Звіт з практики спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Київський інститут бізнесу і технологій

Вінницька філія

Звіт з практики

Керівник___________________________

Виконав: студент групи 02,13КСМ (2,5Д)

Яремчук Андрій

Дата захисту «___»__________20___р.

Оцінка при захисті__________

Підпис членів комісії________

Вінниця ˗ 2014 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

1.План-графік проходження практики

2. Локальні і глобальні комп’ютерні мережі

3. Глобальна мережа Internet

4. Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження і тестування створюваного апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж

5. Продуктивність

6. Надійність і безпека

7. Універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп'ютерних систем та мереж, які використовуються на об'єкті практики

8. Рекомендації щодо поліпшення існуючих на об'єкті практики технологічних процесів

ВИСНОВОК

Список рекомендованої літератури

ВСТУП

У кожному вузі України передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста.

Під час проходження практики студент  закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

Студент може мати досконалі теоретичні знання, але може розгубитися в ситуації, коли виникне необхідність прийняти рішення в реальних економічних умовах. Тому необхідно забезпечувати студентам змогу пройти виробничу практику ще під час навчання у вузі, для того, щоб спробувати себе не тільки в ролі теоретика, але й практика.

Виробнича практика для студентів спеціальності 7.091501 "Комп'ютерні системи та мережі" є невід'ємною складовою частиною процесу їх професійної підготовки і проводиться на сучасних підприємствах та організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп'ютерних систем та мереж.

Виробнича практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня інженера-системотехніка.

Метою виробничої практики для студентів спеціальності 7.091501 є оволодіння студентами сучасними методами ефективного застосування комп'ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп'ютерних мереж, розподілених комп'ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження використовуваних на об'єктах практики універсального та спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж.

1. План-графік проходження практики

 1.  Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки.
 2.  Практика на робочих місцях.
 3.  Ознайомлення з конструкторсько-технологічним забезпеченням виробництва (засобів обчислювальної техніки) і апаратно-програмних систем.
 4.  Монтаж і обслуговування комп’ютерних мереж.
 5.  Ознайомлення з обслуговуванням і ремонтом периферійних пристроїв.
 6.  Ознайомлення з специфічним програмним забезпеченням.

2. Локальні і глобальні комп’ютерні мережі

Згідно з принципами побудови, комп’ютерні мережі поділяються на локальні глобальні.

Локальні мережі в свою чергу поділяються на однорангові та багато рангові. Локальні мережі створюються, як правило, в одній організації чи в одному приміщенні.

Найпростішим варіантом такої мережі є зв’язок комп’ютерів через паралельні або послідовні порти. В цьому випадку не потрібно ніякого додаткового обладнання. Такий зв’язок між комп’ютерами налагоджується в межах однієї кімнати. Використовується вона для передачі даних від одного комп’ютера до іншого. В цьому випадку не потрібно переносити дані за допомогою дисків чи флешок. Всяка сучасна оболонка операційної системи має програмні засоби, які забезпечують таку передачу даних.

В однорангових локальних комп’ютерних мережах комп’ютери підключаються до мережі через спеціальні адаптери мережі, а функціонування мереж підтримується операційною системою мережі. Прикладом таких операційних систем є: Novell Personal NetWare, NetWare Line, Windows for Workgroups.

Усі комп’ютерні та їх операційні системи в однорангових локальних комп’ютерних мережах мають бути однотипними. Користувачі цієї мережі можуть передавати один одному дані, використовувати загальні принтери, оптичні диски та ін.

У багато-рангових локальних мережах використовується один більш потужний комп’ютер, який називають сервером, а інші, менш потужні – робочими станціями.

На серверах використовують спеціальне системне програмне забезпечення, яке відрізняється від системного програмного забезпечення робочих станцій. Наприклад, на сервері мережі Windows NT працює операційна система Windows NT Server, на робочих станціях одна з таких: Windows NT Workstation, Windows for Workgroups.

Віддалені комп’ютерні мережі поділяються на регіональні і міжнародні.

Регіональні створювалися в певних регіонах, наприклад в державі, а міжнародні забезпечують зв’язок вашого комп’ютера з будь-яким комп’ютером світової мережі. Прикладами таких мереж є Relcom (для держав СНД) і Internet (для всього світу). В принципі, і з регіональною комп’ютерної мережі можна виходити в Internet.

Зв’язок комп’ютерів у регіональних мережах забезпечується звичайними телефонними мережами чи спеціально виділеними для цього мережами через спеціальні пристрої, які називаються модемами.

Модем перетворює сигнали двійкових кодів у звукові сигнали мовного діапазону, і навпаки. Комп’ютери обумовленого району (міста) через модеми і лінії зв’язку підключаються до дуже потужного комп’ютера, якого називають провайдером

Кожному комп’ютеру користувача, який підключено до мережі, присвоюють реквізити.

Глобальна мережа

Багато фірм та компаній мають свої філії в різних кінцях міста або навіть в різних містах, країнах. Для ефективної роботи їм потрібно об’єднатися в одну мережу. Такі мережі називаються глобальними. До таких мереж належить і така глобальна комп’ютерна мережа як Internet.

Internet

Internet – це сукупність комп’ютерних мереж, яка пов’язує між собою мільйони комп’ютерів. Internet функціонує не маючи ніякої центральної організації яка б здійснювала управління або керівництво нею, за винятком хіба, що Центру мережевої інформації Internet-Inter NIC, організації, що пропонує інформаційні та реєстраційні послуги для користувачів Internet.

3. Глобальна мережа Internet

Нині світ, з’єднаний величезною павутиною телекомунікаційних кабелів. Мова йде про лінії якими з величезною швидкістю протікає різноманітна інформація.

За таким принципом з’єднуються і мільйони комп’ютерів, які володіють величезною кількістю інформації. Для цього існує Інтернет, який все зв’язує до купи. Інтернет діє завдяки тому, що ці комп’ютери (сервери даних) включені в цю павутину. Інтернет дає можливість будь-якому користувачу в одному вузлі цієї величезної мережі “підглянути” до будь-якого комп’ютеру цієї мережі і працювати з його даними.

По суті, все одно як далеко знаходяться один від одного знаходяться ці комп’ютери. Як тільки ви потрапите до Інтернету, ви можете перестрибнути з одного вузла до іншого без того, щоб ви просили когось це зробити чи набирали б новий телефонний номер тощо.

Як приєднатися до Інтернет?

Для приєднання до Інтернет з самого початку найчастіше використовують телефонний зв’язок і два пристрої названі модеми. Модем – це такий пристрій, який здатний опосередкувати передачу даних за допомогою звичайних телефонних ліній (оскільки вона для цього не призначена, тому і використовує цей складний пристрій). Модем подолає цю велику відстань, яка виникла між комп’ютерами.

Зрозуміло, що під час першого приєднання потрібно освоїти і подолати цілий ряд проблем і технічних перешкод. Ці проблеми у більшості випадків вже вирішує сімейство, яке знаходиться на високошвидкісному кабелі і яке має дозвіл опосередкувати ваше приєднання до Інтернет – це т. зв. провайдери.

Після цього приєднання вже наступні приєднування будуть автоматичні, тобто за допомогою кнопки, і зможе це виконати без проблем кожна людина.

Internet дозволяє легко взаємодіяти один з одним усіляким видам комп'ютерних систем. Яким же чином це відбувається? Завдяки стандартам.

У Internet застосовуються стандартизовані методи передачі даних. Найбільш фундаментальним стандартом, застосовуваним у Internet, є її набір мережних протоколів TCP/IP. Оскільки всі комп'ютери взаємодіють з Internet через TCP/IP, немає необхідності в складному і дорогому перетворенні протоколів, що значно спрощує операції в Internet.

Крім того, TCP/IP дозволяє привласнити кожному комп'ютерові унікальна адреса Internet. Така адреса називається IP-адресою або адресою TCP/IP і виконує ту ж роль, що і звичайний телефонний номер, тобто дозволяє встановити зв'язок між двома пунктами мережі. Domain Name System (DNS) розширює дану можливість і забезпечує перетворення адрес TCP/IP в унікальні імена.

4. Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження і тестування створюваного апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж

Під архітектурою будемо розуміти сукупність принципів і правил у відповідності з якими будуються обчислювальні системи різних видів.

Розглядаючи питання архітектури комп'ютерних мереж (КМ), насамперед, необхідно визначити їх призначення та область застосування.

Так основним призначенням комп'ютерної мережі є надання великому числу користувачів одночасного доступу до її обчислювальних ресурсів.

Виходячи з цього, комп'ютерна мережа може бути визначена як система розподіленої обробки інформації, що складається з комп'ютерів, територіально-розосереджених і взаємодіючих між собою за допомогою засобів зв'язку.

Комп'ютери, що входять до складу мережі, виконують досить широке коло функцій, основними серед яких є:

 •  Організація доступу до мережі;
 •  Управління передачею інформації;
 •  Надання обчислювальних ресурсів і послуг абонентам мережі.

Відповідно до цього по функціональній ознаці всю безліч систем КМ можна розділити на абонентські, комутаційні і головні (Host) підсистеми.

Абонентська підсистема являє собою комп'ютер, орієнтований на роботу в складі КМ і забезпечує користувачам доступ до її обчислювальних ресурсів.

Комутаційні підсистеми є вузлами комутації мережі передачі даних і забезпечують організацію складових каналів передачі даних між абонентським підсистемами. Як керуючі елементи вузлів комутації використовуються процесори телеобробки або спеціальні комутаційні (мережеві) процесори.

Великою різноманітністю характеризуються Host підсистеми або мережеві сервери.

Сервером прийнято називати спеціальний комп'ютер, що виконує основні сервісні функції, такі як: управління мережею, збір, обробку, зберігання і надання інформації абонентам КМ. У зв'язку з великим числом сервісних функцій доцільне розділення серверів за їх функціональним призначенням. Наприклад, файл-сервер визначається як мережевий комп'ютер, що здійснює операції по зберіганню, обробці і наданню файлів даних абонентам КМ.

У свою чергу, комп'ютер, що забезпечує абонентським системам ефективний доступ до КМ, отримав назву сервер доступу і т.д.

Класифікація комп’ютерних мереж

В залежності від основної класифікаційної ознаки покриття території всі КМ поділяють на групи:

 •  Локальні (Local Area Network);
 •  Глобальні (Wide Area Network);
 •  Регіональні (Metropolitain Area Network);
 •  Корпоративні КМ.

Головною вимогою, яка ставиться до мереж, є виконання мережею її основної функції – забезпечення користувачам потенційної можливості доступу до розділювальних ресурсів усіх комп'ютерів, об'єднаних у мережу.

Всі інші вимоги – продуктивність, надійність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і масштабованість – зв'язані з якістю виконання цієї основної задачі.

Хоча всі ці вимоги дуже важливі, часто поняття «якість обслуговування» (Quality of Service, QoS) комп'ютерної мережі трактується більш вузько – у нього включаються тільки дві найважливіші характеристики мережі – продуктивність і надійність.

Незалежно від обраного показника якості обслуговування мережі існують два підходи до його забезпечення. Перший підхід, мабуть, покажеться найбільш природним з погляду користувача мережі.

Він полягає в тому, що мережа (точніше, персонал який її обслуговує) гарантує користувачу дотримання деякої числової величини показника якості обслуговування. Наприклад, мережа може гарантувати користувачу А, що кожен з його пакетів, посланих користувачеві В, буде затриманий мережею не більш, ніж на 150 мс. Або, що середня пропускна здатність каналу між користувачами А і В не буде нижче 5 Мбіт/с, при цьому канал буде допускати пульсацію трафіка в 10 Мбіт на інтервалах часу не більш 2 секунд.

Технології frame relay і АТМ дозволяють будувати мережі, що гарантують якість обслуговування по продуктивності.

Другий підхід полягає в тому, що мережа обслуговує користувачів відповідно до їхніх пріоритетів. Тобто якість обслуговування залежить від ступеня привілейованості користувача чи групи користувачів, до якої він належить.

Якість обслуговування в цьому випадку не гарантується, а гарантується тільки рівень привілеїв користувача. Таке обслуговування називається обслуговуванням best effort – з найбільшим старанням. Мережа намагається по можливості більш якісно обслужити користувача, але нічого при цьому не гарантує.

За таким принципом працюють, наприклад, локальні мережі, побудовані на комутаторах із пріоритезацією кадрів.

5. Продуктивність

Потенційно висока продуктивність – це одне з основних властивостей розподілених систем, до яких відносяться комп'ютерні мережі. Ця властивість забезпечується можливістю розпаралелення робіт між декількома комп'ютерами мережі. На жаль, цю можливість не завжди вдається реалізувати. Існує кілька основних характеристик продуктивності мережі:

 •  час реакції;
 •  пропускна здатність;
 •  затримка передачі і варіація затримки передачі.

Час реакції мережі є інтегральною характеристикою продуктивності мережі з погляду користувача. Саме цю характеристику має на увазі користувач, коли говорить: «Сьогодні мережа працює повільно».

У загальному випадку час реакції визначається як інтервал часу між виникненням запиту користувача до якої-небудь мережної служби й одержанням відповіді на цей запит.

Очевидно, що значення цього показника залежить від типу служби, до якої звертається користувач, від того, який користувач і до якого сервера звертається, а також від поточного стану елементів мережі – завантаженості сегментів, комутаторів і маршрутизаторів, через які проходить запит, завантаженості сервера і т.п.

Тому є сенс використовувати також і середньозважену оцінку часу реакції мережі, усереднюючи цей показник по користувачам, серверам і за часом дня (від якого в значній мірі залежить завантаження мережі).

Час реакції мережі звичайно складається з декількох складових. У загальному випадку в нього входить час підготовки запитів на клієнтському комп'ютері, час передачі запитів між клієнтом і сервером через сегменти мережі і проміжне комунікаційне устаткування, час обробки запитів на сервері, час передачі відповідей від сервера клієнту і час обробки одержуваних від сервера відповідей на клієнтському комп'ютері.

Зрозуміло, що користувача розкладання часу реакції на складові не цікавить – йому важливий кінцевий результат; однак для мережного фахівця дуже важливо виділити з загального часу реакції складові, відповідним етапам мережної обробки даних, – передачу даних від клієнта до сервера через сегменти мережі і комунікаційне устаткування.

Пропускна здатність відображає обсяг даних, переданих мережею чи її частиною за одиницю часу. Пропускна здатність вже не є користувацькою характеристикою, тому що вона говорить про швидкість виконання внутрішніх операцій мережі – передачі пакетів даних між вузлами мережі через різні комунікаційні пристрої.

Зате вона безпосередньо характеризує якість виконання основної функції мережі – транспортування повідомлень і тому частіше використовується при аналізі продуктивності мережі.

Найчастіше при проектуванні, настроюванні й оптимізації мережі використовуються такі показники, як середня і максимальна пропускні здатності.

Середня пропускна здатність окремого елемента чи всієї мережі дозволяє оцінити роботу мережі на великому проміжку часу, протягом якого в силу закону великих чисел піки і спади інтенсивності трафіку компенсують один одного.

Максимальна пропускна здатність дозволяє оцінити можливості мережі справлятися з піковими навантаженнями, характерними для особливих періодів роботи мережі, наприклад ранкових годин, коли співробітники підприємства майже одночасно реєструються в мережі і звертаються до розділюваних файлів і баз даних.

Пропускну здатність можна вимірювати між будь-якими двома вузлами мережі, наприклад між клієнтським комп'ютером і сервером, між вхідним і вихідним портами маршрутизатора. Для аналізу і настроювання мережі дуже корисно знати дані про пропускну здатність окремих елементів мережі.

Важливо відзначити, що через послідовний характер передачі пакетів різними елементами мережі загальна пропускна здатність мережі будь-якого складеного шляху в мережі буде дорівнювати мінімальній з пропускних здатностей складових елементів маршруту.

Для підвищення пропускної здатності складеного шляху необхідно в першу чергу звернути увагу на самі повільні елементи – у даному випадку таким елементом, швидше за все, буде маршрутизатор.

Варто підкреслити, що коли переданий по складеному шляху трафік буде мати середню інтенсивність, яка перевершує середню пропускну здатність самого повільного елемента шляху, то черга пакетів до цього елемента буде рости теоретично до нескінченності, а практично – доти, поки не заповнитися його буферна пам'ять, а потім пакети просто почнуть відкидатися і губитися.

Звичайно при визначенні пропускної здатності сегмента чи пристрою в переданих даних не виділяються пакети якогось визначеного користувача, чи додатка комп'ютера – підраховується загальний обсяг переданої інформації.

Проте для більш точної оцінки якості обслуговування така деталізації бажана, і останнім часом системи керування мережами всі частіше дозволяють її виконувати.

6. Надійність і безпека

Однієї з перших цілей створення розподілених систем, до яких відносяться й КМ, було досягнення більшої надійності в порівнянні з автономними ПК.

Для оцінки надійності складних систем застосовується такий набір характеристик, зокрема: готовність, цілісність даних, узгодженість, імовірність доставки пакета, безпека, відмовостійкість.

Готовність, коефіцієнт готовності (availability) означає частку часу, протягом якого система може бути використана. Готовність може бути поліпшена шляхом введення надмірності в структуру системи: ключові елементи системи повинні існувати в декількох екземплярах, щоб при відмові одного з них функціонування системи забезпечували інші.

Щоб систему можна було віднести до високонадійних, вона повинна як мінімум мати високу готовність, але цього недостатньо. Необхідно забезпечити цілісність даних і захист їх від спотворень. Крім цього, повинна підтримуватися узгодженість (несуперечність) даних, наприклад, якщо для підвищення надійності на декількох файлових серверах зберігається кілька копій даних, то потрібно постійно забезпечувати їхню ідентичність.

Оскільки мережа працює на основі механізму передачі пакетів між кінцевими вузлами, то однією з характеристик надійності є імовірність доставки пакета вузлу призначення без спотворень. Поряд з цією характеристикою можуть використовуватися й інші показники: імовірність втрати пакету, імовірність спотворення окремого біта переданих даних, співвідношення загублених пакетів до доставленого.

Іншим аспектом загальної надійності є безпека (security), тобто здатність системи захистити дані від несанкціонованого доступу. У розподіленій системі це зробити набагато складніше, ніж у централізованій. Іншим вразливим місцем можуть бути залишені без догляду персональні комп'ютери.

Крім того, завжди є потенційна загроза злому захисту мережі від неавторизованих користувачів, якщо мережа має виходи в глобальні мережі загального користування.

Ще однією характеристикою надійності є відказостійкість (fault tolerance). У мережах під відказостійкістю розуміється здатність системи приховати від користувача відмову окремих її елементів. Наприклад, якщо копії таблиці бази даних зберігаються одночасно на декількох файлових серверах, то користувачі можуть просто не помітити відмову одного з них.

Розширюваність (extensibility) означає можливість порівняно легкого додавання окремих елементів мережі (користувачів, комп'ютерів, додатків, служб), нарощування довжини сегментів мережі і заміни існуючої апаратури більш потужною (продуктивною). При цьому принципово важливо, що легкість розширення системи іноді може забезпечуватися в деяких дуже обмежених межах.

Масштабованість (scalability) означає, що мережа дозволяє нарощувати кількість вузлів і довжину зв'язків у дуже широких межах, при цьому продуктивність мережі не погіршується. Для забезпечення масштабованості мережі доводиться застосовувати додаткове комунікаційне устаткування і спеціальним чином розподіляти структуру мережі.

Прозорість (transparency) мережі досягається в тому випадку, коли мережа представляється користувачам не як безліч окремих комп'ютерів, зв'язаних між собою складною системою кабелів, а як єдина традиційна робоча станція із системою поділу часу

Сумісність або інтегрованість означає, що мережа здатна містити в собі найрізноманітніше програмне й апаратне забезпечення, тобто в ній можуть співіснувати різні операційні системи, що підтримують різні стеки комунікаційних протоколів, і працювати апаратні засоби і додатки різних виробників.

Мережа, яка складена з різнотипних елементів, називається неоднорідною чи гетерогенною, а якщо гетерогенна мережа працює без проблем, то вона є інтегрованою. Основний шлях побудови інтегрованих мереж – використання модулів, виконаних відповідно до відкритих стандартів і специфікацій.

7. Універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп'ютерних систем та мереж, які використовуються на об'єкті практики

У своїй роботі Вінницька філія КІБІТ використовує наступний апаратний комплекс:

Сервер-роутер на базі Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB HDD, LAN-CARD (вихід в мережу Інтернет та підтримка корпоративної мережі);

Сервер для бухгалтерії на базі AMD A6, 4GB RAM, 750 GB HDD.

Локальна мережа - Ethernet. Побудована з використанням двох 8-ми портових switch фірми Surecom. Як фізичне середовище передачі даних  використовується вита пара UTP-5;

3 ADSL Wi-Fi Роутери TP-Link, що забезпечують доступ до мережі Internet через міжміський телефонний зв’язок;

Блоки безперебійного живлення фірми APC (в залежності від потреб використовуються різні моделі);

Персональні комп’ютери різноманітних конфігурацій (від Intel Celeron 1.6 Ghz до Pentium IV 2.9 Ghz). Використовуються як офісні машини (набір текстів, електронних таблиць, формування звітності та ін.);

Принтери: Epson LX-300, Epson LX-300+, HP 1100A, OKI B4200L.

В кабінетах інституту використовується резервування електромережі: від короткотермінових зникнень електроенергії комп’ютерна техніка захищена блоками безперебійного живлення.

У підрозділах адміністрації, технічної підтримки і бухгалтерії використовується операційна система Microsoft Windows XP та Windows 7.

На сервері-роутері встановлено операційну систему Windows Server 2008 R2.

Сервером для бухгалтерії керує Windows Server Standard 2008.

Захист від зовнішніх атак здійснюється відповідним налаштуванням  граничного маршрутизотора під керуванням FreeBSD (налаштуванню підлягає служба IPWF2), який перешкоджає проникненню помилкового пакету даних у мережу.

Для доступу до ресурсів Unix-машин в інституті використовується стандартна система захисту цієї операційної системи. Захист від доступу, що не санкціонується, здійснюється за допомогою процедури введення логіну-пароля.

8. Рекомендації щодо поліпшення існуючих на об'єкті практики технологічних процесів

Розглянувши існуючий комплекс апаратного і програмного забезпечення можна виділити такі недоліки:

 •  Застарілі монітори в яких використовується технологія ЕПТ, що шкодить зору;
 •  Відсутність системи автоматичного резервного копіювання важливої інформації на серверах та робочих станціях;
 •  Часткова недостача комп’ютеризованих робочих місць в період створення різноманітних форм зайнятості.

Для вирішення даних задач необхідно таке апаратне забезпечення:

 •  Потрібно замінити застарілі монітори ЕПТ на нові, з матричною TFT технологією або на інші рідко кристалічні монітори.
 •  RAID - система створення гарантованої копії інформації з можливістю гарячої заміни носіїв (з підтримкою системи запису та корекції помилок RAID5) для використання на серверах;
 •  Заміна частини персональних комп’ютерів на нові, створення нових комп’ютеризованих робочих місць.

Програмне забезпечення:

 •  Провести модернізацію усіх операційних систем до Windows 7 або Windows 8 з останніми оновленнями;
 •  Symantec Norton Ghost або аналогічне ПЗ, яке дозволяє проводити резервне копіювання важливої інформації з робочих станцій на виділений сервер або робочу станцію.

ВИСНОВОК

Виробнича практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань. Вона відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня, які б володіли сучасними технологіями, вміло використовували методологію та методики проектування інформаційних систем

В ході проходження виробничої практики було проведено дослідження об’єкта, його структури та функцій, наявного апаратного та програмного забезпечення і комплексу задач, що вирішується ним. Також було проведено ознайомлення з технологічними процесами складання, монтажу, налагодження і тестування комп'ютерних мереж.

На основі аналізу існуючих апаратних та програмних засобів були виявленні недоліки побудови існуючого комплексу апаратно-програмних засобів та намічені шляхи виправлення даної ситуації.

Список рекомендованої літератури

1. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т. Р., // Н50 UNIX: Руководство системного администратора. Для профессионалов / Пер. с англ. – СПб.: Питер; К.:Издательская група BHV, 2002. – 928 c.: ил.

2. Армстронг (мл.), Джеймс // А83 Секреты UNIX: 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 1072 с.: ил. – Парал. тит. англ.

3. Олифер    В.Г.,    Олифер    Н.А.    "Компьютернне    сети: технологии, протоколы. Учебник." - Питер, 2000 - 672 с.

4. Николайчук Я.М., Яцків В.В., Гринчишин Т.М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв’язку // Вісник Тех

 

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

План-графік проходження практики. Виробнича практика для студентів спеціальності 7.091501 \"Комп\'ютерні системи та мережі\"

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok