Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин — Зоопсихоолгія | iFREEstore

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Різноманітні реакції і поведінка тварин в цілому обумовлені взаємодією органів чуттів, нервової системи та органів, які виконують дані дії – ефекторів. Вся ця складна система органів чуттів, нервової системи та ефекторів є неначе «чорною скринькою», де аналіз можливий лише на рівні вхідних даних. З одного боку це дозволяє моделювати механізми «переключень», що здійснюються в нервовій системі (кібернетика), а з іншого – дає можливість проводити фізіологічний аналіз процесів, сукупність яких здатна підтверджувати або спростовувати розроблену модель (нейрофізіологія).

У двокрилих добре вивченим прикладом є оптомоторні реакції. При експериментах на мухах стало зрозуміло, що коли переміщати «зорове оточення», наприклад смугастий візерунок на внутрішній стороні циліндра, який крутиться, то муха намагається компенсувати зміщення візерунку в поле зору поворотом довгої вісі свого тіла.  

При дослідженнях поведінки жаб було з’ясовано, що ці тварини активніше рухаються до рухомих чорних дисків з кутовими розмірами у полі зору 8-100. Менші диски викликають слабшу їжоздобуваючу реакцію, а досить великі диски – реакцію втікання. Волокна зорового нерву з певною величиною своїх рецепторних полів є вхідними каналами для інформації, яка переробляється в зоровій системі, що визначає подразник як «здобич» чи «ворог».

При орієнтації в просторі для тварин вирішальне значення набуває інформація про те, відбувається зміна подразника дійсно у навколишньому світі - екзаферентація, чи ця зміна викликається поведінкою самої тварини, зокрема рухом її очей - реаферентація. У першому випадку передана нейрофізіологічними детекторами інформація слугує пусковим механізмом для поведінкових реакцій. Наприклад, якщо поставити запитання: чому зорове оточення залишається для нас нерухомим при рухах наших очей, тобто при зміщенні зображення оточуючого світу на сітківці? Одночасно з еферентним збудженням, що керує рухами очей, сигнал про нього поступає в ЦНС, де отримується також аферентна інформація від сітківки про зміщення зображення на ній. Якщо копія еферентації та реаферентації однакові за величиною, наприклад, рухи очей вправо супроводжуються таким же зміщенням зображення на сітківці вліво, то відділи ЦНС дають висновок про нерухомість оточуючих предметів.

Таким чином, тварини при орієнтації за зовнішніми подразниками завжди враховують особисті рухи та їх участь у зміні сприймаючих подразнень. Такі зміни подразників необхідно враховувати при навігації. Якщо тварині необхідно переміститися з місця на місце на поверхні землі, причому пункт призначення знаходиться за межами можливого сприйняття його органами чуттів, то при рухах тіла використовуються додаткові джерела подразнення, наприклад Сонце. Якщо просторові координати початкового і кінцевого пунктів відомі, то завдання зводиться до дотримання певного кута по відношенню до орієнтиру: орієнтація за направленням або компасна орієнтація.  Направлення можуть визначатися не лише по Сонцю, а й за характером поляризації світла неба, наприклад, у членистоногих, а також за місяцем, за яскравими циркумполярними зірками, за магнітним полем Землі. Для птахів уже доведена орієнтація за сонячним, зірковим та магнітним компасами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc
Размер: 295 Кб

.

Пожаловаться на материал

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Помощник процедурной медицинской сестры в процедурном (перевязочном) кабинете хирургического отделения

Методические указания по профессиональной практике, название специальности: «Общая медицина» Настоящая типовая программа по учебно-производственной практике разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан

Новый Закон Республики Беларусь РБ «О рынке ценных бумаг»

Закон Республики Беларусь 5 января 2015 г. № 231-3 О рынке ценных бумаг Принят Палатой представителей 17 декабря 2014 года Одобрен Советом Республики 18 декабря 2014 года

Дефектоскопия

Дефекты металлов, их виды и возможные последствия. Неразрушающий контроль качества методами дефектоскопии. Капиллярная дефектоскопия. Список использованных источников

Поверка термоэлектрических термометров. Поверка пружинного манометра

Лабораторные работы по дисциплине «Метрология, технические измерения и приборы». Изучить принцип действия и конструкцию пружинных манометров. Изучить принцип работы и устройства термоэлектрических термометров

Теория государства и права. Конспект

Обязанности неотделимы от прав, поскольку лишь в совокупности они составляют основу правового статуса личности. Теория государства и права – это наука (т.е. система знаний) об основных общих закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права