Робоча навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництва»

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Одеський центр професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості»

Розглянуто на засіданні методичної

Комісії викладачів загально-технічних дисциплін та рекомендовано до використання в навчальному процесі

(протокол №____ від __________)

Голова методичної комісії

________________________________

(підписПІБ)

„Затверджено”

Заст. директора з методичної роботи

____________ ________________

(підпис) (ПІБ)

«_____»______________20__р.

Робоча навчальна програма з предмета«Основи галузевої економіки та підприємництва»

Професія – 5142, «Покоївка»

Кваліфікація – 1 розряд

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на ЛПР

1

Основи галузевої структури економіки України

1

2

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки

1

3

Виробнича діяльність підприємства

3

4

Кадри підприємств і продуктивність праці

1

5

Якість продукції та її показники

1

6

Оплата праці

2

7

Основи підприємництва

1

Всього годин:

10

Тема 1. Основи галузевої структури економіки України.

Структура галузевої економіки України. Показники, що її характеризують. Чинники формування структури галузевої економіки.

Тема 2. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки.

Функції і принципи економічної діяльності підприємства. Класифікація підприємств України. Переваги і недоліки різних форм підприємств. Правові основи функціонування підприємства (фірми) в умовах ринкової економіки.

Тема 3. Виробнича діяльність підприємства.

Головні елементи виробничої діяльності: ресурси, фактори, тенденції.

Показники виробничої діяльності підприємства в різних сферах галузі: витрати, доходи, прибуток.

Тема 4. Кадри підприємств і продуктивність праці.

Кадри як фактор виробництва, їх склад і структура. Кадрова політика підприємства. Поняття ринку праці, особливості його формування та регулювання.

Продуктивність праці та її основні показники. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах різних галузей України.

Тема 5. Якість продукції та її показники.

Поняття якості продукції, основні показники якості. Державні стандарти якості. Сертифікація продукції.

Тема 6. Оплата праці.

Заробітна плата, її економічний зміст та значення. Форми та системи оплати праці на підприємствах різних галузей.

Державна політика оплати праці.

Тема 7. Основи підприємництва.

Підприємництво, його суть, принципи і форми. Нормативно-правова база підприємницької діяльності. Підприємництво і підприємець. Економічна суть малого підприємництва в Україні і закордоном. Підприємницька діяльність в регіоні.

Викладач: __________________ Хомич Н.В.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok