Розробка заходів щодо зниження рівня шуму та вібрації у приміщеннях,  обладнаних комп’ютерною технікою

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»

практичного заняття № 5

на тему:

«Розробка заходів щодо зниження рівня шуму та вібрації у приміщеннях,  обладнаних комп’ютерною технікою»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

          Студентки групи Ф-12

            Яремко Дарії

2015

Контрольні запитання.

1. З'ясувати вплив шуму  на організм користувачів комп’ютерної техніки.

2. З'ясувати вплив вібрації  на організм користувачів комп’ютерної техніки.

3. З'ясувати основні джерела шуму та вібрації на комп’ютеризованих робочих місцях.

4. Які допустимі рівні звуку для операторів в залах обробки інформації на ЕОМ та операторів комп’ютерного набору ?

5. Які допустимі рівні звуку в приміщеннях для розташування шумних агрегатів ЕОМ ?

6. Які значення характеристик вібрації на робочих місцях ?

7. Запропонувати комплекс заходів по зниженню шуму та вібрації на робочих місцях у приміщеннях, обладнаних комп’ютерною технікою.

1. З'ясувати вплив шуму  на організм користувачів комп’ютерної техніки.

Найшкідливішим фактором виробничого і побутового середовищ є шум. Особливо небезпечним є виробничий шум, дія якого є тривалою, тобто постійно супроводжує виробничий процес.

Виробничий шум - сукупність різноманітних за силою і частою звуків. Джерелом шуму можуть бути двигуни, насоси, вентиляційні пристрої, холодильне обладнання, компресори, деякі технологічні процеси - обрубка металу, його клепання, карбування, штамповка, робота на ткацьких верстатах, випробування двигунів, будівельні роботи. Постійним джерелом шуму є транспорт, особливо міський (залізниця, метро, автомобілі) і на сьогодні на вулицях великих міст рівень шуму досягає 80-90 дб. Так, коливання грунту поблизу залізничної колії еквівалентні поштовхам силою 5-7 балів при землетрусі, а у метро інтенсивна вібрація поширюється на відстань 50-70 м. В останні роки інтенсивність шуму на виробництві й у побуті зростає, що пов'язано з підвищенням потужності і продуктивності машин, механізмів, побутових приладів. За останні 30 років в усіх великих містах країни рівень шуму виріс на 12-15 дб, а гучкість виросла в 3-4 рази.

2. З'ясувати вплив вібрації  на організм користувачів комп’ютерної техніки.

Під терміном "вібрація" розуміють механічні коливання пружних тіл у виробничому або побутовому середовищі, які передаються тілу людини через деталі машин, агрегатів, кожухи конструкцій, стіни, грунт. Ці механічні коливання у ряді випадків призводять до виникнення так званого акустичного шуму.

Джерела вібрації на виробництві - це пнемо - та електроінструменти ударної або обертальної дій, машини, які установлені на основі без достатньої амортизаційної прокладки, а також транспортні і сільськогосподарські машини. Передаючись через арматуру, перекриття, фундаменти споруд, грунт, воду й атмосферу, вібрація може поширюватися на значну відстань. Вплив вібрації на організм людини залежить від локальної інтенсивності вібраційних хвиль, що викликає зміни стану тканин і органів (стиснення й розтягнення, скручування й згин, утруднення кровопостачання, посилення або послаблення згортальних властивостей крові та ін). Вібрація полегшує циркуляцію рідини, що може викликати розпад молекул або молекулярних комплексів в клітині, збільшує проникність клітинних мембран, здатна викликати перебудову на рівні хромосомного апарату клітини. За тривалого впливу вібрації розвивається вібраційна хвороба, яка може мати локальні й загальні прояви, тому виділяють локальну й загальну вібрацію при локальній вібрації (залучення до вібрації частини тіла - руки або ноги) у першу чергу страждають кровоносні судини і нерви, які їх іннервують. Це призводить до порушення рухової координації, виникає атрофія м'язів, змінюється колір шкіри (вона стає блідою або синьою).

3. З'ясувати основні джерела шуму та вібрації на комп’ютеризованих робочих місцях.

Вібрація - механічні коливання механізмів, машин або відповідно до ГОСТ 12.1.012-78 вібрацію класифікують наступним чином.

За способом передачі на людину вібрацію поділяють на загальну, що передається через опорні поверхні на тіло сидить або стоїть людини, та локальну, що передається через руки людини.

По напрямку розрізняють вібрацію, що діє вздовж осей ортогональної системи координат для загальної вібрації, що діє вздовж всієї ортогональної системи координат для локальної вібрації.

За джерела виникнення вібрацію поділяють на транспортну (при русі машин), транспортно-технологічну (при поєднанні руху з технологічним процесом, мри розкиданні добрив, косовиці або обмолоті самохідним комбайном і т. д.) і технологічну (при роботі стаціонарних машин). Вібрація характеризується частотою f, тобто числом коливань і секунду (Гц), амплітудою А, тобто (м/с) и ускорением.зміщенням хвиль, або висотою підйому від положення рівноваги (мм), швидкістю V (м / с) і прискоренням. Весь діапазон частот вібрацій також розбивається на октавні смуги: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц. Абсолютні значення параметрів, що характеризують вібрацію, змінюються в широких межах, з цього використовують поняття рівня параметрів, що представляє собою логарифмічне відношення значення параметра до опорного або пороговому його значенню.

4. Які допустимі рівні звуку для операторів в залах обробки інформації на ЕОМ та операторів комп’ютерного набору ?

Оснащення авіаційних підприємств автоматизованими системами керування (АСК), обчислювальними центрами (ОЦ), заснованими на застосуванні швидкодіючих електронно-обчислювальних, в тому числі й керуючих, машин, як правило, оснащених відеотерміналами (ВДТ), пред'являє підвищені вимоги до працівників, які забезпечують функціонування цієї техніки.

Вимоги такі:

- Правила забороняють розміщення робочих місць для роботи з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ у підвальних приміщеннях та на цокольних поверхах;

- площа на одне робоче місце має становити не менше 6,0 м2, а об'єм - не менше 20 м ;

- природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, орієнтовані переважно на північ, чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %;

- звукоізоляція огороджувальних конструкцій приміщень з ВДТ має забезпечувати параметри шуму, що відповідають вимогам чинних нормативів, а саме: рівні звуку, еквівалентні рівні звуку для програмістів мають бути не більше 50 (дБА/дБскп), операторів в залах обробки інформації на ЕОМ та операторів комп'ютерного набору - не більше 65 (дБА/дБскв), у приміщеннях для розташування шумних агрегатів ЕОМ - не більше 75 (дБА/дБекв);

- приміщення для роботи з ВДТ мають бути обладнані системами опалення, кондиціонування повітря, або припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНІП 2.04.05-91 [91]. Нормовані параметри мікроклімату, іонного складу повітря, вмісту шкідливих речовин мають відповідати вимогам чинних нормативних актів;

5. Які допустимі рівні звуку в приміщеннях для розташування шумних агрегатів ЕОМ ?

     Норми шуму на робочих місцях регламентуються ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку” (із введенням в дію цих санітарних правил втратили чинність “СН №3223–85. Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах”). Нормування шуму враховує характер роботи та умови технологічного процесу.

Для орієнтовної гігієнічної оцінки параметрів постійного широкосмужного шуму на робочих місцях, що нормуються, дозволяється за характеристику постійного шуму приймати рівень звуку в дБА. Якщо кількість джерел n > 2, то користуючись таблицею 2.9 необхідно послідовно додавати рівні, починаючи із максимального.

Додавання рівнів за таблицею проводять у такому порядку:

1) обчислюють різницю рівнів, що додаються;

2) визначають додаток до більш високого рівня відповідно до таблиці;

3) додають додаток до більш високого рівня;

4) аналогічні дії проводять з одержаною сумою та третім рівнем і т.д. Від одержаної суми “n” віднімають 10lgn, одержуючи середній рівень.

Якщо різниця між найбільшим та найменшим виміряними рівнями не перевищує 5 дБ, то середнє значення LАсер, і Lсер, дорівнює середньому арифметичному значенню всіх виміряних рівнів.

Середній рівень шуму визначається рівнем шуму максимально шумного джерела. Тому видаляти необхідно найбільш шумне джерело; за великої кількості однакових джерел усунення одного – двох не дає ефекту.

Параметром непостійного шуму (що коливається в часі та переривається) на робочих місцях, який нормується, є інтегральний рівень – еквівалентний (за енергією) та максимальний рівень шуму у дБА.

Для імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний рівень шуму у дБА-екв. та максимальний рівень шуму – у дБА1.

Еквівалентний рівень – це рівень постійного шуму, дія якого відповідає дії фактичного шуму із змінними рівнями за той же час, виміряного за шкалою "А" шумоміра.

6. Які значення характеристик вібрації на робочих місцях ?

Вібрація – процес розповсюдження в пружних тілах механічних коливань з амплітудою 0,003 …0,5 мм. Вібрація приводить в коливальний рух тіло людини. Особливо шкідливими для людини є коливання з резонансними частотами 6 … 9 Гц. Розрізняють вібрацію загальну і місцеву.

- загальна вібрація викликає тремтіння всього тіла людини;

- місцева – надає коливального руху лише окремим частинам тіла (руки, передпліччя, ноги).

Систематична дія на людину загальних вібрацій може бути причиною вібраційної хвороби. Локальні вібрації викликають деформацію та зменшення рухливості суглобів.

Вібрації в огороджувальних конструкціях приміщень і на робочих місцях виникають внаслідок роботи технологічного устаткування. Найчастіша причина вібрації – обертання з великою швидкістю деталей, центр тяжіння яких зміщений відносно геометричної вісі. У цьому випадку виникає «биття», яке передається на основу машини чи механізму. Локальні вібрації створюються, наприклад, під час роботи з ручним віброінструментом.

Вібрація характеризується:

 •   частотою коливань,
 •  амплітудою зміщення (вібропереміщенням),
 •   коливальною швидкістю (віброшвидкістю),
 •  коливальним прискоренням (віброприскоренням).

Показник вібраційного навантаження на робітника формується із таких параметрів:

- віброприскорення чи віброшвидкість,

 •   діапазон частот,
 •  час дії вібрації.

7. Запропонувати комплекс заходів по зниженню шуму та вібрації на робочих місцях у приміщеннях, обладнаних комп’ютерною технікою.

Зниженню шуму, який створюється на робочих місцях і проникає ззовні, досягається використанням таких методів:

 •  зменшення шуму в джерелі;
 •   зменшення шуму на шляху його розповсюдження;
 •   акустична обробка приміщень;
 •  раціональне планування підприємства;
 •   раціональна організація робіт.

Зменшення шуму в джерелі забезпечується, наприклад, застосуванням в машинах і механізмах неметалевих деталей, металів, які мало шумлять, звукоізолюючих кожухів. Зменшити шум на шляху його розповсюдження можна за допомогою акустичних екранів і різноманітних огороджень.

Для зменшення загального шуму в приміщеннях проводиться їх акустична обробка, яка полягає в облицюванні стін і стель звукопоглинальними матеріалами (деревиною, волокнистими плитами, мінеральною ватою, капроновим волокном та ін.).

Зменшення шуму в приміщеннях досягається використанням об’ємних (штучних) поглиначів звуку, які підвішуються до стелі. В торгових залах підприємств торгівлі та громадського харчування з метою зменшення шуму влаштовують підвісні стелі.

На підприємствах передбачаються архітектурно-планувальні методи захисту від шуму, які включають, наприклад, раціональне розміщення технологічного обладнання на робочих місцях. У зв’язку з цим вентиляційні камери, машинні відділення холодильних установок, місця проведення завантажувально-розвантажувальних робіт максимально віддаляють від приміщень з постійним перебуванням людей.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Практичне заняття з дисципліни «Охорона праці» та «Основи охорони праці»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok