативних журналах.2. Списки оперативних, оперативно-виробничих працівників та посадових осіб, які мають право ведення оперативних переговорів і перемикань, щороку затверджуються головним інженером підприємства.3. Виконання будь-яких оперативних перемикань фіксується в оперативній документації (оперативні журнали, бланки і програми перемикань).4. Як правило, під час підготовки робочих місць оперативні перемикання здійснюються за участі двох осіб, із яких контролюючим має бути старший за посадою, за деяким винятком, наприклад, фазування.5. Працівник, який одержав розпорядження на перемикання, зобов’язаний повторити це розпорядження і одержати підтвердження про те, що його зрозуміли правильно.6. Перед початком виконання операцій з оперативних перемикань необхідно переконатись у правильності вибору електроустановки, приєднання і комутаційного апарата; а також їх положення та відсутності дефектів (тріщини ізоляції, шунтів, замикання на землю тощо).7. Розпорядження на перемикання вважається виконаним, якщо буде одержано повідомлення від особи, яка отримала розпорядження на перемикання.8. Число завдань на перемикання для однієї бригади визначається особою, яка віддає розпорядження на перемикання.9. Перемикання в розподільних мережах 0,4 кВ також повинні виконуватись за розпорядженнями диспетчера, якщо наказом чи розпорядженням по підприємству не встановлено інший порядок видачі розпоряджень на їх виконання.10. Під час вимкнення роз’єднувачів, перед розмиканням контактів необхідно зробити декілька рухів вперед-назад без їх розриву. для обстеження роз’єднувача контролюючою особою. Операцію вимкнення слід виконувати повільно і обережно, щоб переконатись у відсутності дуги. Допускається вимикати роз’єднувач зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче зі струмом навантаження до 15 А. На час виконання операцій з роз’єднувачем, що знаходиться під напругою необхідно виводити АПВ.11. Вмикати роз’єднувач потрібно швидко і рішуче, але без удару в кінці ходу. Почату операцію вмикання слід продовжувати в будьякому випадку, навіть за наявності дуги між контактами.12. Перевіряти положення вимикачів необхідно:– за механічними покажчиками на вимикачі;– за положенням контактів у вимикачі з відкритим розривом кола струму;– за показанням монометра повітряного вимикача;– за сигнальними лампами на агрегатній шафі вимикача (перевірка положення тільки за сигнальними лампами вважається недостатньою).13. Під час вмикання заземлюючих ножів необхідно:13.1. Перевірити правильність вибору приєднання і апарата.13.2. Перевірити покажчиком відсутність напруги або вивірянням схеми в натурі у випадках, якщо це дозволяється ПБЕЕ, коли небезпечно, або неможливо виконати цю операцію покажчиком напруги.13.3. Розблокувати привід заземлювальних ножів.13.4. Зробити невеликий рух важелем приводу і впевнитись у тому, що заземлювальні ножі рухаються.13.5. Ввімкнути заземлювальні ножі і перевірити ввімкнене положення кожної фази.13.6. Заблокувати заземлювальні ножі у ввімкнутому положенні.13.7. Вивісити плакат "Заземлено!".14. Перед вимкненням ПЛ необхідно виводити АПВ, якщо це не робиться автоматично.15. Під час вимкнення ПЛ і КЛ тупикового живлення першим рекомендується вимикати вимикач з боку навантаження, другим — з боку живлення. Вмикати слід у зворотній послідовності.Під час вимкнення ПЛ, що відходять від електростанції першим, як правило, слід вимикати вимикач з боку електростанції, другим — з боку енергосистеми.16. Фазування16.1. Фазування дозволяється виконувати за розпорядженням, яке проводиться і оформляється відповідно до ПБЕЕ.16.2. Приводи апаратів, на яких може виявитись несфазована напруга, слід замикати на замок і вивісити плакат "Не вмикати — порушено фазування!".16.3. На диспетчерських пунктах мають бути переліки несфазованих ліній, які забороняється включати на паралельну роботу.16.4. Фазування слід виконувати двома особами з групами 3 і 4, які мають право виконання оперативних перемикань, за умови, що саме фазування виконує особа з вищою кваліфікацією.16.5. Фазування слід виконувати в електроустановках, конструкція яких дозволяє безпечне проведення цієї роботи.16.6. Проведення фазування необхідно виконувати з дотриманням як вимог ПБЕЕ, так і спеціальних вимог інструкцій заводів — виробників пристосувань (покажчиків) для фазування на обладнанні, що знаходиться під напругою.16.7. Перед початком фазування слід перевірити справність пристосування для фазування (фазувальний комплект), а також відсутність зовнішнього пошкодження його елементів. Не допускається використовувати фазувальний комплект, у якого закінчився строк періодичних випробувань.16.8. Фазування виконується із застосуванням діелектричних рукавичок. Під час фазування забороняється наближати з’єднувальний провід до заземлених конструкцій. Робочі та ізолювальні частини фазувального комплекту слід розташовувати так, щоб не виникла небезпека перекриття по їх поверхні між фазами або на землю.16.9. Забороняється проводити фазування на відкритому повітрі під час дощу, снігопаду, туману, а також при недостатньому освітленні робочого місця. Під час виконання фазування при яскравому світлі слід використовувати затінювачі.16.10. Для забезпечення роботи покажчика напруги для фазування необхідно виконати його двополюсне під’єднання до струмовідних частин електроустановок.16.11. Для перевірки справності покажчика напруги для фазування на робочому місці необхідно виконати його двополюсне під’єднання до землі і до фази. Індикація або сигналізація покажчика у разі такого з’єднання повинна чітко спрацювати.
← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА.doc

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА.doc
Размер: 70.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Організаційні та технічні заходи для використання робіт в електроустановках відряджених працівників Організація безпечної експлуатації електроустановок оперативні переключення в електроустано

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Електробезпека

Організаційні та технічні заходи для використання робіт в електроустановках відряджених працівників Організація безпечної експлуатації електроустановок оперативні переключення в електроустано

Похожие материалы:

Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка предприятия. Сельское хозяйство. Курсовой проект

В данном курсовом проекте выполняется расчет производственной эксплуатации машинно-тракторного парка подразделения сельскохозяйственного предприятия. Целью курсового проекта является повышение эффективности использования машинно-тракторного парка предприятия.

Определение наилучшей альтернативы с помощью МАИ

Модель ООН Сканди - 2015 Общие правила процедуры

Эталоны заданий по патологической анатомии

Страхування. Тести з відповідями

Тест с правильными ответами по страхованию. Классификация страхования. Страховой фонд. Особисте страхування. Страхування життя