Категорії складності об'єктів будівництва — Господарське право | iFREEstore

Категорії складності об'єктів будівництва

Характеристики можливих наслідків відмови будівлі або споруди

Можлива небезпека

Категорії

складності

об'єктів

будівництва

Клас

наслідків

(відповідальна-

ності) будівель

або споруд

для здоров'я

і життя людей,

які постійно

знаходяться на

об'єкті

для здоров'я

і життя

людей,

які

періодично

знаходяться на

об'єкті

Втрата

об'єктів

культурного

спадщини

Припинення функціонування

ня об'єктів комунікацій

транспорту, зв'язку,

енергетики, інших

інженерних мереж

Кількість

осіб

Кількість

осіб

Категорії

об'єктів

Рівень

V

СС-3

понад 400

понад 1000

Національного

значення

Загальнодер

-венний

IV

СС-2

300-400

500-1000

Місцевого

значення

Регіональний

III

50-300

100-500

-

Місцевий

II

СС-1

0-50

50-100

-

-

I

0

до 50

-

-

Категорія складності об'єкта будівництва визначається незалежно по кожній з наведених у колонках таблиці характеристикою можливих наслідків відмови від об'єкта. 

Об'єкта будівництва присвоюють вищу категорію складності з певних категорій з урахуванням наведених нижче положень.

 1) для об'єкта будівництва, до складу якого входить декілька окремих будинків, будівель або споруд (комплекс), категорія складності визначається окремо для кожного будинку, будівлі, споруди. У разі, якщо до складу комплексу входять будівлі та споруди IV-V категорій складності, на експертизу проектна документація надається в повному складі на весь комплекс споруд; 

2) об'єкт підвищеної небезпеки, ідентифікований відповідно до законодавства, відносять до V категорії складності;

3) до об'єктів культурної спадщини національного або місцевого значення відносяться будівлі або споруди, які занесені до відповідного Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 

Примітка 1. Будівлі або споруди присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) за однією з усіх характеристик можливого збитку від відмови. 

Примітка 2. Вважається, що на об'єкті постійно є люди, якщо він заповнений не менше ніж вісім годин на добу і не менше 150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об'єкт, вважаються ті, які заповнюють його не більш трьох годин на добу. Можливою небезпекою для життєдіяльності людей є ймовірне порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби. 

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Види біржових контрактів.docx

Види біржових контрактів.docx
Размер: 161.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

К данному материалу относятся разделы:

Види біржових контрактів

Види господарських правовідносин

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідальність за порушення законодавства про містобудівельну діяльність

ГМО та їх використання

Господарське право як галузь права, галузь правової науки і навчальна дисципліна

Дерегулювання підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичної особи – суб’єкта господарювання

Державне регулювання цін

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Державний нагляд і контроль у сфері електроенергетики

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Зміст і форма зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зміст господарського договору

Зміст оптового ринку електроенергетики

Категорії складності об'єктів будівництва

Класифікація господарсько-правових санкцій

Класифікація підприємств, залежно від кількості працівників та доходу за рік

Командитне та повне господарські товариства: поняття, особливості діяльності

Ліквідація суб’єктів господарювання та її види

Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Локальні нормативно-правові акти господарського права

Методи господарського права та їх зміст

Мирова угода у справі про банкрутсво

Монопольне становище суб’єкта господарювання, критерії визначення монопольного становища

Оптовий ринок електричної енергії

Особливості господарсько-торгівельної діяльності

Особливості господарського законодавства

Переробка на території України

Поняття будівельної діяльності, будівництва і капітального будівництва

Поняття і види акціонерних товариств та їх особливості

Поняття і види господарських зобов’язань

Поняття та види державних підприємств

Поняття і види кооперативів

Поняття і види оперативно-господарських санкцій

Поняття та види торгових патентів

Поняття і значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців

Поняття і значення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Поняття та ознаки концентрації суб’єктів господарювання

Поняття та особливості природних монополій

Поняття і підстави порушення справи про банкрутство

Поняття і предмет правового регулювання господарського права

Поняття і принципи підприємницької діяльності

Поняття і суть ліцензійних умов господарської діяльності

Поняття і умови господарського договору

Поняття та функції господарсько-правової відповідальності

Поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Поняття ліцензування і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Поняття правовідносин у господарській діяльності та їх види

Поняття та види підприємств

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Поняття та функції ціни

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Порядок державної реєстрації юридичних осіб

Права, обов’язки і відповідальність керуючого санацією

Правила ІНКОТЕРМС-2010

Право господарського відання та оперативного управління

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання патентування господарської діяльності

Правовий режим майна підприємства

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Правові засади торгівельної діяльності

Правові наслідки легітимації суб’єкта господарювання

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Предмет правового регулювання господарського права

Припинення діяльності суб’єкта господарювання та її види

Процедура одержання ліцензії

Реорганізація суб’єкта господарювання та її види

Склад і правовий режим майна підприємства

Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності

Способи укладення господарського договору

Стадії провадження у справі про банкрутство

Статутні і договірні об’єднання підприємств

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти господарських відносин у галузі електроенергетики

Суб’єкти і Об’єкти інвестиційної діяльності

Умови господарсько-правової відповідальності

Форми господарсько-торговельної діяльності

Форми проведення іноземних інвестицій

Функції господарського договору та їх зміст

Функції цінних паперів

Похожие материалы:

Варикозная болезнь. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Функциональные пробы. Лечение. Экспертиза

Симптоматические артериальные гипертензии: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, современные принципы лечения, профилактика. Неотложная помощь при феохромоцитоме

Обязательная и добровольная сертификация

Контрольная работа По дисциплине: “Сертификация в горном деле”. Понятие и сущность обязательной сертификации. Понятие и цели добровольной сертификации. Проведение добровольной сертификации. Применение предприятиями и в России сертификации продукции в условиях рыночных отношений

Материаловедение. Подсказки для теста

Металлическая связь, химические соединения. Измерение твердости. Диаграмма состояния сплавов. Сплавы.

Культурное развитие Тамбовского края во второй половине XX века.

Художественная культура края. Тамбов

Отечественная история. Лекции

Первая половина 19 века. отечественная война 1812 года, Внешняя и внутренняя политика, Россия.