Зошит для практичних завдань з курсу „Безпека життєдіяльності”

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ВІДДІЛЕННЯ «ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З КУРСУ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

СТУДЕНТА ГРУПИ __________

__________________________________________________________

20914-2015

Практичне завдання №1. Ризик як оцінка небезпеки

Користуючись визначеннями категорій серйозності небезпеки та рівнів ймовірності небезпеки (табл. 1а і 1б), класифікувати дві небезпеки (згідно з наданим викладачем варіантом), наведені в табл. 1в. За допомогою матриці оцінки ризику (табл. 1г) класифікувати і оцінити ризик конкретних небезпек за ступенем припустимості[1-5]. Запланувати заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки.

Таблиця 1а. Категорії серйозності небезпеки

Вид

Категорія

Опис нещасного випадку

Катастрофічна

I

Смерть або зруйнування системи

Критична

II

Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве пошкодження в системі

Гранична

III

Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження в системі

Незначна

IV

Менш значні, ніж у III категорії, травми, захворювання, пошкодження в системі

Таблиця 1б. Рівні ймовірності небезпеки

Вид

Рівень

Опис наслідків

Часта

А

Велика ймовірність того, що подія відбудеться

Можлива

В

Може трапитися декілька разів за життєвий цикл

Випадкова

С

Іноді може відбутися за життєвий цикл

Віддалена

D

Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу

Неймовірна

Е

Настільки малоймовірно, що можна припустити, що така небезпека ніколи не відбудеться

Таблиця 1в. Перелік небезпек, які необхідно класифікувати

Номер варіанта

Найменування небезпек

1

Зіткнення літаків у повітрі

Зіткнення двох автомобілів на переповненій автостоянці

2

Виверження вулкану

Землетрус у Харківській області

3

Землетрус на Малайському архіпелазі

Катастрофи космічних човників „Челенджер” і „Колумбія”

4

Повільний зсув

Середній зсув у Дніпропетровській області

5

Швидкий зсув у Закарпатті

Сель у Харківській області

6

Сель у Закарпатті

Повінь у Голландії

7

Паводок у Закарпатті

Снігова лавина в Харківській області

8

Снігові лавини в Альпах

Тропічний циклон на узбережжі Центральної Америки

9

Тайфун на Далекому сході

Тайфун на сході України

10

Торнадо в штатах Техас і Луїзіана в США

Смерч на Азовському морі

11

Лісова пожежа на сході України

Степова пожежа в Харківській області

12

Підземна природна пожежа в Сумській області

Війна між США і Ізраїлем

13

Війна між Ізраїлем і Сирією

Аварії з витоком СДОР на металообробному заводі

14

Аварії з витоком СДОР на підприємстві хімічної промисловості

Зіткнення потягів на Південній залізниці

15

Катастрофа пасажирського морського судна в Чорному морі

Інфікування людини грипом

16

Інфікування ВІЛ студента

Захворювання на сифіліс заміжньої жінки

17

Інфікування ВІЛ наркомана

Зараження гонореєю пенсіонера

18

Зараження генітальним герпесом від медичного працівника

Інфікування хворобою Боткіна при нанесенні татуювання

19

Зараження ВІЛ-інфекцією гомосексуаліста

Зараження ВІЛ-інфекцією лесбіянки

20

Зараження гепатитом при пірсінзі

Зараження гепатитом наркомана

21

Інфікування студента паличкою Коха

Інфікування наркоманки туберкульозом

22

Терористичний акт, вчинений рабином у синагозі

Теракт, вчинений ісламським фундаменталістом у синагозі

23

Зґвалтування студентки вдень на центральній вулиці

Зґвалтування жінки вночі у віддаленому глухому провулку

24

Зґвалтування дівчини-бомжа

Зґвалтування дівчини-стриптизерки

25

Реалізація захворювання на алкоголізм при періодичному вживанні алкогольних напоїв

Реалізація захворювання на алкоголізм при систематичному вживанні алкогольних напоїв та систематичному похмелянні

26

Народження дегенеративної дитини в батьків алкоголіків

Захворювання на рак жінки-курця

27

Порушення озонового екрану над Антарктидою в період полярної ночі

Порушення озонового екрану над Україною в темний час доби

28

Посилення парникового ефекту за рахунок збільшення викидів вуглекислого газу, метану, закису азоту

Посилення парникового ефекту за рахунок збільшення викидів сірчистого газу, окису заліза, бенз(а)пірену

29

Збільшення кількості кислотних опадів завдяки збільшенню викидів оксидів сірки

Збільшення кількості кислотних опадів завдяки збільшенню викидів оксидів азоту

30

Харчове отруєння ботулізмом

Харчова інфекція – дизентерія в Середній Азії

Таблиця 1г. Матриця оцінки ризику

Частота, з якою відбувається подія

Категорія небезпеки

I Катастрофічна

II Критична

III Гранична

IV Незначна

(А) Часто

(В) Вірогідно

(С) Час від часу

(D) Віддалено

1D

2D

3D

4D

(Е) Неймовірно

Індекс ризику небезпеки

Класифікація ризику

Критерії ризику

1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 3А

Неприпустимий (надмірний)

1D, 2C, 2D, 3B, 3C

Небажаний (гранично допустимий)

1Е, 2Е, 3D, 3Е, 4А, 4В

Припустимий з перевіркою (прийнятний)

4С, 4D, 4Е

Припустимий без перевірки (знехтуваний)

Необхідно:

Дати письмові визначення поняттям ризик, ризиковий баланс, небезпека, безпека, категорія серйозності небезпеки, рівні ймовірності небезпеки, матриця оцінки ризику.

Навести основні види ризику за ступенем припустимості (знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний), дати їх письмові визначення.

Письмово з’ясувати сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику з наведенням графіка визначення прийнятного ризику.

Класифікувати дві небезпеки (згідно з наданим викладачем варіантом), за категоріями серйозності небезпеки та рівнями ймовірності небезпеки. Відповідно до матриці оцінки ризику класифікувати і оцінити ризик конкретних небезпек за ступенем припустимості.

Запланувати заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки (у випадку знехтуваного і прийнятного ризику – організаційні, у випадку гранично допустимого та надмірного – конкретні технічні заходи: технологічні, архітектурно-планувальні, тощо).

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке ризик, ризиковий баланс, небезпека, безпека, категорії серйозності небезпеки, рівні ймовірності небезпеки, матриця оцінки ризику. Розглядає та усвідомлює основні види ризику за ступенем припустимості - знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий, надмірний. Вивчає сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику.

Класифікацію студент розпочинає з присвоєння небезпеці певної категорії серйозності та визначення її частоти шляхом віднесення небезпеки до відповідного рівня ймовірності. Встановивши буквено-цифровий індекс небезпеки, студент за допомогою матриці оцінки ризику класифікує ризик небезпеки і встановлює його критерій за ступенем припустимості.

Після цього він планує заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки.

Практичне завдання №2

Небезпека електричного струму

Базуючись на ознаках електричної енергії та поняттях електрика, електричний струм, термічний вплив струму, електролітична дія, біологічна та механічна дія струму розрахувати тепло, що виділяється в тканинах тіла людини при проходженні через нього електричного струму. Зазначити ефекти, які можуть викликатись вказаним теплом залежно від сили струму та часу проходження струму через організм людини[1-5,8].

Необхідно:

Дати письмові визначення поняттям електрика, електричний струм, термічний вплив струму, електролітична дія, біологічна та механічна дія струму.

Розрахувати тепло, що виділяється в тканинах тіла людини при проходженні через нього електричного струму, за формулою:

Q = Iл2 * Rл * t,

де Q - тепло, що виділяється в тканинах тіла людини при проходженні через нього електричного струму, Дж; Iл – струм, який проходить через тіло людини, А (табл. 5а); Rл – опір тіла людини, Ом (при розрахунках приймають за 1 кОм); t – час проходження струму, с (табл. 5а).

Таблиця 5а. Сила струму, який проходить через тіло людини та час його проходження

№ варіанта

Струм, що проходить через тіло людини, І (мА, А)

Час проходження струму через тіло людини, t (с)

Змінний

Постійний

1

2

3

4

1

1,1 мА

-

1,5

2

1,5 мА

-

2,0

3

-

3,0 мА

3,0

4

200,0 мА

-

2,3

5

3,0 А

-

4,0

6

-

3,0 мА

6,0

7

-

7,0 мА

3,5

8

-

10,0 мА

5,0

9

6,0 мА

-

2,5

10

9,0 мА

-

7,0

11

-

20,0 мА

3,3

12

1,9 А

-

8,0

13

30,0 мА

-

22,0

14

-

24,0 мА

7,3

15

23,0 мА

-

4,5

16

-

76,0 мА

10,0

Змінний

Постійний

17

57,0 мА

-

3,7

18

69,0 мА

-

4,9

19

156,0 мА

-

9,0

20

4,0 А

-

6,2

21

10,0 А

-

4,6

22

300,0 мА

-

5,1

23

-

85,0

12,0

24

-

93,0

11,0

25

-

151,0

8,5

26

5,0 А

-

25,0

27

77,0 мА

-

34,0

28

0,5 мА

-

3,0

29

-

3,8 мА

26,0

30

-

7,8 мА

34,0

31

20,0 А

-

12,0

32

320,0 мА

-

2,4

33

12,0 А

-

6,7

34

-

120,0 мА

5,9

3. Враховуючи характер струму, його величину, час проходження через тіло, зробити висновок про можливі ураження людини (електричний удар, місцеві електричні травми, зупинка дихання та серця, фібриляція серця, смерть, тощо). При цьому слід використовувати дані табл. 5а і 5б, а також інформацію щодо можливих уражень електричним струмом, наведену в літературі[8].

Таблиця 5б. Вплив постійного і змінного струму на тіло людини

Значення струму, що проходить через людину,

мА

Характер впливу

Змінний струм, 50-60 Гц

Постійний струм

1) 0,5 – 1,5

Початок відчуття, легке тремтіння пальців руки

Не відчувається

2) 2,0 – 3,0

Сильне тремтіння пальців рук. Відчуття доходить до зап’ястя

Не відчувається

3) 5,0 – 7,0

Легкі судороги в руках. Больові відчуття в руках

Зуд. Відчуття нагрівання

4) 8,0 – 10,0

Руки важко, але ще можна відірвати від електродів. Сильні болі в пальцях, долонях рук і передпліччях

Підсилення відчуття нагрівання

5) 20,0 – 25,0

Параліч рук, відірвати їх від електродів неможливо. Дуже сильні болі. Дихати важко.

Ще більше підсилення нагріву. Незначне скорочення м’язів рук.

6) 50,0 – 80,0

Припинення дихання. Початок фібриляції серця.

Сильне відчуття нагріву. Скорочення м’язів рук. Судороги, важко дихати. Припинення дихання.

7) 90,0 – 100,0

Припинення дихання. При тривалості 3с і більше зупинка серця.

Припинення дихання.

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке електрика, електричний струм, термічний вплив струму, електролітична дія, біологічна та механічна дія струму, в чому полягають ознаки електричної енергії, і т.ін.[1-5,8]. Розглядає та усвідомлює одиниці вимірювання струму, напруги, опору, тепла (керуючись у тому числі даними Додатку). Визначає величини струму й напруги, які можуть призвести до певних негативних наслідків у організмі людини.

Після цього він самостійно робить (згідно з варіантом) висновок про можливі ураження людини, які можуть реалізовуватись при проходженні певного струму за встановлений час

Практичне завдання №3.

Психофізіологічні небезпеки

Використовуючи поняття фізична й розумова діяльність, психофізіологічні фактори небезпеки, статична й динамічна робота, напруження центральної нервової системи, фізичний і психічний елементи будь-якої трудової діяльності, визначення характеристик фізіології праці, добових енерговитрат, факторів, що впливають на продуктивність праці, підрахувати приблизний добовий хронометраж енерговитрат людей певної професії, зайнятих при виконанні конкретної фізичної чи розумової роботи [1-5].

Необхідно:

Дати письмові визначення поняттям фізична й розумова діяльність, психофізіологічні фактори небезпеки, статична й динамічна робота, напруження центральної нервової системи, фізичний і психічний елементи трудової діяльності, характеристика фізіології праці, добова енерговитрата, фактор, що впливає на продуктивність праці[1-5].

Письмово з’ясувати, в яких одиницях вимірюються енергетичні витрати людини під час тієї чи іншої діяльності[1-5].

Використовуючи дані табл. 7а за видами діяльності та енерговитратами на них, скласти приблизний добовий хронометраж енерговитрат людей (з розрахунку на масу тіла в 70кг) певної професії, згідно з індивідуальним варіантом (табл. 7б), зайнятих при виконанні конкретної фізичної чи розумової роботи:

Таблиця 7а. Енерговитрати людей під час розумової чи фізичної діяльності у виробничій та побутовій сферах

п/п

Вид діяльності

Енерговитрати,

кКал/год

1

2

3

а)

У домашніх умовах:

1

- сон і відпочинок у ліжку

65-77

2

- відпочинок сидячи

85-106

3

- сніданок, обід, вечеря

99-103

4

- особиста гігієна (ранковий і вечірній туалет)

102-144

5

- читання, домашнє навчання

90-112

6

- прибирання, прання тощо

до 270

7

- приготування їжі

190-230

8

- прогулянка

157-165

9

- вранішні або вечірні фізичні вправи

230-400

б)

Між побутовою та виробничою сферами:

1

- дорога на роботу

112-120

2

- повернення додому

112-120

в)

Розумова діяльність:

1

- спокійне читання

до 110

2

- навчання, самопідготовка

до 111

3

- слухання лекцій сидячи

90-112

4

- писання

102-112

5

- друкування

120-144

6

- робота з комп’ютером

115

7

- читання лекцій у великій аудиторії

140-270

8

- бесіда стоячи

112

9

- бесіда сидячи

106

10

- підготовка та прийняття відповідальних рішень

270-400

г)

Фізична діяльність

1

- робітники прокатного цеху

275-325

2

- робітники ливарного цеху

280-375

3

- бетонник

360-390

4

- маляр

270

5

- тесляр

207-246

6

- цегельник

220-400

7

- електрик

190-220

8

- прибиральниця

240-270

9

- бармен

160-190

10

- покоївка

140-170

11

- водій трамваю

230-350

12

- водій автомобіля

240-370

13

- зуботехнік

190-210

Таблиця 7б. Перелік професій, що пов’язані із здійсненням фізичної або розумової діяльності

№ варіанта

Перелік професій

1

Викладач

2

Секретарка

3

Маляр

4

Тесляр

5

Цегельник

6

Електрик

7

Бухгалтер

8

Головний спеціаліст-плановик

9

Прибиральниця

10

Бармен

11

Покоївка

12

Адміністратор готелю

13

Головний інженер машинобудівного заводу

14

Ливарник

15

Обрубник литва

16

Формувальник опок для литва

17

Начальник ливарного цеху

18

Бетонник

19

Головний спеціаліст райдержадміністрації

20

Інженер-конструктор

21

Архітектор

22

Власник готелю

23

Електромонтер

24

Водій трамваю

25

Водій автомобіля

26

Диспетчер автобази

27

Диспетчер трамвайного депо

28

Лікар-терапевт

29

Лікар-невропатолог

30

Зуботехнік

31

Інженер-будівельник

32

Дільничний інспектор міліції

33

Суддя районного суду

34

Народний депутат України

Приклад складання приблизного добового хронометражу енерговитрат для студента:

Таблиця 7в. Приблизний добовий хронометраж енерговитрат для студента

п/п

Вид діяльності протягом доби

Витрати часу,

год, хв.

Нормативна

енерговитрата,

кКал/год

Енерговитрата

по виду діяльності,

кКал

1

Нічний сон

7 год

77

539

2

Ранковий туалет

40 хв.

144

101

3

Сніданок

20 хв.

103

34

4

Дорога до академії

1 год.

120

120

5

Слухання та конспектування лекцій

3 год.

112

336

6

Практична робота з комп’ютером

1,5 год.

115

173

7

Повернення додому

1 год.

120

120

8

Обід

30 хв.

103

52

9

Домашнє навчання

3 год.

111

333

10

Фізичні вправи (тренажерний зал, басейн)

2 год.

400

800

11

Вечеря

30 хв.

103

52

12

Перегляд телевізора

1 год.

106

106

13

Читання художньої літератури або газет

2 год.

90

180

14

Вечірній туалет

30 хв.

102

51

15

Разом за добу

24 год.

=SUM(ABOVE) 2997

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке фізична й розумова діяльність, психофізіологічні фактори небезпеки, статична й динамічна робота, напруження центральної нервової системи, фізичний і психічний елементи будь-якої трудової діяльності, характеристика фізіології праці, добові енерговитрати, фактори, що впливають на продуктивність праці. Розглядає та усвідомлює одиниці вимірювання погодинних та добових енерговитрат людини.

Після цього він, користуючись прикладом, наведеним у табл. 7в, відповідно до наданого йому варіанта самостійно складає приблизний добовий хронометраж енерговитрат людини певної професії[1-5].

Практичне завдання №4

Надання першої долікарської допомоги потерпілому

Керуючись правилами надання першої долікарської допомоги та загальними принципами надання першої допомоги при враженні діяльності мозку, зупинці дихання й серцевої діяльності, при кровотечах та ушкодженнях м’яких тканин, при вивихах, розтягуваннях і розривах зв’язок та переломах кісток, при термічних впливах та хімічних опіках, при отруєннях, при ураженнях електричним струмом та блискавкою, при утопленні, назвати рятувальні й реанімаційні дії студента в конкретній ситуації при заданому ураженні потерпілого [1-5].

Необхідно:

Дати письмове визначення поняттю перша долікарська допомога[1-5].

Занотувати загальні принципи надання першої долікарської допомоги.

Записати та запам’ятати набір медикаментів та засобів, які входять в обов’язковий перелік аптечки швидкої допомоги.

Знати ознаки певних видів ураження.

Письмово навести чітку послідовність надання першої долікарської допомоги.

Набути практичні навички та вміння для надання першої допомоги потерпілому.

Користуючись даними літератури [1-5], письмово зазначити послідовні правильні рятувальні й реанімаційні дії студента в конкретній ситуації при заданому ураженні потерпілого (згідно з наданим викладачем варіантом за табл. 8).

Таблиця 8. Перелік конкретних уражень, завданих потерпілому тим чи іншим фактором у тій чи іншій ситуації

№ варіанта

Найменування реалізованої події

Наслідки ураження потерпілого та їх ознаки

Де відбулась ситуація та за яких обставин

1

2

3

4

1

Дорожньо-транспортна пригода

Клінічна смерть, закритий перелом лівої ноги

Траса Київ-Харків. Населених пунктів поблизу немає. Пора року-літо. Поруч полезахисна смуга. Аптечки швидкої допомоги в автомобілі немає.

2

Мокре утоплення внаслідок тривалого пірнання під час купання

Загальмований стан, губи і шкірний покрив бліді, дихання з кашлем, морозить

Пляж на річці Уди. Ви один (одна). Потопельник шкільного віку на середині річки.

3

Мокре утоплення через первинну зупинку серця під час плавання

Зупинка дихання, клінічна смерть

Пляж на річці Оскіл. Ви один (одна). Потопельник середнього віку поблизу берега річки.

4

Сухе утоплення як наслідок рефлекторного звуження голосової щілини під час купання

Асфіксія, зупинка серця

Пляж на Чорному морі (Ялта). Ви вдвох з товаришем (подругою). Потопельник – дівчина 20 років на відстані 50 метрів від берега.

5

Електричний удар в результаті контакту з дротами внутрішньобудинкової електромережі

Судомне скорочення м’язів, що супроводжується болями, але без втрати свідомості

м. Харків, квартира або гуртожиток, подія сталась з вашим товаришем

6

Електричний удар в результаті контакту з дротами внутрішньобудинкової електромережі

Судомне скорочення м’язів із втратою свідомості та зупинкою дихання

м. Харків, гуртожиток, подія сталась з вашим комендантом

7

Електричний удар внаслідок контакту потерпілого з обірваним дротом

Втрата свідомості і порушення серцевої діяльності

В передмісті під час відпочинку, напруга до 1000В

8

Електричний удар внаслідок контакту потерпілого з обірваним дротом

Клінічна смерть

В передмісті під час відпочинку, напруга понад 1000В

9

Отруєння харчовими продуктами після вживання неякісних, несвіжих або заражених хвороботворними бактеріями продуктів

Підвищення температури тіла, блювання, діарея, біль у животі

Під час відрядження в гуртожитку чи готелі

10

Отруєння ліками, алкогольними та наркотичними речовинами

Параліч дихання, непритомність, клінічна смерть

У студентському гуртожитку під час свята або вечорниць

11

Отруєння кислотами чи лугами

Болі в ротовій порожнині, набряк гортані, асфіксія, непритомність

У хімічній лабораторії під час проведення хімічних дослідів ненавмисна подія з вашою подругою чи другом.

12

Отруєння оксидом вуглецю, отруйними газами або випарами

Непритомність, порушення дихання, роботи серця, клінічна смерть

У приватному будинку в селі або в місті внаслідок невідпрацьованості процесів горіння

13

Переохолодження тіла людини

Зниження температури тіла від 34 до 320С, припиняється довільне дихання, зупинка серця

При роботі на відкритому повітрі взимку або внаслідок низької температури робочої зони, як результат відсутності належного опалення цеху або окремої дільниці

14

Відмороження пальців ніг і рук, а також носу, вух, щік

Почервоніння і набряк, утворення пухирів, омертвіння шкіри та утворення струпа, омертвіння частини тіла

Виникає при тривалій дії холоду, при контакті тіла з холодним металом на морозі, із скрапленим повітрям та газами або сухою вуглекислотою. При підвищеній вологості та сильному вітрі і при не дуже низькій температурі повітря (навіть близько 00С)

15

Перегрівання тіла людини

Сонячний і тепловий удар, температура тіла вище 400С, непритомність, порушення серцевої діяльності, зупинка дихання

Внаслідок тривалого перебування в умовах високої температури та вологості, на сонці без захисного одягу, при фізичному навантаженні у нерухомому вологому повітрі

16

Термічні опіки

Почервоніння шкіри і її набряк, пухирі, наповнені жовтуватою рідиною, утворення некрозу шкіри (струпів), обвуглювання тканин, болі в пошкодженій частині тіла, виникнення шоку

Виникають при дії на відкриті ділянки тіла високої температури (полум’я, потрапляння на шкіру гарячої рідини, розпечених предметів тощо)

17

Хімічні й термохімічні опіки

Різнокольорові (світло-жовті, сіро-білі, коричнево-чорні, бліді) місця дуже глибоких опіків

Виникають внаслідок дії на дихальні шляхи, шкіру і слизові оболонки концентрованих неорганічних та органічних кислот, лугів фосфору, інших речовин. При горінні або вибухах хімічних речовин можливі термохімічні опіки

18

Вивих суглобів

Втрата звичайної рухливості в суглобі, вимушене положення кінцівки, зміна форми кінцівки в ділянці суглоба.

Можуть бути в результаті різких, надмірних рухів у суглобі, внаслідок падіння з висоти на витягнуту кінцівку, в результаті сильного удару в ділянку суглоба

19

Розтягування та розривання зв’язок

Гострий біль у місці закріплення ушкодженої зв’язки, припухлість, обмежена рухливість у цьому місці супроводжується значними болями

Найчастіше буває в ділянці гомілкостопного суглоба в результаті різких, надмірних рухів, сильного удару

20

Перелом ребер

Різко виражений біль у місці перелому, підшкірна емфізема, внутрішня кровотеча

Виникають у результаті ударів чи в разі здавлювання грудної клітки. Одночасно можливе пошкодження внутрішніх органів

21

Перелом хребта

Параліч кінцівок, втрата чутливості тіла нижче місця перелому, неможливість рухів у ділянці хребта, розлад функцій тазових органів

Внаслідок падіння з висоти чи притискання важким предметом

Продовження табл. 8

22

Перелом кісток тазу

Пошкодження тазових органів (сечового міхура, прямої кишки та інших), припухлість у місці перелому, крововиливи в пахову ділянку та порожнину

Виникають від сильного стискання тазу (між стіною та транспортним засобом), падіння з висоти

23

Перелом кісток черепа

Пошкодження м’яких тканин голови та головного мозку

Може бути в результаті удару голови, падіння з висоти тощо

24

Артеріальна кровотеча

Кров б’є сильним струменем яскраво-червоного кольору, поштовхами

При механічному пошкодженні або патологічному порушенні цілості кровоносних судин

25

Венозна кровотеча

Кров темно-червоного забарвлення, витікає з рани безперервно і повільно

При механічному пошкодженні або патологічному порушенні цілості кровоносних судин

26

Капілярна кровотеча

Кров виділяється краплями або сочиться з усієї поверхні рани

При механічному пошкодженні або патологічному порушенні цілості кровоносних судин

27

Шок

Блідість, холодний піт, розширені зіниці, посилене дихання і прискорений пульс, зниження артеріального тиску, блювання, спрага, посиніння губ, попелястий колір обличчя

Виникає як наслідок надзвичайного емоційного впливу, сильного болю, втрати крові, утворення в пошкоджених тканинах шкідливих продуктів, що призводить до виснаження захисних можливостей організму (результат – порушення кровообігу, дихання, обміну речовин). Спричиняти шок можуть голод, спрага, переохолодження, перевтома, трясіння в момент транспортування після травми тощо

28

Памороки

Блідість обличчя, дзвін у вухах, потемніння в очах, холодний піт, головокружіння, слабкий пульс, поверхневе дихання

Можливі при раптовій недостатності кровонаповнення мозку під впливом нервово-емоційного збудження, страху, падіння тіла, болю, нестачі свіжого повітря

8. При захисті роботи у викладача вміти практично виконати своє завдання, а також виконати штучне дихання та зовнішній непрямий масаж серця на тренажері.

Вказівки до виконання:

До початку виконання завдання студент самостійно засвоює, що таке перша долікарська допомога та загальні принципи й прийоми надання першої допомоги. Усвідомлює та запам’ятовує послідовність надання долікарської допомоги. Вивчає основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини.

Треба запам’ятати набір медикаментів і засобів аптечки швидкої медичної допомоги та де вона повинна бути в обов’язковому порядку. Знати, в яких випадках на підприємствах, в установах, організаціях передбачається фельдшерський пункт або лікарський медичний пункт.

Самостійно набути практичні навички й вміння надання першої допомоги потерпілому в усіх випадках, передбачених у літературі[1-5].

Після цього студент, використовуючи дані літературного джерела[1-5] самостійно письмово зазначає свої послідовні правильні рятувальні й реанімаційні дії в конкретній ситуації при заданому ураженні потерпілого, згідно з наданим викладачем варіантом за табл. 8.

Практична завдання №5

Ергономічна оцінка робочого місця

Мета роботи – ознайомитися з принципами і методами ергономічної оцінки робочого місця.

Загальні відомості.

В міру переходу до комплексної автоматизації виробництва зростає роль людини як суб'єкта праці й керування. Людина несе відповідальність за ефективну роботу всієї технічної системи і допущена нею помилка може призвести в деяких випадках до дуже тяжких наслідків. При цьому максимальної ефективності при використанні технічних пристроїв можна досягти лише при дотриманні оптимальних співвідношень між технічними характеристиками машин і психофізіологічними можливостями людини. Вирішенням даних питань займається ергономіка.

Ергономіка (грецьк. ergon – робота + nomus – закон) – наука, що займається комплексним вивченням і проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов і процесу праці, а також професійної майстерності працівника [7].

Особлива увага в ергономіці приділяється розробці та аналізу робочих місць, бо саме від якості їх улаштування залежить безпечність, надійність і ефективність роботи людини. Найчастіше для оцінки робочого місця використовують показник ергономічності.

Ергономічність – це сукупність властивостей системи, які забезпечують можливість динамічної взаємодії людини з технічними засобами з метою виконання поставленої мети в заданих умовах роботи.

Таким чином, показник ергономічності враховує анатомічні, біомеханічні, фізіологічні і психологічні можливості й закономірності діяльності людини.

Ергономічність у кількісному вигляді визначає ступінь відмінності між тим, що реалізується, і потенційно можливим рівнями ефективності (якості) улаштування робочого місця. Наприклад, значення показника ергономічності робочого місця, який дорівнює 0,8, означає, що через недоліки в урахуванні можливостей людини 20% потенційно можливої ефективності не можуть бути реалізовані людиною в процесі діяльності на даному робочому місці.

Як правило, ергономічна оцінка системи проводиться за наступною узагальненою схемою (табл.5.1).

Таблиця 5.1

Схема ергономічної оцінки робочого місця

з/п

Характеристика

1

2

Основні дані

1

Опис характеру діяльності працівника

2

Характер дій працівника: особливості прийому і обробки інформації, виконання керуючих дій, послідовність і тривалість операцій

Характеристика засобів відображення інформації (ЗВІ)

I. Засоби зорової інформації

1

Форма інформаційних моделей (сферична, прямокутна, кут нахилу до зорової осі оператора)

2

Відстань від працівника до панелі

3

Поле зору працівника (кутові розміри), кількість умовних одиниць огляду

4

Раціональність розташування індикаторів на панелях (дотримання принципів функціональної значущості, частоти і послідовності використання), відповідність зонам видимості

5

Тип індикаторів і відповідність їх характеру читання

6

Форма й кутові розміри шкал

7

Контрастність шкал, рівень

8

Кількість відміток на шкалах

9

Розміри відміток і позначень шкал, відповідність їх розміру шкал й дистанції причитування

10

Форма, розміри і забарвлення стрілок

11

Розміщення колірних індикаторів

12

Освітлення індикаторів: загальне, місцеве (тип, обґрунтованість)

13

Розміщення покажчиків, їх характер (написи, символічні позначення), спосіб виконання

II. Засоби звукової інформації

1

Типи індикатора (сирена, дзвін, зумер), гучність

2

Для селекторного зв'язку: кількість джерел, розбірливість мови

Характеристика органів керування (ОК)

1

Тип ОК (ручні, ножні), обґрунтованість вибору

2

Відповідність руху ОК переміщенням стрілок індикаторів

3

Відповідність ОК характеру дій працівника (точність, швидкість, тривалість)

4

Опір ОК і відповідність оптимальним величинам

5

Наявність фіксації ОК у певних положеннях

6

Зручність захоплення і фіксації ОК кистю, стопою

7

Помітність ОК (способи кодування)

8

Наявність покажчиків, їх характер, спосіб виконання

9

Розташування ОК: відповідність принципам функціонального зв'язку, частоти і послідовності використання

Характеристика робочого місця оператора

1

Поза працівника, її обґрунтованість

2

Положення корпусу працівника при роботі (пряме, похиле – кут нахилу)

3

Наявність крісла і відповідність його розмірів антропометричним даним

4

Можливість регулювання параметрів крісла

5

Наявність простору для ніг і відповідність його антропометричним даним

6

Розміри робочих зон рук (по фронту, в глибину, висоту), відповідність їх рекомендованим розмірам

7

Розміри робочих зон ніг, відповідність їх рекомендованим розмірам

Характеристика виробничого середовища

1

Шкідливі чинники, що виникають при роботі, їх інтенсивність

2

Засоби захисту працівника від дії шкідливих виробничих чинників, їх ефективність

4

Освітленість місця роботи працівника

5

Естетичне оформлення (фарбування, форми і т. ін) об’єкта дослідження

6

Естетичне оформлення виробничого приміщення

7

Оцінка розмірів кабіни (при її наявності) згідно з антропометричними даними, можливість огляду з робочого місця працівника

Характеристика режиму роботи працівника

1

Фізична напруга в роботі (постійно, періодично), оцінка її тяжкості (легка, середньої тяжкості, важка)

2

Монотонність у роботі (категорія)

3

Психічна напруга (постійно, періодично)

4

Емоційна напруга

5

Регламентовані перерви для відпочинку, їх обгрунтованість

Для того щоб виконати оцінку робочого місця за даною схемою, необхідно знати нормативні значення наведених характеристик. У табл.5.2 наведені нормативні значення окремих характеристик робочого місця, які використовуватимуться в рамках даної роботи.

Таблиця 5.2

Нормативні значення окремих характеристик робочого місця

з/п

Характеристика

1

2

Характеристики пульту

1

Загальна висота пульта при робочому положенні «сидячи» – 1650 мм, «стоячи» – не більше 1800 мм; висота стільниці пульту при робочому положенні «сидячи» – від 530 до 760 мм, «стоячи» – близько 1100 мм

2

Ширина пульта (обслуговується тільки в робочому положенні «сидячи») – від 380 до 660 мм; відстань від рівня сидіння крісла оператора до нижнього краю стільниці пульту (обслуговується тільки в робочих положеннях «сидячи» і «сидячи або стоячи») – від 150 до 250 мм; висота розміщення ОК для робочого положення «стоячи» – від 1000 до 1600 мм, «сидячи» – від 530 до 1040 мм

3

Висота розміщення ЗВІ для робочого положення «стоячи» – від 1100 до 1800 мм, «сидячи» – від 850 до 1650 мм

4

Розміри вільного місця для ніг працівника: висота – не менше 600 мм, ширина – не менше 500 мм, глибина – не менше 400 мм.

Характеристики робочого крісла

1

Форма сидіння – квадратна

2

Форма спинки – прямокутна увігнута

3

Радіус вигину спинки – від 300 до 400 мм

4

Розмір сидіння – 400x400 мм

5

Розмір спинки – приблизно 300х120 мм

6

Кут нахилу сидіння назад – 5–6°

7

Кут нахилу спинки – від 5 до 10°

8

Висота підлокітника – має знаходитися на одному рівні з поверхнею столу

Характеристики зорового аналізатора

1

Освітленість на робочому місці працівника – 400 лк

2

Яскравість свічення індикатора на чорно–білій електронно–променевій трубці (ЕПТ) – не менше 0,5 кд/м2, мінімальна яскравість свічення індикатора на кольоровій ЕПТ–17, оптимальна – 170 кд/м2; контраст прямий оптимальний – 80–90%, допустимий – 60–90%, контраст зворотний для самосвітних індикаторів – не менше 20%

3

Розміри знаків на екрані залежно від складності – від 15 до 40'

4

Частота кадрів для інтегральних візуальних індикаторів – не менше 50 Гц; ширина лінії на екрані індикаторної ЕПТ знакографічного дисплея – не менше 1 мм при дистанції спостереження 0,3 – 0,7м.

Характеристики слухового аналізатора

1

Частота для аварійних немовних повідомлень – 800 – 5000 Гц, застережень – 200 – 800, повідомлень, – 200 – 400 Гц, відповідно гранично допустимий рівень звукового тиску сигналів – 120, 115 і 110 дБ

2

Тривалість окремих сигналів і інтервалів між ними – не менше 0,2 с, тривалість інтенсивних сигналів – не більше 10 с

Характеристики органів керування

1

Опір ОК: кнопки натискання – 0,3 кг; головки, що обертаються, – 2,5 кг; тумблер – 1,3 кг; важіль з кулястою ручкою – 2,5 кг

Порядок виконання роботи

1. Провести ергономічну оцінку робочого місця працівника, наведеного на рис.5.1.

2. Використовуючи «схему ергономічної оцінки робочого місця», а також дані з табл.5.2, дати якісний опис робочого місця, тобто вибрати відповідні йому характеристики.

3. Кожну з вибраних характеристик описати кількісно за допомогою двох параметрів α та β. Одержані дані занести в табл.5.3.

Таблиця 5.3

Ергономічна оцінка робочого місця

Найменування показника

α, бали

β,%

Примітка:

α – оцінка показника, вимірюється в балах від 0 до 5;

β – питома вага показника, встановлюється залежно від значущості даного показника для оцінюваної системи і приймається у відсотках.

Параметр α надається характеристиці на основі того, що 0 – самий негативний варіант, 5 – найбажаніший. Наприклад, характеристика – освітленість. Якщо для оцінюваної системи освітленість дуже низька, то надається α = 0, погана – α = 2, задовільна – α = 3, хороша – α = 4, відмінна – α = 5.

Параметр β надається так, щоб сумарна питома вага всіх вибраних показників дорівнювала 100%. При цьому найбільший відсоток призначається тому показнику, який є найбільш важливим для даного виду діяльності. Наприклад, для якісного виконання роботи працівником важливим показником є розміри робочої зони, а менш важливим – використання кругових концентричних шкал, у такому разі β1 = 10%, а β2 = 1% відповідно.

4. Загальну ергономічну оцінку робочого місця визначити за формулою:

γ = .

При цьому γ повинна бути в межах [0...5].

5. Якщо ергономічна оцінка γ має низьке значення, оптимізувати систему так, щоб поліпшити ергономічні показники й тим самим отримати необхідну ергономічну оцінку.

6. Зробити висновок за результатами ергономічної експертизи.

Рис.5.1. Робоче місце

Контрольні запитання:

1. Що таке ергономіка?

2. Поясніть поняття «ергономічність».

3. Що означає поняття «Ергономічна оцінка робочого місця»?

4. За допомогою яких параметрів оцінюють характеристики, вибрані для ергономічної оцінки робочого місця?

5. Які особливості улаштування робочого місця становлять найбільший інтерес при ергономічній оцінці?

7. Обґрунтуйте необхідність ергономічної оцінки робочого місця.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2005. -327с.

2. Лушкін В.А., Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Житомир, 2001. -671с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник –К.: Кондор, 2003. -421с.

4. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. – Львів:Афіша, 2000. -255с.

5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Суми, 1999. -301с

6. Отраслевые методические указания по расчету предельно допустимых выбросов загрязняющих атмосферу радиоактивных и химических веществ (ПДВ-83). –Минатомэнерго СССР, 1985. -256с.

7. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. –Міністерство охорони здоров’я України, -К., 1996. -28с.

8. Князевский Б.А. Охрана труда в електроустановках. –М.: Энергоатомиздат, 1983. -336с.

9. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). –Л.: Гидрометеоиздат, 1987. -94с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Ризик як оцінка небезпеки Небезпека електричного струму Надання першої долікарської допомоги потерпілому Психофізіологічні небезпеки

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok