Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки — Зоопсихоолгія | iFREEstore

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Научіння — це здатність тварини, яка сприймає певні зовнішні стимули, по-перше, "утримувати" їхню специфічну конфігурацію, по-друге, реагуючи на дані стимули, "утримувати" послідовність успішних відповідних дій, і головне, по-третє, це здатність зіставляти перше з другим, підбираючи до пакетів розпізнаних стимулів пакети відповідних реакцій, відрізняючи "правильні" відповіді від будь-яких інших поєднаних дій, що призводять до зовсім інших результатів. Научіння — це вироблення у тварини зміненої реакції на попередню ситуацію, коли вона починає поводитися адекватніше (тобто адаптується).

У формуванні умовних рефлексів важливе значення має здатність переймати досвід шляхом наслідування своїм товаришам по зграї і навіть тваринам іншого виду. Така здатність, інакше звана опосередкованим навчанням, відзначається майже у всіх видів ссавців і птахів, а також у багатьох видів риб. Опосередковане навчання зазвичай відбувається на основі природженої здібності тварин до наслідування, часто підкріплюється певної сигналізацією і закріплюється пам'яттю. . Тому умовні рефлекси, придбані в результаті опосередкованого навчання, фізіологи нерідко називають імітаційними умовними рефлексами. Хоча сам факт опосередкованого навчання у хребетних загальновідомий, він підтверджений експериментальними даними ще дуже недостатньо.

Експерименти над ссавцями чітко довели, що тварини виключно легко утворюють умовно-рефлекторні зв'язки в умовах спілкування. Умовні рефлекси при спілкуванні тварин виробляються в 2-3 рази швидше, ніж на самоті, що пов'язано з наслідуванням.

Найголовніше значення опосередкованого навчання полягає в тому, що при цьому необхідний для життя тварини в тих чи інших умовах зовнішнього середовища набір придбаних елементів поведінки створюється без безпосереднього впливу на дані тварина безумовного подразника. Це дуже важливо за життя в природних умовах.  Тварина одержує, наприклад, оборонні реакції до даного хижакові, не випробувавши на собі його прямого впливу, без больового подразника. Йому достатньо лише бачити, як хижак схопив їх сусіда по групі, а в ряді випадків спостерігати, як сусіди уникають те чи інше небезпечне тварина, або просто сприймати їх сигнали небезпеки. Те ж можна сказати й щодо отруйної їжі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc
Размер: 295 Кб

.

Пожаловаться на материал

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Теория потребительского поведения

Дифференциальные уравнения 1-го порядка

Доклад по Математике. Моделирование с применением дифференциальных уравнений. Пример Дифференциальное уравнение n-ого порядка. Задача Коши. Дифференциальные уравнения (ДУ) раздел математики.

О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностейи учреждений (организаций), с учетом которых досрочноназначается страховая пенсия по старости, и правилахисчисления периодов работы (деятельности), дающейправо на досрочное пенсионное обес

В целях реализации статей 30 и 31 Федерального закона "О страховых пенсиях" Правительство Российской Федерации постановляет Установить, что при определении стажа на соответствующих видах работ в целях досрочного пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О страховых пенсиях"

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина

К современным теориям развивающего обучения относится теория, созданная П.Я. Гальпериным, которая направлена на формирование у учащихся умственных действий, понятий, психических процессов (в частности, внимания). Ориентировочная основа действия. Этапы формирования умственных действий.

Детали машин. Шпоры