Теми рефератів з курсу «Соціологія»

Теми рефератів з курсу «Соціологія»

1.Суспільство та соціологія на початку ІІІ тисячоліття.

2. Сучасні проблеми соціально-гуманітарного знання.

3. Категоріально-понятійний апарат соціології.

4. Громадська думка про соціологію.

5. Людина як соціальна істота.

6. Макро- і мікро соціальні підходи в соціології.

7. Особливості рівневого підходу до формування структури соціального знання.

8. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.

9. Громадянське суспільство та шляхи його формування.

10. Теорії походження суспільства та їх евристичні можливості.

11. Суть та типологія соціальних конфліктів.

12. Концепція Огюста Конта як основа сучасного соціологічного знання.

13. Молодіжна субкультура як соціальне явище.

14. Модернізація: сутність, ознаки, види та форми прояву.

15. Україна на шляху до громадянського суспільства.

16. Основні тенденції соціальної диференціації українського суспільства.

17. Проблеми формування середнього класу в Україні.

18. Формування соціологічної думки в Середньовіччі.

19. Формування та розвиток соціологічної думки в епоху Відродження.

20. Особливості розвитку соціологічних знань у ХУІІ-ХУІІІ ст..

21. Проблема наркоманії та алкоголізму у суспільстві. Соціальний аспект.

22. Злочинність як соціальне явище.

23. Концепція конфлікту в зарубіжній та вітчизняній соціології.

24. Види і типи соціальних конфліктів.

25. Соціологічні трактування соціальної взаємодії.

26.Соціальні процеси в сучасному українському суспільстві, що трансформується.

27. Проблема бідності. Соціальний аспект.

28. Місце і роль соціальних інститутів та організацій в житті суспільства.

29. Роль соціального інституту права у громадянському суспільстві.

30. Основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки.

31. Соціальна адаптація та її об’єктивні й суб’єктивні виміри.

32. Проблеми відродження національної культури в Україні.

33. Характеристика масової культури та форми її прояву.

34. Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості.

35. Соціальні наслідки Чорнобильської катастрофи.

36. Соціально-економічні моделі розвитку суспільства.

37. Соціальні наслідки розвитку підприємництва в Україні.

38. Сучасний стан соціально-економічних процесів в Україні.

39.Соціологія праці та зайнятості як спеціальна соціологічна теорія.

40. Теорія людських стосунків: її сутність і значення для розвитку соціології праці та суспільства.

41.Особистість злочинця та специфіка його соціологічного дослідження.

42. Проблема гендерних відносин у сучасному суспільстві.

43. Політична соціологія в Україні.

44. Значення емпіричних соціологічних досліджень для розвитку суспільства.

45. Місце та роль соціального контролю у житті суспільства.

46. Електоральна поведінка в сучасній Україні: тенденції розвитку.

47. Соціологічні дослідження виборчої поведінки: тенденції розвитку.

48.Значення громадської думки в соціальному житті суспільства.

49. Громадська думка в діяльності політичних партій і громадських рухів.

50. Громадська думка в державному управлінні.

51. Маркетингові дослідження у громадська думка: напрями взаємодії.

52. «Інформаційне суспільство»: загальні стратегії соціокультурного розвитку в сучасному світі.

53.Виборчі технології в сучасному соціумі: європейська традиція та український досвід.

54.Культура та соціальні конфлікти.

55. Міжнаціональні та міжетнічні конфлікти у соціології.

56. Від етнографії до етносоціології: розвиток етносоціологічних студій в Україні.

57. Етнічні стереотипи в сучасному українському суспільстві.

58. національна політика в пострадянському просторі: загальне та особливе.

59.Проблема релігійних конфліктів в Україні.

60.Формування соціології релігії як один із засобів соціалізації особистості.

61.Специфіка соціологічного підходу до вивчення проблем освіти.

62. Криза освіти і шляхи її подолання.

63. Нова парадигма освіти та її соціокультурні детермінанти.

64. Суспільство і освіта: динаміка взаємодії.

65. Проблема реформування освіти в умовах трансформації українського суспільства.

66. Освіта і соціальна мобільність.

67. Соціологічні аспекти розвитку приватної освіти в сучасній Україні.

68. Реформа вищої школи України за оцінками студентів і викладачів.

69.Особливості соціально-екологічних процесів у сучасній Україні.

70. Шляхи формування екологічної свідомості українців.

71.Сучасне місто як об’єкт соціологічного дослідження.

72. Сучасне село у соціологічному вимірі.

73. Соціалізація молоді як соціальна та соціологічна проблема.

74. Молодь у сфері праці й зайнятості.

75. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження.

76. Державна молодіжна політика і соціологія молоді: особливості і напрями взаємодії.

77. Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву.

78. Проблема насильства над жінками та шляхи її подолання.

79.Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень.

80. Значення методу вибірки у соціологічній практиці.

81. Програма соціологічного дослідження: розділи, компоненти, процедури.

82.Різновиди інтерв’ю та особливості їх застосування в соціологічному дослідженні.

83.Специфіка спостережень як методу збору первинної соціологічної інформації.

84. Проблема надійності даних опитування та шляхи її вирішення.

85.Можливості первинних засобів обробки соціальної інформації.

86. Програмне забезпечення обробки даних на комп’ютері.

87. Загальні підходи та процедури інтерпретації соціологічних даних.

88.Сутність і призначення соціального прогнозу.

89. Методи моделювання в соціальному прогнозуванні.

90. Місце та роль соціального контролю у житті суспільства.

91.Засоби масової інформації та суспільна думка.

92.  Виховання як складова процесу соціалізації.

93. Політична свідомість і політична культура.

94. Основні напрямки соціальної політики в суспільстві.

95.Теорія людських стосунків: її сутність і значення для розвитку соціології праці та суспільства.

96.Значення соціології праці та зайнятості у вирішенні соціально- економічних проблем сучасного українського суспільства.

97.Правове виховання та самовиховання у процесі правової соціалізації особистості.

98. Сучасні теорії політичної еліти.

99. Соціологічні трактування соціальної взаємодії.

100. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основания и виды юридической ответственности

Юридическая ответственность - особое охранительное отношение, которое возникает между субъектом или иным уполномоченным субъектом с одной стороны, и правонарушителем, с другой и связано это охранительное отношение с претерпеванием нарушителем мер карательного характера за правонарушение.

Алкоголь

Алкоголь, или спирт, C2H6O, или C2H5OH (этильный, или винный, алкоголь). Химический состав. Происхождение и применение в промышленности и других сферах. Пути проникновения в организм. Характер воздействия на организм. Методы первой помощи.

Архитектура Франции начала 19 века

Архитектура Франции этого времени (так называемый стиль империи — «ампир») представляла собой новую фазу в развитии классицистической архитектуры.

Курсовая работа на тему: «Справочник стран мира и городов»

ехнология разработки программного обеспечения Информационная безопасность автоматизированных систем Основная цель курсовой работы заключается в закреплении навыков самостоятельного использования теоретического материала и практического опыта для решения задач проектирования и разработки ПО систем различного назначения.

Закрытая травма груди. Современная фармакотерапия артериальной гипертензии.

Закрытая травма груди. Пневмоторакс. Виды пневмоторакса. Понятие о реберном клапане. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение Основные принципы лекарственного лечения

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok