Вплив гормонів на поведінку

Часом тварина, незважаючи на цілковиту відсутність стимулів, які викликають певні дії, все-таки здійснює їх. Мухам властиво очищати крильця від налиплих порошин, але чому ж особини, які втратили крила, навіть мутанти, у яких взагалі ніколи не було крил, регулярно виконують ті ж рухи, так би мовити, вхолосту? Оскільки не можна знайти видимих причин, які змушували би муху чистити відсутні крила, така форма поведінки виглядає цілком спонтанною. Щоб довести, що саме внутрішні чинники викликали у тварини подібну "дію вхолосту", потрібно звернутися безпосередньо до вивчення цих внутрішніх чинників, тобто познайомитися з фізіологічною організацією тварини.

Найвідоміші внутрішні агенти — гормони. Ці хімічні речовини, що виділяються в кров залозами внутрішньої секреції, не лише стимулюють певні процеси росту, але також впливають на численні форми поведінки. Наприклад, гормони, які виробляються статевими залозами хребетних, необхідні (хоча їх одних і недостатньо) для прояву усіх форм шлюбної поведінки: позбавлені статевих гормонів, кастровані півні не кукурікають і не спарюються. Але досить такій тварині ввести чоловічий статевий гормон, і її поведінка знову робиться такою ж, як у нормальних самців.

Значення гормонів настільки велике, що їхнім вивченням займається окрема наука — ендокринологія. Відомо, наприклад, що форми поведінки, пов'язані з розмноженням, регулюються цілим набором гормонів, які виробляються статевими залозами і гіпофізом — маленькою залозою, розташованою під головним мозком, унизу черепа. Деякі гормони гіпофіза в першу чергу стимулюють виділення статевих гормонів, спільна ж дія тих та інших виявляється по-різному. Такі форми поведінки, як шлюбні ігри, бої між самцями, охорона гнізда, виявляються в більшості тварин, як правило, тільки в тому випадку, якщо і статеві гормони, і гормони гіпофіза надходять в кров у правильній послідовності.

Іншим джерелом внутрішніх стимулів є рецептори. Так, наприклад, сечовипускання у ссавців починається тоді, коли чуттєві рецептори в стінках сечового міхура сигналізують про зростання натягу стінок і, отже, про наповнення міхура. Подібним чином дихання частішає, коли дихальні центри довгастого мозку сигналізують про надлишок вуглекислоти в крові. Функції багатьох аналогічних внутрішніх датчиків також безпосередньо пов'язані з поведінкою.

Але чи є гормони і внутрішні сенсорні стимули єдиними джерелами спонтанної поведінки? Чи завжди центральній нервовій системі потрібний специфічний стимул нехай навіть від якого-небудь внутрішнього агента, щоб викликати певну поведінку? Відомо, наприклад, що в ізольованих ділянках мозкової тканини за певних умов спостерігаються ритмічні розряди імпульсів, подібні до тих, які реєструються у тварини в нормі. Цей факт наводить на думку, що нервова система — щось більше, ніж просто рефлекторна машина. Цілком можливо і навіть ймовірно, що багато частин нервової системи мають деяку постійну "імпульсацію спокою". Але це аж ніяк не означає, що спонтанна нервова активність абсолютно незалежна від зовнішніх стосовно нервової системи умов. Наприклад, необхідне постійне нормальне постачання нервових кліток кров'ю і киснем. Порівняно простий приклад — процес харчування більшості ссавців. Сигналів насичення досить багато, але головний — наповнення шлунка. Це було доведено в експериментах з пацюками. Групі піддослідних тварин вживляли в стравохід трубку, за допомогою якої можна було виводити назовні проковтнуту їжу, перш ніж вона досягала шлунка. В інших дослідах їжу вводили безпосередньо в шлунок, минаючи рот і стравохід. Контрольна група тварин з'їдала свій корм звичайним способом. Отже, піддослідним тваринам давали таку ж кількість їжі, що і контрольним, але в одній групі піддослідних тварин вона ніколи не потрапляла до шлунка, виходячи через трубку назовні, а в іншій, непережована, опинялася відразу в шлунку. За певний час усім пацюкам знову пропонували їжу і про ступінь їхнього насичення судили за кількістю з'їденого корму.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зоопсихоолгія

Експерименти з вивчення мислення тварин емоційних переживань, свідомість і самосвідомість тварин засоби спілкування, поведінка, психологія

К данному материалу относятся разделы:

Репродуктивна поведінка, шлюбні церемонії та піклування про потомство

Територіальна поведінка

Домінування та ієрархія

Агресивна поведінка та агресія

Поведінка в угрупуваннях

Вплив гормонів на поведінку

Роль подразників при зміні стратегії поведінки

Конфліктна поведінка, її причини

Вплив незначних стимулів на поведінку

Опосередковане научіння і його роль у формуванні поведінки

Експериментальне вивчення імітаційної поведінки

Научіння як механізм індивідуальних адаптацій

Своєрідність научіння у тварин різних таксонів

Методи експериментального вивчення пам’яті тварин

Види розумової діяльності тварин

Поняття мислення тварин. (Дарвін, Крушлинський,Павлов)

Експерименти з вивчення мислення тварин

Поняття про «емпіричні закони», «елементарні логічні задачі»

Мислення людини та розумова діяльність тварин

Біологічна обмеженість інтелекту тварин

Характеристика видів емоційних переживань у тварин

Характеристика виразних рухів і мімічних реакцій тварин

Ритуальна поведінка тварин

Еволюція батьківської поведінки тварин

Різновиди засобів спілкування у тварин (звуковий, хімічний, дотиковий, вібраційний, хореографічний та ін.)

Особливості внутрішньовидової та міжвидової комунікації тварин (угрупування, лідерство)

І, Павлов про інсайт. «Ага момент» у тварин

Ігри тварин як феномен уяви

Явище екстраполяції у поведінці тварин як вияв їхньої фантазії

Еволюція поведінки мавп

О. Губко про свідомість і самосвідомість тварин

Розвиток свідомості у приматів у антропоїдів

Походження трудової діяльності

Предметна діяльність мавп

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини

Зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення

Формування людської мови

Похожие материалы:

Концепции конфликтологии. Политические конфликты

Источником политического конфликта бывает не только различие интересов сторон. Политические конфликты могут различаться по степени зрелости, по характеру и по остроте разрешения. Конфликт, даже чисто религиозный и экономический, всегда носит политический характер

Учебная практика «Экономика и бухгалтерский учет»

Целью практики является закрепление, расширение и систематизация знаний, приобретение практического опыта по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», ознакомление с деятельностью бухгалтера, развитие профессионального мышления, умений и навыков в сфере бухгалтерского учета.

Физиология

Физиология дословно - это учение о природе. История развития физиологии. Цель, задачи, предмет физиологии. Шпоры по физиологии. Физиология и биофизика возбудимых клеток. Физиология мышц. Физиология процессов межклеточной передачи возбуждения. Центральная нервная система, система крови.

Корпорація на фінансовому ринку

Навчально– методичні матеріали до вивчення дисципліни (науки) «Корпорація на фінансовому ринку” галузі знань  «Економіка та підприємництво» спеціальність «Фінанси і кредит»      магістерська програма «Фінансовий ринок»

Технология строительства и монтажные работы

Строительно-монтажные работы организация труда, строительные нормы. Подготовка строительства, Монтаж трубопроводов, вентиляции, воздуховодов, кондиционеров, котлов