Предметна діяльність мавп — Зоопсихоолгія | iFREEstore

Предметна діяльність мавп

Дослідження, проведені деякими зоопсихологами (Ладигі-ною-Котс, Войтонісом, Левикіною, Фабрі, Новосьоловою та ін.), показали, що як нижчі, так і вищі (людиноподібні) мавпи здійснюють під час маніпулювання практичний аналіз об'єкта (розчленовування, розбір його, виділення й обстеження окремих деталей тощо). Однак у людиноподібних мавп значно сильніше, ніж у нижчих, виражені синтетичні ("конструктивні") дії, тобто відтворення з частин цілого шляхом зближення, поєднання, нашаровування предметів, їх скручування, загортання, переплетення тощо. Конструктивні дії зустрічаються в природних умовах у шимпанзе під час будування гнізда.

Крім конструктивної діяльності Ладигіна-Котс визначила ще такі форми діяльності, які виявляються в ході маніпулювання предметами: орієнтовно-обстежуючу (ознайомлювальну), оброб-лювальну, рухово-ігрову, збереження предмета та відкидання його, а також знарядійну діяльність. Кількісний аналіз загальної структури діяльності шимпанзе в процесі маніпулювання привів Ладигіну-Котс до висновку, що стосовно нехарчових об'єктів найчастіше проявляються ознайомлювальна (поверхове ознайомлення з предметами — не залишає на них помітних слідів), оброблювальна (поглиблення впливу на предмет — дряпання, гризіння, розчленування тощо) і конструктивна діяльності. Найменшою мірою виявлялася знарядійна діяльність.

Ладигіна-Котс пояснює ці розходження в питомій вазі окремих форм предметної діяльності шимпанзе особливостями способу життя цього антропоїда. Велике місце орієнтовно-обстежуваль-ної та оброблювальної діяльності у поведінці шимпанзе пояснюється розмаїтістю рослинних кормів і складних умов, у яких доводиться відрізняти їстівне від неїстівного, а також нерідко складною структурою харчових об'єктів (необхідністю їхнього розчленування, виділення їстівних чи особливо смачних їх частин тощо).

Ладигіна-Котс звернула увагу на те, що на противагу гніздо-будівельній позагніздова конструктивна діяльність зустрічається рідко і майже не розвинута. Виявляється вона в умовах неволі в заплутуванні, обмотуванні чи переплутуванні, наприклад, гілочок чи мотузок, або виліплюванні кульок із глини. Таке маніпулювання не спрямоване на отримання певного результату діяльності, а навпаки, найчастіше переходить до деструктивних дій, тобто руйнування результату діяльності (розплетіння, розкручування, розчленування тощо).

Мінімальний розвиток у шимпанзе знарядійної діяльності, тобто вживання предмета як допоміжного засобу для досягнення біологічно значущої мети, Ладигіна-Котс пояснює тим, що у природних умовах така форма поводження з предметами зустрічається вкрай рідко.

Справді, незважаючи на інтенсивне вивчення поведінки людиноподібних мавп у природних умовах, здійснене деякими дослідниками за останні роки, відомі лише окремі випадки зна-рядійних дій. До таких спостережень належать описані Лавік-Гудолл випадки витягання термітів з їх будівель за допомогою гілочок чи соломинок або збирання вологи з поглиблень у стовбурі дерева за допомогою листя. У діях з гілочками найбільший інтерес викликає та обставина, що перш ніж використати їх як знаряддя, шимпанзе (як в описаних раніше дослідах Ладигіної-Котс) відламують листя, яке заважає.

Ці знарядійні дії диких шимпанзе є незрівнянно простішими, ніж знарядійні дії, які штучно формуються в людиноподібних мавп у спеціальних умовах лабораторного експерименту. Це означає, що отримані в експериментальних умовах дані свідчать лише про потенційні психічні здібності цих тварин, але не про характер їхньої природної поведінки. Ладигіна-Котс розцінювала самостійне застосування знаряддя швидше як індивідуальну, ніж видову рису в поведінці вищих мавп. Справді, як показують польові спостереження, така індивідуальна поведінка може за відповідних умов виявлятися більш-менш однаково серед багатьох чи навіть усіх членів однієї популяції мавп.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc
Размер: 295 Кб

.

Пожаловаться на материал

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Межнациональные конфликты и их влияние на политику государства

Реферат. Причины конфликтов. Типология конфликтов. Классификация по Г. Лапидус по Я. Этинге. Пример межнациональных конфликтов в западном мире. Положение в Украине и Крыму. Русские в Прибалтике. Межнациональные конфликты в Африке

Сравнительное правоведение Контрольная работа

Неотложные состояния в хирургии легких (спонтанный пневмоторакс, инородные тела дыхательных путей). Тактика врача

Спонтанный пневмоторакс. Легочное кровотечение. Виды инородных тел. Принципы терапии глюкокортикоидами, показания к их назначению, противопоказания, схемы лечения, побочные эффекты. Механизм действия. Водно-электролитный обмен

Расчет размерных цепей

Практическая работа Цель работы: По заданным размерам и предельным отклонениям рассчитать номинальный размер замыкающего звена, его предельные отклонения и допуск.

Сводка и группировка данных статистического наблюдения

Понятия сводки и группировки статистических данных. Виды группировок. Статистические таблицы и графики. Алгоритм простой группировки.