Програмування в системі 2Р22

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Методичні вказівки

для виконання практичної роботи №4

з предмету “Програмування на верстатах з ПК”

 

Рекомендовано цикловою комісією комп’ютерних дисциплін

як навчальний посібник для студентів і викладачів

вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації.

Протокол №1  від 04.09.2009

Практична робота №4

Тема: Програмування в системі 2Р22. (2год.)

Мета роботи: Навчитися складати КП для повної однопрохідної обробки деталі в системі ЧПК 2Р22.

Хід роботи

 1.  Виконати ескіз деталі.
 2.  Позначити на ескізі нульову точку деталі і напрямки осей координат.
 3.  Визначити опорні точки.
 4.  Визначити різальний інструмент.
 5.  Скласти керуючу програму.
 6.  Дати відповідь на контрольні запитання.

Приклад виконання практичної роботи

Розробка керуючої програми для обробки деталі на токарному верстаті із системою ЧПК 2Р22.

Деталь – ОР_3 NC-31

Заготовка – круг діаметром 100 мм.

N001 S3 700 F0,25 T1 - різець підрізнийN002 X104 Z0 E M08N003 G10

N004 L05 X-1N005 G11 N006 S2 500 F0,3 Т2 - різець прохідний

N007 X46 Z3 E

N008 Z0N009 L08 A0 P5N010 Z-2 C2N011 Z-10N012 X60 Z-15N013 X80N014 Z-80 Q5N015 X104 M17N016 S3 900 F0,35 T3 - свердло центрувальне

N017 X0 Z3 EN018 Z-4N019 Z3 EN020 S2 400 F0,35 T4 - свердло діаметром 30 мм.

N021 X0 Z6 EN022 L06 P20 W-135N023 S2 300 F0,20 T5 - різець розточний

N024 X30 Z3 EN025 Z0N026 L08 A0 P2N027 X43

N028 X-1,5 C-1,5N029 Z-35N030 X30 Z-45 M17N031 S2 400 F0,15 T6 - різець відрізний N032 X105 E

N033 Z-120 E

N034 G10

N035 X28

N036 G11

N037 M09

N038 M02

Теоретичні відомості

Влаштування передбачає можливість вводу в память програми на обробку деталі  з пульта оператора або з програмоносія. В якості програмоносія використовується магнітна стрічка  або 8 доріжкова паперова перфострічка шириною 25,4 мм.

   Програма складається із декількох кадрів.

   На початку програми стоїть номер кадру №.

   Кожний кадр складається із змінної кількості слів, причому будь-яке слово може бути відсутнім, крім кінця кадру ПС.

Кожне слово складається з букви, яка називається адресою і наступною за нею групою цифр; нулі в старших розрядах можна опустити.

Е - прискорення переміщення без чисельної інформації.

   Порядок слів у кадрі довільний.

   В одному кадрі не можна програмувати два слова з однією адресою.

   Час витримки програмується за адресою D з точністю до 0,001 сек. з програмуванням десяткової коми, якщо програма вводиться з пульта оператора.

   Величина подачі робочого органу задається за адресою F  в мм/об при функції G95 і  в мм/хв при функції G94.

   В циклі різьбонарізання за адресою F  задається крок різьби .Подача діє на обидві вісі одночасно.

  Частота обертання шпинделя задається за адресою S наприклад S2-250, мінус означає обертання за годинниковою стрілкою, якщо мінус відсутній, то обертання проти годинникової стрілки.

  250 - кількість обертів  шпинделя за хвилину;

      2 - діапазон коробки швидкостей.

Технологічні команди групи М, що використовується при програмуванні,

приведенні в табл. 4

Табл.4

Технологічна команда                      Функція технологічної командиМ00М01М02 М08М09М17М18М20Програмована зупинка.Зупинка з підтвердженням.Кінець програми.Увімкнення охолодження.Вимкнення охолодження.Кінець опису деталі для  циклів L08, L09,L10.Кінець ділянки програми, що буде повторюватись в циклі L11.Передача керування роботу. 

Решту функцій М видаються в електроавтоматику верстату в двійково-десятковому коді.

   Підготовчі функції G05, G10, G11, G12, G94. (інші функції у влаштуванні не використовується.) 

   Функція G05 використовується у тих кадрах програми,  після відпрацювання яких гальмування в кінці кадру проводити не потрібно (при спряженні контурів).

   Функція G10 задається перед кадрами, де потрібно підтримувати постійну швидкість різання в залежності від діаметру обробки. Оберти шпинделя, в яких буде підтримуватисьь постійна швидкість різання;  необхідно задавати до кадру з функцією G10.

   Функція G11 відмінює дію функції G10. Функції  G10, G11 програмується окремими кадрами.

   Функція G12 характеризує зміну інструменту не у вихідному положенні. Задавати її необхідно в одному кадрі з номером інструменту.

   Функція G94 характеризує функцію F - подача в мм/хв, а функція G95 - подача в мм/об.

   Номер інструменту задається за адресою Т. Максимальна кількість інструментів - 12.

  Формат адрес, що реалізується у влаштуванні:  

N03. Х+043. Z+043. U+043. W+043. F023. M2 S1-4. D023. C+043 Q+043. R+043. B3. H3. P11. A11. E. G2. L2. ПС.

  

Значення символів адрес повинні відповідати табл.5.

Таблиця 5.

Символ12АВCDEFHLMNPQRGSTUWXZПрипуск під чистову обробкуЗ якого кадру повторення.Фаска під кутом  45.Витримка часу.Функція  подачі (прискорене переміщення).Функція подачі (робоча подача).Кількість повторень. Цикл.Допоміжна (технологічна) функція.Номер  кадру.Глибина різання, ширина різця.Галтель.Дуга.Підготовча функція.Швидкість головного руху.Функція  інструменту.Переміщення  по  вісі  X  в приростах.Переміщення  по  вісі  Z  в  приростах.Переміщення  по  вісі  X  в  абсолютних  значеннях.Переміщення  по  вісі  Z  в  абсолютних  значеннях.Кінець  кадру (ПС).

Постійні цикли задаються за адресою L. Перелік постійних циклів що реалізуються у влаштуванні приведені в табл. 6.

табл. 6.

ЦиклФункція  що  виконується.L01        L02 L03                    L04L05L06L07L08L09L10L11Цикл нарізання різьби зовнішньої, внутрішньої, циліндричної, конічної. Багатопрохідної, однопрохідної.Цикл прорізання прямокутних канавок.Цикл ’’петля’’ при зовнішній обробці.    Цикл ’’петля’’ при внутрішній обробці.Цикл ’’петля’’ при торцевій обробці.Цикл глибокого свердління.  Цикл нарізання різьби мітчиком або плашкою.Цикл чорнової обробки з припуском і без ньогоЦикл обробки поковок.Цикл чистової обробки.Цикл повторень ділянки програми.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1.  Як здійснюється надання робочої позиції інструментові?
 2.  Як задають діапазони частот обертання шпинделя?
 3.  Як задається частота обертання шпинделя?
 4.  Як забезпечити постійну швидкість різання?
 5.  Як задати величину подачі?
 6.  Які бувають типові автоматичні цикли токарної обробки?

Література:

 1.  Пальчевський Б.О. Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва: Навч. посібник. – Львів; Світ, 1994. – 208 с.: іл.
 2.  Р.И. Гжиров "Программирование обработки на станках с ЧПУ" Машиносроение 1990
 3.  Р.Е. Сафраган  "Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ" Техніка  1986
 4.  Інструкція по програмуванню системи ЧПК 2Р22.
 5.  Інструкція по програмуванню системи ЧПК НС-31.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

INSTR_pr4.DOC

INSTR_pr4.DOC
Размер: 62 Кб

.

Пожаловаться на материал

Практична робота з предмету “Програмування на верстатах з ПК” Мета роботи: Навчитися складати КП для повної однопрохідної обробки деталі в системі ЧПК 2Р22.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Маршрут обработки детали «ось»

Контрольная работа по дисциплине: Технология машиностроения Кафедра: Машин и аппаратов химических производств и предприятий строительных материалов

Научные методы литературоведческого исследования

Методы литературоведческого исследования. Методы, ориентированные на изучение автора, изучение формальных особенностей текста. Литературный и культурно-исторический контекст.

Градуирование спектроскопа и определение спектров поглoщения вещества по градуировочной кривой

Лабораторная работа. Проградуировать спектроскоп по известному электронному спектру. Построить градуировочный график . При помощи графика и спектроскопа определить спектр поглощения вещества

Понятие модели. Классификация моделей. Этапы комп.моделирования

римеры моделей: 1)архитектор строит макет здания,кот. б. строить 2)лекция про систему кровообращения, показывающая плакат-модель ф-и системы кровообращения 3) в худ.творчестве всё представл. Собой создание модели (театр, басня, рисунок) и др.

Теорія ймовірності. Відповіді на питання

Випадковий експеримент. Теорема добутку ймовірностей Функція розподілу ймовірностей Дисперсія випадкової величини. Дисперсія Закон розподілу Довірчий інтервал

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok