Питання до комплексного державного екзамену з дисципліни «Спеціальні системи документування»

Питання до комплексного державного екзамену з дисципліни

«Спеціальні системи документування»

Документування управлінської діяльності. Системи документів. Класифікація документів.

Робота з документами що містять державну таємницю, її забезпечення.

Документування діяльності колегіальних органів.

Оформлення документів щодо особового складу. Документи особового походження.

Оформлення номенклатури справ в установі.

Відрядження працівників. Нормативно-правова база оформлення відряджень.

Правова охорона документів. Нормативно-правове забезпечення.

Складання і оформлення (форматування)документів. Нормативно-правове регулювання щодо оформлення документів.

Комплект документів з кадрової діяльності. Документальне оформлення руху персоналу.

Організація і специфіка кадрової служби підприємства, установи.

Нормативно-правове регулювання сфери діловодства: ДСТУ, закони, інструкції.

Організація роботи за зверненнями громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування.

Трудова книжка. Правила її ведення та заповнення.

Формування і оформлення справ в установі.

Поняття документообігу. Етапи документообігу.

Оформлення відпусток в установі. Нормативно-правове регулювання відпусток в установі.

Проходження і порядок виконання вхідних документів.

Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів.

Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення.

Класифікація наказів. Правила оформлення.

Пенсійне забезпечення: основні поняття і правове регулювання. Оформлення документів щодо призначення пенсій в установі.

Облік чисельності працівників та їх робочого часу.

Порядок погодження та затвердження документів в установі.

Службові листи. Правила оформлення.

Порядок адресування документів.

Текст документа. Правила оформлення.

Реєстрація документів в установі.

Організація контролю за виконання документів.

Накази з кадрової роботи. Правила оформлення.

Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів.

Розглянуто та схвалено цикловою (предметною) комісією соціально-економічних дисциплін та документознавства

Протокол від «07» травня 2015 р. № 12

Голова комісії Н.І. Лаврентьєва

Рекомендована література:

Конституція України. — К., 1996.

Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.94 №3855-ХІІ.

Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 №393/96-ВР.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992 №2657/ХІІ // ВВР України. — 1992. — № 48.

Закон України “Про мови” від 28.10.1989 №8312-ХІ // ВВР України. — 1989. — № 45.

Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи[зі змінами]” від 13.12.2001р. №2888 //Відомості ВРУ. – 2002. - №11. – С.81.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 30.04.2002 N224/30.

«Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затв. КМУ 15.04.1997 №348. — К., 1997.

12. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затв. КМУ 27.11.1998 №1893.

«Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, РМ АРК, місцевих органах виконавчої влади», затв. КМУ 17.10.1997 №1153.

ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

І Н С Т Р У К Ц І Я №6-102-56/04-2845 від 06.08.92 «Про службові відрядження».

"Н А К А З від 20.03.2007 N24 Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо ведення обліку кадрів і кадрового діловодства в місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції.

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників N 259/34/5 від 08.06.2001.

Варенко В.М. Референтна справа. – К.: Кондор, 2009.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини /за ред. В.М.Бріцина— К. : Довіра, 2007. — 687с.

Чорненький Я.Я. та ін. Організація діловодства: навч. посібник. – К.: Алеута,2006.

Палеха Ю.І. Організація загального діловодства. – К.:Ліра, 2009.- 459с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Действия с векторами

Понятие вектора. Свободный вектор Действия с векторами. Коллинеарность векторов Умножение вектора на число Какие векторы являются равными? Как найти вектор по двум точкам? Примеры

100 конкурсов для дошкольников и младших школьников

Разработка информационных систем

писание предметной области. Структура больницы. Анализ технического задания. Логическая модель работы приложения.

Ручные пожарные стволы

Ручные пожарные стволы: назначение, устройство, характеристики. Техника безопасности при работе со стволом. Маркировка ручных пожарных стволов.

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайной ситуации (ЧС) мирного времени

На сегодняшний день обстановка на территории Российской Федерации с потенциальными опасностями остаётся сложной.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok