Питання до комплексного державного екзамену з дисципліни «Спеціальні системи документування»

Питання до комплексного державного екзамену з дисципліни

«Спеціальні системи документування»

Документування управлінської діяльності. Системи документів. Класифікація документів.

Робота з документами що містять державну таємницю, її забезпечення.

Документування діяльності колегіальних органів.

Оформлення документів щодо особового складу. Документи особового походження.

Оформлення номенклатури справ в установі.

Відрядження працівників. Нормативно-правова база оформлення відряджень.

Правова охорона документів. Нормативно-правове забезпечення.

Складання і оформлення (форматування)документів. Нормативно-правове регулювання щодо оформлення документів.

Комплект документів з кадрової діяльності. Документальне оформлення руху персоналу.

Організація і специфіка кадрової служби підприємства, установи.

Нормативно-правове регулювання сфери діловодства: ДСТУ, закони, інструкції.

Організація роботи за зверненнями громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування.

Трудова книжка. Правила її ведення та заповнення.

Формування і оформлення справ в установі.

Поняття документообігу. Етапи документообігу.

Оформлення відпусток в установі. Нормативно-правове регулювання відпусток в установі.

Проходження і порядок виконання вхідних документів.

Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів.

Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення.

Класифікація наказів. Правила оформлення.

Пенсійне забезпечення: основні поняття і правове регулювання. Оформлення документів щодо призначення пенсій в установі.

Облік чисельності працівників та їх робочого часу.

Порядок погодження та затвердження документів в установі.

Службові листи. Правила оформлення.

Порядок адресування документів.

Текст документа. Правила оформлення.

Реєстрація документів в установі.

Організація контролю за виконання документів.

Накази з кадрової роботи. Правила оформлення.

Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів.

Розглянуто та схвалено цикловою (предметною) комісією соціально-економічних дисциплін та документознавства

Протокол від «07» травня 2015 р. № 12

Голова комісії Н.І. Лаврентьєва

Рекомендована література:

Конституція України. — К., 1996.

Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.94 №3855-ХІІ.

Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 №393/96-ВР.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.1992 №2657/ХІІ // ВВР України. — 1992. — № 48.

Закон України “Про мови” від 28.10.1989 №8312-ХІ // ВВР України. — 1989. — № 45.

Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи[зі змінами]” від 13.12.2001р. №2888 //Відомості ВРУ. – 2002. - №11. – С.81.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 30.04.2002 N224/30.

«Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затв. КМУ 15.04.1997 №348. — К., 1997.

12. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затв. КМУ 27.11.1998 №1893.

«Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, РМ АРК, місцевих органах виконавчої влади», затв. КМУ 17.10.1997 №1153.

ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

І Н С Т Р У К Ц І Я №6-102-56/04-2845 від 06.08.92 «Про службові відрядження».

"Н А К А З від 20.03.2007 N24 Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо ведення обліку кадрів і кадрового діловодства в місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції.

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників N 259/34/5 від 08.06.2001.

Варенко В.М. Референтна справа. – К.: Кондор, 2009.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини /за ред. В.М.Бріцина— К. : Довіра, 2007. — 687с.

Чорненький Я.Я. та ін. Організація діловодства: навч. посібник. – К.: Алеута,2006.

Палеха Ю.І. Організація загального діловодства. – К.:Ліра, 2009.- 459с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Питання до держ. С.С..docx

Питання до держ. С.С..docx
Размер: 20.4 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Использование результатов агропочвенного мониторинга для оптимизации землепользования на дефляционноопасных землях полесья

Противоэрозионная организация территории является основой почвозащитной системы земледелия и имеет главной целью рациональное использование ее составных частей с органической их увязкой между собой, а также с ландшафтными особенностями и характером использования каждого конкретного земельного участка.

Фінанси ФКіС організацій та підпрємств

Суть, структура та функції фінансів  Джерела фінансування ФКіС   Фінансове планування  Форми фінансових розрахунків та фінансові документи.

Техника проведения иньекции

Постановка периферического катетера, Техника проведения внутримышечных, внутривенных ...

Трудовой договор. Тесты по трудовому договору

Ответьте на вопросы тестов. Укажите, какое из определений трудового договора является неверным. В чем состоит отличие оснований прекращения срочного трудового договора от прекращения бессрочного. Три условия трудового договора.

Характеристика культури первісного суспільства та її періодизація

Загальна характеристика культури первісного суспільства та її періодизація. Культура ранньородової общини мисливців, збирачів, рибалок та культура пізньородової общини землеробів-скотарів

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok