Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки — Зоопсихоолгія | iFREEstore

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Научіння — це здатність тварини, яка сприймає певні зовнішні стимули, по-перше, "утримувати" їхню специфічну конфігурацію, по-друге, реагуючи на дані стимули, "утримувати" послідовність успішних відповідних дій, і головне, по-третє, це здатність зіставляти перше з другим, підбираючи до пакетів розпізнаних стимулів пакети відповідних реакцій, відрізняючи "правильні" відповіді від будь-яких інших поєднаних дій, що призводять до зовсім інших результатів. Научіння — це вироблення у тварини зміненої реакції на попередню ситуацію, коли вона починає поводитися адекватніше (тобто адаптується).

У формуванні умовних рефлексів важливе значення має здатність переймати досвід шляхом наслідування своїм товаришам по зграї і навіть тваринам іншого виду. Така здатність, інакше звана опосередкованим навчанням, відзначається майже у всіх видів ссавців і птахів, а також у багатьох видів риб. Опосередковане навчання зазвичай відбувається на основі природженої здібності тварин до наслідування, часто підкріплюється певної сигналізацією і закріплюється пам'яттю. . Тому умовні рефлекси, придбані в результаті опосередкованого навчання, фізіологи нерідко називають імітаційними умовними рефлексами. Хоча сам факт опосередкованого навчання у хребетних загальновідомий, він підтверджений експериментальними даними ще дуже недостатньо.

Експерименти над ссавцями чітко довели, що тварини виключно легко утворюють умовно-рефлекторні зв'язки в умовах спілкування. Умовні рефлекси при спілкуванні тварин виробляються в 2-3 рази швидше, ніж на самоті, що пов'язано з наслідуванням.

Найголовніше значення опосередкованого навчання полягає в тому, що при цьому необхідний для життя тварини в тих чи інших умовах зовнішнього середовища набір придбаних елементів поведінки створюється без безпосереднього впливу на дані тварина безумовного подразника. Це дуже важливо за життя в природних умовах.  Тварина одержує, наприклад, оборонні реакції до даного хижакові, не випробувавши на собі його прямого впливу, без больового подразника. Йому достатньо лише бачити, як хижак схопив їх сусіда по групі, а в ряді випадків спостерігати, як сусіди уникають те чи інше небезпечне тварина, або просто сприймати їх сигнали небезпеки. Те ж можна сказати й щодо отруйної їжі.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc
Размер: 295 Кб

.

Пожаловаться на материал

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Стратегии международных компаний: содержание и разработка

Интегрированные структуры в глобальной экономике. Глобализация мировой экономики влияющая на международную интеграцию предпринимательских структур. «Межфирменная интеграция»: цели, задачи, факторы. Управление формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом динамики внутренней и внешней среды. Стратегическое управление персоналом в международной среде. Современные технологии международного управления человеческими ресурсами. Базовые и дополнительные условия контракта. Основные риски делового партнерства, которые необходимо предусмотреть при составлении контракта.

Теоретическая юриспруденция

Теория государства и права (сокр. ТГП) в России (далее. РФ). Влияние и формирование взглядов на государство и право. Управление государством, деятельность и функции власти, право и правовое регулирование. Конституция и законодательство Российской Федерации. ГК - гражданский кодекс.

Структура политической системы. Онтологические свойства политики. Определении понятия политика

Суть субстанционального и социологического подходов в определении понятия политика. Телеологический подход в определении понятия политика. Пример анализа онтологических свойств политики России.

Конституционное право. Лекция №1

Конституционная правовая норма. По объекту (содержанию) правового регулирования.. По юридической силе.. По характеру содержащихся правовых предписаний..

Государственный кадастр недвижимости (ГКН)