Предметна діяльність мавп — Зоопсихоолгія | iFREEstore

Предметна діяльність мавп

Дослідження, проведені деякими зоопсихологами (Ладигі-ною-Котс, Войтонісом, Левикіною, Фабрі, Новосьоловою та ін.), показали, що як нижчі, так і вищі (людиноподібні) мавпи здійснюють під час маніпулювання практичний аналіз об'єкта (розчленовування, розбір його, виділення й обстеження окремих деталей тощо). Однак у людиноподібних мавп значно сильніше, ніж у нижчих, виражені синтетичні ("конструктивні") дії, тобто відтворення з частин цілого шляхом зближення, поєднання, нашаровування предметів, їх скручування, загортання, переплетення тощо. Конструктивні дії зустрічаються в природних умовах у шимпанзе під час будування гнізда.

Крім конструктивної діяльності Ладигіна-Котс визначила ще такі форми діяльності, які виявляються в ході маніпулювання предметами: орієнтовно-обстежуючу (ознайомлювальну), оброб-лювальну, рухово-ігрову, збереження предмета та відкидання його, а також знарядійну діяльність. Кількісний аналіз загальної структури діяльності шимпанзе в процесі маніпулювання привів Ладигіну-Котс до висновку, що стосовно нехарчових об'єктів найчастіше проявляються ознайомлювальна (поверхове ознайомлення з предметами — не залишає на них помітних слідів), оброблювальна (поглиблення впливу на предмет — дряпання, гризіння, розчленування тощо) і конструктивна діяльності. Найменшою мірою виявлялася знарядійна діяльність.

Ладигіна-Котс пояснює ці розходження в питомій вазі окремих форм предметної діяльності шимпанзе особливостями способу життя цього антропоїда. Велике місце орієнтовно-обстежуваль-ної та оброблювальної діяльності у поведінці шимпанзе пояснюється розмаїтістю рослинних кормів і складних умов, у яких доводиться відрізняти їстівне від неїстівного, а також нерідко складною структурою харчових об'єктів (необхідністю їхнього розчленування, виділення їстівних чи особливо смачних їх частин тощо).

Ладигіна-Котс звернула увагу на те, що на противагу гніздо-будівельній позагніздова конструктивна діяльність зустрічається рідко і майже не розвинута. Виявляється вона в умовах неволі в заплутуванні, обмотуванні чи переплутуванні, наприклад, гілочок чи мотузок, або виліплюванні кульок із глини. Таке маніпулювання не спрямоване на отримання певного результату діяльності, а навпаки, найчастіше переходить до деструктивних дій, тобто руйнування результату діяльності (розплетіння, розкручування, розчленування тощо).

Мінімальний розвиток у шимпанзе знарядійної діяльності, тобто вживання предмета як допоміжного засобу для досягнення біологічно значущої мети, Ладигіна-Котс пояснює тим, що у природних умовах така форма поводження з предметами зустрічається вкрай рідко.

Справді, незважаючи на інтенсивне вивчення поведінки людиноподібних мавп у природних умовах, здійснене деякими дослідниками за останні роки, відомі лише окремі випадки зна-рядійних дій. До таких спостережень належать описані Лавік-Гудолл випадки витягання термітів з їх будівель за допомогою гілочок чи соломинок або збирання вологи з поглиблень у стовбурі дерева за допомогою листя. У діях з гілочками найбільший інтерес викликає та обставина, що перш ніж використати їх як знаряддя, шимпанзе (як в описаних раніше дослідах Ладигіної-Котс) відламують листя, яке заважає.

Ці знарядійні дії диких шимпанзе є незрівнянно простішими, ніж знарядійні дії, які штучно формуються в людиноподібних мавп у спеціальних умовах лабораторного експерименту. Це означає, що отримані в експериментальних умовах дані свідчать лише про потенційні психічні здібності цих тварин, але не про характер їхньої природної поведінки. Ладигіна-Котс розцінювала самостійне застосування знаряддя швидше як індивідуальну, ніж видову рису в поведінці вищих мавп. Справді, як показують польові спостереження, така індивідуальна поведінка може за відповідних умов виявлятися більш-менш однаково серед багатьох чи навіть усіх членів однієї популяції мавп.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc

Zoopsikhologiya_2-y_modul_shpori.doc
Размер: 295 Кб

.

Пожаловаться на материал

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Обмен веществ и энергии

Процесс обмена — основное свойство живого. Обмен белков, углеводов, жиров, липидов. Водный и солевой обмен. Витамины: А, С, D, группы В, РР. Обмен веществ и энергии в организме. Регуляция обмена энергии.

Нетарифные ограничения

Финансовое воздействие и использование инструментов административного регламентирования. Финансовое воздействие. Методы административного регламентирования импорта. Нетарифное регулирование.

Отзыв научного руководителя к дипломной работе

Отзыв научного руководителя к дипломной работе ФИО на тему: «Разработка дизайна рекламного агентства, представленной на соискание академической степени бакалавра специальности «Дизайн»

Қостанай облысының оңтүстік қара топырақтарының агроэкологиялық жағдайы. ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Гражданское право

Предмет гражданского права Защита гражданских прав юридическое лицо, права собственности, договорные отношения