Програмування в системі НС-31

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Методичні вказівки

для виконання практичної роботи №3

з предмету “Програмування на верстатах з ПК”

 

Рекомендовано цикловою комісією комп’ютерних дисциплін

як навчальний посібник для студентів і викладачів

вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації.

Протокол №1  від 04.09.2009

Практична робота №3

Тема: Програмування в системі НС-31. (2год.)

Мета роботи: Навчитися складати КП для повної однопрохідної обробки деталі в системі ЧПК НЦ-31.

Хід роботи

Частина1

 1.  Виконати ескіз деталі.
 2.  Позначити на ескізі нульову точку деталі і напрямки осей координат.
 3.  Визначити опорні точки.
 4.  Визначити різальний інструмент.
 5.  Скласти керуючу програму.
 6.  Дати відповідь на контрольні запитання.

Примітка:

Заготовка одержана литтям із чавуну. Контур заготовки помічений тонкою лінією. Базовий торець і циліндрична поверхня Ø 100±0,2 мм оброблені попередньо. Обробка поверхонь деталі здійснюватиметься за один прохід.

Для виконання завдання за нульову точку деталі взяти перетин вісі обертання з правим торцем.

Приклад виконання першої частини практичної роботи

Складемо КП для повної однопрохідної обробки деталі (рис. 3.13).

Рис 3.13.  Приклад програмування обробки.

Спочатку визначають координати опорних точок контуру деталі Т2—Т7 (табл. 3.8). При цьому враховують вплив на величини координат розмірів з несиметричними допусками. Попередньо вибирають нульову точку деталі.

Координати опорних точок контура

КоординатиОпорні точкиВихідна точкаТ1Т2Т3Т4Т5Т6Т7Х, мм120,0100,070,059,9259,9250,040,0640,06Z, мм200,030,030,035,075,080,080,00

Для обробки необхідні підрізний різець Т1, контурний різець Т2 та розточувальний різець Т3  КП виглядає так:

N01 T1

N02 F25

N03 М40

N04 S600

N05 МЗ

N06 Z8000~*

N07 X6100~

N08 Z8000

N09 Х3700

N10 Z8100

N11 X10100~

N12 Z3500~

N13 Z3500

N14 X7000

N15 X12000~*

N16 Z20000~

N17 T2

N18 Z 8100~*

N19 X5000~

N20 Z8000

N21 Х5992-450

N22 Z3500

N23 G13*

N24 Х7000*

N25 Z3000

N26 Х10100

N27 X12000~*

N28 Z20000~

N29 T3

N30 S800

N31  Z8100~*

N32 X4000~

N33 X4006

N34 Z-100

N35 Х3800

N36 Z20000~

N37 X12000 ~

N38 M5

N39 M30

Частина2

Записати фрагменти керуючих програм для обробки зовнішнього та внутрішнього контуру деталі в абсолютній та відносній системі координат.

Деталь – Штуцер ОР_3 NC-31

(Заготовка – відливка, припуск на обробку 1мм.)

Приклад виконання другої частини практичної роботи

 1.  Розрахунок координат опорних точок.

а). зовнішній контур

№ точкиXZ015045014632 460350-2450-10560-15680-15780-75890-809100-8010100-12011102-120

б). внутрішній контур

№ точкиXZ013045011433214303140-1,54140-355130-456130-1227128-12281283

 1.  Фрагмент керуючої програми для

точіння зовнішнього контуру в абсолютній

системі координат.

N1 T01M06

N2 S500M3

N3 X46^^*

N4 Z3^^

N5 M08

N6 F20

N7 Z0

N8 X50*

N9 Z-2

N10 Z-10

N11 X60*

N12 Z-15

N13 X80

N14 Z-75

N15 X90*

N16 Z-80

N17 X100

N18 Z-120

N19 X102^^

N20 Z450^^

N21 M05

N22 M02

N23 M30

 1.  Фрагмент керуючої програми для

точіння внутрішнього контуру у відносній

системі координат.

N1 T02M06

N2 S300M3

N3 X37^^*

N4 Z3^^

N5 M08

N6 F15

N7 G91

N8 X-3*

N9 Z-1,5

N10 Z-33,5

N11 X-10*

N12 Z-10

N13 Z-77

N14 X-2

N15 G90

N16 Z3^^

N17 X60^^*

N18 Z300^^

N19 M05

N20 M02

N21 M30

Теоретичні відомості

Типові   автоматичні   цикли   токарної обробки застосовують для скорочення об'єму КП.

Однопрохідний  цикл  поздовжньої обробки задають  функцією G70 та координатами кінцевої точки обробки, наприклад,  

...N05 ~G70* Задання циклу та знаку прискореного встановлення різця на глибину різання (при відсутності знака «~» встановлення на глибину різання здійснюється з робочою подачею).

N06    X4000* Координати кінцевої точки робочого ходу

N07    Z3000*

N08    F30       Подача S0 = 0,3 мм/об.

Якщо в структурі циклу величину подачі не вказують, то переміщення різця здійснюється з подачею, яка була зазначена в КП раніше, до, початку циклу.

Рис. 3.14.  Схема  багатопрохідної обробки   (а)   і траєкторії  інструмента   (схема  «спіраль»)   при  зрізанні  припуску   (б):

КТ — кінцева  точка обробки  по  циклу;  НТo — початкова  точка  обробки по циклу;   НТi  —- початкова  точка  обробки  по  і-му  проходу.

Після завершення робочого ходу різець повертається у точку початку циклу.

Багатопрохідний цикл поздовжньої обробки задають функцією G77. Його застосовують під час зрізання припусків за декілька робочих ходів. Траєкторія інструмента при зрізанні припуску відповідає схемі «спіраль». Складемо багатопрохідний цикл обробки поверхні, зображеної на рис. 3.14:

...N05     ~ |-->|-->G77*      Задання   умов   виконання   та   завершення циклу    N06    Х7000*        Кінцева точка обробки

N07     Z—8000*

N08     Р25* Подача S0 = 0,25 мм/об

N09    Р1000 Припуск,  який  знімають  за  один  робочий хід.

Символ «~» вказує, що неробочі переміщення у циклі виконуються з прискореною подачею. Якщо він у записі циклу пропущений, то переміщення виконуються з робочою подачею. Символ «|-->|-->» вказує на те, що після завершення циклу інструмент повертається у початкову точку останнього проходу (НТ5). Якщо ознака відсутня, то інструмент повернеться у початкову точку циклу (НТ0). Величину припуску, який знімають за один прохід, визначають таким чином. Спочатку обчислюють величину припуску на сторону

q= ½(dзаг – dдет)= ½(120-70)=25мм.

Далі визначають допустиме значення глибини різання tmах = 5 мм, яке вказують у КП з адресою Р, враховуючи, що в радіальному напрямі одна дискрета дорівнює 0,005 мм на радіус. Тоді

P=tmax  / 0,005 (мм / дискрету) = 1000 дискрет.

Багатопрохідний цикл поперечної обробки задають функцією G78. У випадку багатопрохідної обробки торця, наприклад, з глибиною різання t=3 мм, фрагмент КП матиме вигляд

…N10  G78*  Задання циклу

N11      Х1800*   

N12      Z-3000*  Кінцева точка обробки

N13     Р300        t = 3 мм

Після завершення обробки інструмент повертається у початкову точку циклу.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1.  Як здійснюється надання робочої позиції інструментові?
 2.  Як задають діапазони частот обертання шпинделя?
 3.  Як задається частота обертання шпинделя?
 4.  Як забезпечити постійну швидкість різання?
 5.  Як задати величину подачі?
 6.  Які бувають типові автоматичні цикли токарної обробки?

Література:

 1.  Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва: Навч. посібник. – Львів; Світ, 1994. – 208 с.: іл.
 2.  Р.И. Гжиров "Программирование обработки на станках с ЧПУ" Машиносроение 1990
 3.  Р.Е. Сафраган  "Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ" Техніка  1986
 4.  Інструкція по програмуванню системи ЧПК 2Р22.
 5.  Інструкція по програмуванню системи ЧПК НС-31.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

INSTR_pr3.DOC

INSTR_pr3.DOC
Размер: 1004.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Практична робота з предмету “Програмування на верстатах з ПК”. Мета роботи: Навчитися складати КП для повної однопрохідної обробки деталі в системі ЧПК НЦ-31.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Классификация грамматических ошибок

Грамматические ошибки. Какие бывают ошибки? Речевые ошибки и недочеты. Фактические ошибки. Грубые и негрубые орфографические ошибки

Физика. Ответы на экзамен

Ответы по физике. Механическое движение. Испарение жидкостей. Специальная теория относительности. Радиотелефонная связь. Законы динамики. Электрический ток. Закон всемирного тяготения. Импульс тела. Кинетическая и потенциальная энергия. Колебательное движение. Молекулярно-кинетическая теория. Температура. Ядро атома.

Суспільство як цілісна система. Соціальна структура суспільства

Суспільство і природа. Поняття суспільства. Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму. Концепція суспільства в індивідуалізмі. Сутність, елементи і тенденції розвитку соціальної структури суспільства. Соціальна стратифікація: поняття та види.

Моделирование стрижек по типам лица

Моделирование стрижек: Типы лица и причесок. Коррекция лица с помощью причесок. Классификация причесок. Процесс моделирования.

Фундаменты глубокого заложения. Свайные и столбчатые

Виды свайных и столбчатых фундаментов.  Классификация свай и столбов. Конструкции забивных свай. Деревянные сваи. Железобетонные сваи сплошного сечения (полнотелые), оболочки. Стальные и сталебетонные сваи. Камуфлетные сваи. Винтовые сваи

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok