Розробка заходів щодо зниження забруднення повітря на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»

практичного заняття № 2

на тему:

«Розробка заходів щодо зниження забруднення повітря на

робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою»

з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

                Студентки групи Ф-12

              Яремко Дарії

         

2015

Контрольні запитання.

1.З'ясувати вплив електромагнітних випромінювань на організм користувачів комп’ютерної техніки.

2.З'ясувати вплив електростатичних полів на організм користувачів комп’ютерної техніки.

3.З'ясувати вплив на організм користувачів комп’ютерної техніки концентрації позитивних та негативних іонів в повітрі робочої зони.

4.З'ясувати вплив на організм користувачів комп’ютерної техніки шкідливих речовин в повітрі на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

5.Які рівні іонізації повітря приміщень при роботі за ВДТ та ПК ?

6.Які норми шкідливих речовин в повітрі робочої зони ?

7.Яка норма рентгенівського випромінювання ?

8.Які норми оптичного випромінювання ?

9.Яка норма напруженості електростатичного поля на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою ?

10.Запропонувати комплекс заходів з метою попередження негативного впливу на організм користувачів комп’ютерної техніки електромагнітного випромінювання та електростатичного поля.

11.Запропонувати комплекс заходів щодо зниження необхідних концентрацій позитивних та негативних іонів в повітрі робочих зон.

12.Запропонувати комплекс заходів щодо зниження забруднення повітря шкідливими речовинами на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

1.З'ясувати вплив електромагнітних випромінювань на організм користувачів комп’ютерної техніки.

Дослідження вчених за останні 20 років показали, що електромагнітні поля, створені технічними системами, навіть у сотні разів слабші природного поля Землі, можуть бути небезпечними для здоров'я людини. Якщо не змінити принципи побудови електронних та радіотехнічних систем, то тенденція їх розвитку і негативний вплив на біологічні системи на рівні дії полів можуть призвести до катастрофічного за своїми наслідками впливу на біосферу та людину.

Плоди науково-технічного прогресу, які повинні служити на благо людства, стають агресивними по відношенню навіть до своїх творців. Стрімко зростає енергонасиченість побуту людей. Електроніка підступає все ближче до людини. Комп'ютер, телевізор, відео-системи, мікрохвильові печі, радіотелефони - ось далеко не повний перелік технічних засобів, з якими людина постійно взаємодіє. Павутиння проводів електропостачання в будинках та в службових приміщеннях оточують людину. Людина знаходиться тривалий час під дією штучних полів, створених електронними системами та системами електропостачання.Особливо стрімко в наше життя входять комп'ютери і телевізійні системи. Сьогодні у всьому світі комп'ютери займають важливе місце у роботі, житті та відпочинку людей. Без них вже неможливо уявити сучасний світ. Одним із шкідливих апаратних забезпечень ЕОМ для людського організму є дисплеї. Дисплеї, сконструйовані на основі електронно-променевої трубки, є джерелами електростатичного поля, м'якого рентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, видимого, низькочастотного, наднизькочастотного та високочастотного електромагнітного випромінювання (ЕМВ). Вплив комплексу ЕМВ чи окремих його видів на виникнення різних захворювань почали вивчати з моменту їх використання.

2.З'ясувати вплив електростатичних полів на організм користувачів комп’ютерної техніки.

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка безпосередньо працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу джерел випромінювання. Встановлено, що переважна частина населення знаходиться в умовах підвищеної активності ЕМП. Можна вважати, що в діапазоні промислових частот (у тому числі 50 Гц) допустимо розглядати вплив на біологічний об'єкт електричної і магнітної складових поля роздільно (нарізно). В будь-якій точці ЕМП промислової частоти енергія магнітної складової поля, яка поглинається тілом людини, майже в 50 разів менша від енергії електричної складової цього поля, що поглинається тілом. Це дає змогу зробити висновок, що в діапазоні промислових частот дією магнітної складової поля на біологічний об'єкт можна знехтувати, а негативний вплив на організм обумовлений електричною складовою поля.

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини взагалі залежить від діапазону частот, тривалості опромінення, характеру опромінення, режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яке опромінюється, та індивідуальних особливостей організму.

У результаті дії ЕМП на людину можливі гострі та хронічні форми порушення фізіологічних функцій організму. Ці порушення виникають в результаті дії електричної складової ЕМП на нервову систему, а також на структуру кори головного та спинного мозку, серцево-судинної системи.

У більшості випадків такі зміни в діяльності нервової та серцево-судинної системи мають зворотній характер, але в результаті тривалої дії вони накопичуються, підсилюються з плином часу, але, як правило, зменшуються та зникають при виключенні впливу та поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП призводить до стійких порушень та захворювань.

На початку 60-х років у науково-технічній літературі з'явилися перші відомості про те, що люди, опромінені імпульсом НВЧ коливань, можуть постійно чути якийсь звук. Залежно від тривалості та частоти повторень імпульсів цей звук сприймається як щебет, цвірінчання чи дзюркіт у деякій точці всередині чи ззаду голови. Це явище викликало інтерес вчених, які розпочали систематичні дослідження на людях та тваринах. Під час дослідів люди повідомляли про свої відчуття.

3.З'ясувати вплив на організм користувачів комп’ютерної техніки концентрації позитивних та негативних іонів в повітрі робочої зони.

Людство сьогодні практично не мислить свою діяльність у вирішенні актуальних завдань без обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Очевидність необхідності сучасних інформаційних технологій, побудованих на базі комп'ютерів, незаперечна. Однак, разом з позитивною стороною, людство при використанні комп'ютерних технологій піддається цілого ряду негативних факторів, які істотно позначаються на його життєздатності.

Особливістю негативного впливу комп'ютерних технологій на працездатність і здоров'я є комплексне одночасний вплив декількох шкідливих факторів. При спільному впливі на організм декількох факторів ефект впливу може відповідати значно більшою мірою негативних наслідків, ніж вплив кожного фактора окремо. При значній інтенсивності негативних факторів відбувається нагромадження й акумулювання їх впливу, що викликає значні зміни в організмі людини, розлад функцій окремих органів.

Основні негативні фактори ВДТ. Одним з негативних чинників під час роботи з відеодисплейних терміналів на основі ЕЛТ є електромагнітне випромінювання, яке характеризується наступними параметрами: частотою,енергією фотонів, щільністю потужностівипромінювання, освітленістю і ін

4.З'ясувати вплив на організм користувачів комп’ютерної техніки шкідливих речовин в повітрі на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

. Не дозволяється розмiщувати кабiнети обчислювальної технiки у пiдвальних примiщеннях будинкiв.

Кабiнети, обладнанi комп’ютерною технiкою, в навчальних закладах повиннi розмiщуватись в окремих примiщеннях з природним освiтленням та органiзованим обмiном повiтря.

Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв. м, об’єм — не менше 20 куб. м. Площа учбових примiщень з ПК повинна розраховуватись на пiвкласу учнiв, але не бiльш як 12 чоловiк.

Стiни, стеля i пiдлога та обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки повиннi мати покриття iз матерiалiв з матовою фактурою з коефiцiєнтом вiдбиття: стiн — 40–50%, стелi — 70–80%, пiдлоги — 20–30%, предметiв обладнання — 40–60% (робочого столу — 40–50%, корпуса дисплею та клавiатури — 30–50%, шаф та стелажiв — 40–60%).

. Забороняється використовувати для оздоблення iнтер’єру примiщень комп’ютерних класiв полiмернi матерiали (дерев’яно-стружковi плити, шпалери, що придатнi для миття, плiвковi та рулоннi синтетичнi матерiали, шаровий паперовий пластик та iн.), що видiляють у повiтря шкiдливi хiмiчнi речовини, якi перевищують гранично допустимi концентрацiї.

Вмiст шкiдливих хiмiчних речовин в повiтрi дошкiльних та учбових примiщень з комп’ютерною технiкою не повинен перевищувати середньодобовi концентрацiї, що наводяться в «Перелiку гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин в атмосферному повiтрi населених пунктiв», № 3086-84 вiд 27.08.84 р. та доповненнях до нього, якi затвердженi Мiнiстерством охорони здоров’я.

5.Які рівні іонізації повітря приміщень при роботі за ВДТ та ПК ?

Робота ВДТ супроводжується трансформацією іонного складу повітря на робочих місцях користувачів. Уже через 5 хвилин кількість легких іонів знижується у 8 разів, а через 3 години є майже нульовою. Істотно зменшується концентрація середніх та важких негативно заряджених часток, а концентрація позитивних іонів зростає. Така зміна балансу іонного складу повітря несприятливо впливає на здоров'я користувачів ВДТ: знижується працездатність, розвивається втома, погіршується діяльність серцево-судинної системи, брон-холегеневого апарату, вегетативної нервової системи, погіршується короткочасова пам'ять.

Допустимі рівні іонів у повітрі приміщень з ВДТ, встановлені в ДНАОП 3.3.2-007, наведені у табл. 7.4.

Таблиця 7.4. Рівні іонізації повітря приміщень при роботі з ЕОМ

РівніКількість іонів в 1 см3 повітряn+n-Максимально необхідні400600Оптимальні1500-30003000-5000Допустимі5000050000

Нормований іонний склад повітря в робочій зоні можна забезпечити застосуванням:

• генераторів негативних іонів;

• установок штучного зволоження;

• кондиціонерів;

• примусової вентиляції;

• захисних заземлених екранів.

6.Які норми шкідливих речовин в повітрі робочої зони ?

Залежно від ступеня токсичності, фізико-хімічних властивостей, шляхів проникнення в організм, санітарні норми встановлюють гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень, перевищення яких неприпустиме.

Гранично допустимою концентрацією (ГДК) шкідливої речовини в повітрі робочої зони вважається така концентрація, вплив якої на людину в разі її щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності чи захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не справляє негативного впливу на здоров'я нащадків. Робочою зоною вважається простір заввишки 2 м над рівнем підлоги або робочої площини, на якій розташовані місця постійного або тимчасового перебування працюючих.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки:

1 - надзвичайно небезпечні;

2 - високонебезпечні;

3 - помірно небезпечні;

4 - малонебезпечні.

7.Яка норма рентгенівського випромінювання ?

 

Випромінювач рентгенівський  -  рентген-трубка,  розміщена  в захисному  кожусі (моноблоці) з фільтром і колімувальним пристроєм (діафрагмою).

    Відділення рентгенологічне - сукупність спеціально обладнаних приміщень,  у яких розміщений підрозділ лікувально-профілактичного закладу,   що   використовує   рентгенівське   випромінювання  для діагностики та лікування захворювань.

    Граничний рівень   опромінення   пацієнта   -  рекомендований пороговий рівень річної ефективної дози  опромінення  пацієнта  за рахунок  діагностичних  досліджень,  пов'язаних  із  використанням іонізуючих  випромінювань.   Застосовується   з   метою   зниження колективних  доз  медичного  опромінення  населення  та  зменшення ризику віддалених радіаційних ефектів у пацієнтів та їх нащадків.

    Джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) - об'єкт, що містить радіоактивну речовину,  або технічний пристрій,  який створює чи в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання.

8.Які норми оптичного випромінювання ?

Оптичне випромінювання (Світлове випромінювання) — 1) випромінювання, електромагнітна хвиля оптичного діапазону; термін, що поєднує видиме світло, інфрачервоне випромінювання і ультрафіолетове випромінювання.2) Уражаючий фактор ядерного вибуху.

Світло — у широкому розумінні цього слова, електромагнітні хвилі, мінімальні довжини яких вимірюються одиницями нанометрів а максимальні - долі міліметра (діапазон частот: 3·1011 - 3·1017 Гц).

Фізичні властивості оптичного випромінювання і методи його дослідження характеризуються значною мірою загальності. Саме в діапазоні спектру оптичного випромінювання проявляються і хвильові і корпускулярні властивості світла. Хвильові властивості обумовлюються дифракцією, інтерференцією таполяризацією. Тим часом деякі властивості не можна зрозуміти не ввівши уявлення про світло як про потік частинок - фотонів. Ця дуалістична теорія знаходить загальне пояснення в квантовій механіці.

9.Яка норма напруженості електростатичного поля на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою ?

У зв'язку з цим Державні санітарні правила і норми роботи з ВДТ ЕОМ (ДсанПіН 3.3.2.007-98) [29] визначають ряд вимог, виконання яких значно знижує дію шкідливих виробничих чинників на організм людини.

Ці Правила поширюються на умови й організацію праці під час роботи з ВДТ усіх типів вітчизняного та закордонного виробництва на основі ЕПТ, що використовуються в ЕОМ колективного використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ) (за винятком комп'ютерних класів закладів освіти, робочих місць пілотів, водіїв, операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, тощо; обчислювальних машин (калькуляторів), що реєструють час, та приладів з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання; комп'ютерних гральних автоматів, систем обробки даних, призначених для громадського користування, та побутових телевізорів).

Вони містять у собі: вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; вимоги до режимів праці і відпочинку під час роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ; вимоги до профілактичних медичних оглядів працюючих з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ.

Ці вимоги такі:

- Правила забороняють розміщення робочих місць для роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ у підвальних приміщеннях та на цокольних поверхах;

- площа на одне робоче місце має становити не менше 6,0 м2, а об'єм - не менше 20 м ;

- природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, орієнтовані переважно на північ, чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %;

- звукоізоляція огороджувальних конструкцій приміщень з ВДТ має забезпечувати параметри шуму, що відповідають вимогам чинних нормативів, а саме: рівні звуку, еквівалентні рівні звуку для програмістів мають бути не більше 50 (дБА/дБскп), операторів в залах обробки інформації на ЕОМ та операторів комп'ютерного набору - не більше 65 (дБА/дБскв), у приміщеннях для розташування шумних агрегатів ЕОМ - не більше 75 (дБА/дБекв);

10.Запропонувати комплекс заходів з метою попередження негативного впливу на організм користувачів комп’ютерної техніки електромагнітного випромінювання та електростатичного поля.

Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ЕОМ

 

При організації праці, що пов'язана з використанням ВДТ ЕОМ і ПЕОМ, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворювання і підтримки працездатності слід передбачити внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку та додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак втомлення і зниження працездатності.

При виконанні протягом дня робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основну роботу з ПК слід вважати таку, що займає не менше 50% часу впродовж робочого часу мають передбачатися:

- перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);

- перерви для відпочинку і особистих потреб (згідно з трудовими нормами);

- додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.

11.Запропонувати комплекс заходів щодо зниження необхідних концентрацій позитивних та негативних іонів в повітрі робочих зон.

Чимало досліджень було присвячено визначенню хімічного складу повітря на робочих місцях операторів ВДТ. Багатьма дослідниками було відмічено, що до кінця робочого дня в повітря робочої зони різко зростала концентрація СОу яка сягала від 0,12-0,13 до 0,19% (в атмосферному повітрі СОд міститься 0,03%).

В Німеччині опубліковані дані про те, що на робочих місцях операторів ВДТ виявлені діоксин та фуран, які викликають ракові захворювання. Як виявилось, ці шкідливі для здоров’я сполуки входили на правах, так званих, полібромованих протипожежних речовин до складу пластмас, з яких виготовляли електронні плати та корпуси дисплеїв.

12.Запропонувати комплекс заходів щодо зниження забруднення повітря шкідливими речовинами на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою.

Стисло розглянемо змістове наповнення кожного з виділених факторів та заходи щодо зменшення негативного впливу їх складників на здоров’я КК.

Перша група факторів. Користувачі комп’ютерів, які щоденно працюють за ПК, ризикують захворіти на "комп’ютерний зоровий синдром" (Computer Vision Syndrome – CVS).

Друга група факторів. Комп’ютери, дисплеї та інші периферійні пристрої генерують електромагнітні поля у широкому діапазоні частот. Вплив цих полів на здоров’я людини досі залишається повною мірою невивченим, а результати досліджень є досить суперечливими.

Третя група факторів. Фахівці з ергономіки, експерти ВООЗ вказують, що неувага до робочого крісла або економія на ньому призводять до деформації хребта КК та викликають негативну дію на нервові шляхи, викликають больові відчуття в поперековій ділянці, загальний дискомфорт і нерідко знижують працездатність.

Четверта група факторів. Характер, тривалість та інтенсивність роботи за комп’ютером, режим праці і відпочинку є визначальними факторами впливу на здоров’я користувача комп’ютера. Регламентація видів і режим роботи за комп’ютером важливо для всіх КК.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Практичне заняття на тему: «Розробка заходів щодо зниження забруднення повітря на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою» з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Какую работа совершат силы поля

Задача по физике, Решение. Точечные заряды и находятся на расстоянии друг от друга. Какую работа совершат силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, удалился от него на расстояние

Анализ параметров неоднородности продуктивного пласта БУ 151

Для определения микронеоднородности продуктивного пласта были изучены его фильтрационно – емкостные свойства по разрезу 7 скважин (105 определений).

Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Экспертиза.

Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина и диагностика. Магнитно-резонансная томография. Дифференциальная диагностика.

Влияние научно-технического прогресса на различные сферы жизни общества

Влияние экономического прогресса на различные сферы жизни общества

Поняття морського страхування. Надзвичайні морські події

Морське право. Морське страхування - один із найдавніших видів страхування. Договір морського страхування права та обов'язки сторін в договорі морського страхування. Зміст поняття загальної аварії. Світова практика виробила й особливе поняття аварії. Під аварією звичайно розуміється небажана. Арбітраж в морському праві.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok