О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин — Зоопсихоолгія | iFREEstore

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

З найдавніших часів людина намагалася усвідомити своє ставлення до світу тварин, шукала ознаки подібності і відмінності в поведінці.

Із зародженням наукового мислення проблема "душі" тварини, її психіки і поведінки стала важливою складовою усіх філософських концепцій. Як уже зазначалося під час обговорення проблеми інстинкту і научіння, частина давніх мислителів дотримувалися думки про споріднення психічного життя людини і тварин, інші ж, навпаки, надавали перевагу людській психіці, а треті категорично заперечували будь-який зв'язок із психічною діяльністю тварин.

Попередники творців еволюційного учіння відмовилися від тлумачень про подібність і розходження психіки тварин і людини та звернулися до фактів наукового природознавства. Так, Ж.-О. Ламетрі звернув увагу на подібність побудови мозку людини і ссавців. При цьому він відзначив, що в мозку людини є значно більше звивин.

У боротьбі за еволюційне учіння, прагнучи обґрунтувати положення про безперервність розвитку всього органічного світу як єдиного цілого, Ч. Дарвін та його послідовники однобічно підкреслювали подібність і споріднення всіх психічних явищ, починаючи від нижчих організмів аж до людини. Особливо це стосується заперечення Дарвіном якісних розходжень між психікою людини і тварин. Нібито зближаючи людину та тварину, Дарвін приписував тварині людські думки, почуття, уяву тощо.

Таке однобічне розуміння генетичного споріднення психіки людини і тварин було піддано критиці В. О. Вагнером. Учений підкреслював, що порівнювати психічні функції тварин треба не з психікою людини, а з психікою форм, які безпосередньо передують даній групі тварин і наступних за нею. При цьому він наголошував на наявності загальних законів еволюції психіки, без пізнання яких неможливе розуміння людської свідомості. Такий еволюційний підхід дозволяє вірогідно виявити передісторію антропогенезу і, зокрема, біологічні передумови зародження людської психіки.

До того ж необхідно враховувати, що судити про походження людської свідомості, як і про процес антропогенезу взагалі, можна лише побічно, за аналогією з тим, що ми спостерігаємо у сучасних тварин, які пройшли тривалий шлях адаптивної еволюції і поведінка котрих залежить від умов їхнього існування.

Наприклад, у вищих хребетних, до яких біологічно належить і людина, спостерігається низка відгалужень в еволюції психіки, що вони не мають відношення до лінії, яка веде до антропогенезу, та відображають лише специфічну біологічну спеціалізацію окремих груп тварин. Найяскравішим прикладом є птахи. Це стосується і ссавців, окремі ряди яких втілюють подібну спеціалізацію до специфічного способу життя. Із цією ж спеціалізацією слід рахуватися навіть стосовно приматів. Причому сучасні антропоїди в процесі розвитку від вимерлих спільних з людиною предків не тільки не наблизилися до людини, а й навпаки, віддалилися. Тому вони знаходяться зараз на нижчому психічному рівні, ніж ці предки.

Звідси випливає також, що всі, навіть найскладніші психічні здібності мавп цілком визначаються умовами їхнього життя в природному середовищі, їхньою біологією, а з іншого боку, слугують тільки пристосуванню до цих умов. Особливості способу життя зумовлюють специфічні особливості психічних процесів, в тому числі і мислення мавп.

Це має велике значення для пошуку біологічних коренів і передумов зародження людської свідомості. Щодо поведінки сучасних мавп та інших тварин можна говорити лише про рівні і напрямки психічного розвитку, які ведуть до людини, і про загальні закономірності цього процесу.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc
Размер: 295 Кб

.

Пожаловаться на материал

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Товароведение продовольственных товаров

Движение вязко пластичных жидкостей по трубам

Режимы движение: структурный, турбулентный Изменение скоростей Обобщенное число Рейнольдс Движение неньютоновских жидкостей, подчиняющихся степенному реологическому закону, по трубам

Виды обучения: условный рефлекс, навыки. Биология

Виды обучения. 9 класс, биология. Характеристика и виды условных рефлексов. Условные раздражители. Динамический стереотип. Этапы формирования навыков. Особенности навыков.

Экономическая сущность, функции бюджета и его роль в социально-экономических процессах

Курсовая работа по дисциплине «Финансы». Теоретические основы бюджета. Понятие, функции и экономическая сущность бюджета. Роль бюджета в социально- экономических процессах. Анализ бюджетов отдельных уровней бюджетной системы РФ и ее совершенствование. Анализ федерального бюджета. Анализ бюджета субъекта РФ на примере бюджета Краснодарского Края. Анализ местного бюджета на примере бюджета муниципального образования города Сочи. Основные направления совершенствования бюджетной системы и бюджетного процесса. Проблемы и перспективы современной бюджетной системы. Предложения и рекомендации по совершенствованию бюджетной системы и бюджетного процесса в Российской Федерации

Ценностные ориентации студентов: состояние и тенденции развития

Целью дипломной работы является изучение ценностных ориентаций студентов ИМ НГУЭУ и факторов, влияющих на их формирование.