Поняття та ознаки економічної конкуренції — Господарське право | iFREEstore

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Конкуренція означає змагальність суб’єктів господарювання, коли їх самостійні дії обмежують можливість кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво необхідної споживачеві продукції. Виражається в економічному суперництві окремих товаровиробників, що відбувається між ними з метою задоволення своїх потреб, забезпечення найвигідніших умов виробництва та збуту товару, одержання найвищого прибутку тощо.

Концептуально економічна конкуренція можлива лише за умов збалансованого поєднання приватних інтересів її учасників та публічних інтересів – щодо дотримання прав та законних інтересів споживачів, держави як організатора господарського життя в суспільстві, територіальних громад у сфері господарювання. Лише за умови, що вимагає від учасників ринкових відносин добросовісної поведінки у процесі виробництва і збуту, можлива реальна конкуренція і, відповідно, її позитивний вплив на економіку та інтереси споживачів. Власне під економічною конкуренцією розуміють як змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначити умови обороту товарів на ринку. Конкуренція, врегульована законодавством – це легалізована форма боротьби за існування на повному ринку, завдяки чому досягається збалансованість між попитом і пропозицією, а в кінцевому результаті між суспільними потребами і виробництвом. Її роль у наступному: забезпечити оптимальний баланс інтересів, запобігти одержанню господарюючими суб’єктами надприбутків; забезпечити нормативний рівень якості товарів; забезпечити необхідні обсяги товарного наповнення ринку.

Невід'ємними ознаками конкуренції є: наявність на ринку великої кількості незалежних продавців і покупців певного виду товару; наявність на ринку ідентичних або подібних товарів і послуг; відсутність бар'єрів входу (виходу) на ринок для покупців і продавців.

Система правових норм, що регулюють суспільні відносини, спрямовані на формування конкурентного середовища, забезпечення ефективного використання суспільних ресурсів, вільний вступ на ринок суб'єктів підприємництва складає підгалузь господарського права – конкурентне право. Іншими словами можна сказати, що конкурентне право – сукупність правових норм, спрямованих на обмеження монополізму та розвиток економічної конкуренції.

В сучасний період об'єктом правової охорони конкурентного права визнається свобода господарської діяльності. В цілому законодавство про захист економічної конкуренції складається з двох частин: законодавства про монополії (оскільки монополізм теж перешкоджає розвитку ринкових відносин і конкуренції) і законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Види біржових контрактів.docx

Види біржових контрактів.docx
Размер: 161.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

К данному материалу относятся разделы:

Види біржових контрактів

Види господарських правовідносин

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідальність за порушення законодавства про містобудівельну діяльність

ГМО та їх використання

Господарське право як галузь права, галузь правової науки і навчальна дисципліна

Дерегулювання підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичної особи – суб’єкта господарювання

Державне регулювання цін

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Державний нагляд і контроль у сфері електроенергетики

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Зміст і форма зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зміст господарського договору

Зміст оптового ринку електроенергетики

Категорії складності об'єктів будівництва

Класифікація господарсько-правових санкцій

Класифікація підприємств, залежно від кількості працівників та доходу за рік

Командитне та повне господарські товариства: поняття, особливості діяльності

Ліквідація суб’єктів господарювання та її види

Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Локальні нормативно-правові акти господарського права

Методи господарського права та їх зміст

Мирова угода у справі про банкрутсво

Монопольне становище суб’єкта господарювання, критерії визначення монопольного становища

Оптовий ринок електричної енергії

Особливості господарсько-торгівельної діяльності

Особливості господарського законодавства

Переробка на території України

Поняття будівельної діяльності, будівництва і капітального будівництва

Поняття і види акціонерних товариств та їх особливості

Поняття і види господарських зобов’язань

Поняття та види державних підприємств

Поняття і види кооперативів

Поняття і види оперативно-господарських санкцій

Поняття та види торгових патентів

Поняття і значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців

Поняття і значення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Поняття та ознаки концентрації суб’єктів господарювання

Поняття та особливості природних монополій

Поняття і підстави порушення справи про банкрутство

Поняття і предмет правового регулювання господарського права

Поняття і принципи підприємницької діяльності

Поняття і суть ліцензійних умов господарської діяльності

Поняття і умови господарського договору

Поняття та функції господарсько-правової відповідальності

Поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Поняття ліцензування і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Поняття правовідносин у господарській діяльності та їх види

Поняття та види підприємств

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Поняття та функції ціни

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Порядок державної реєстрації юридичних осіб

Права, обов’язки і відповідальність керуючого санацією

Правила ІНКОТЕРМС-2010

Право господарського відання та оперативного управління

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання патентування господарської діяльності

Правовий режим майна підприємства

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Правові засади торгівельної діяльності

Правові наслідки легітимації суб’єкта господарювання

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Предмет правового регулювання господарського права

Припинення діяльності суб’єкта господарювання та її види

Процедура одержання ліцензії

Реорганізація суб’єкта господарювання та її види

Склад і правовий режим майна підприємства

Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності

Способи укладення господарського договору

Стадії провадження у справі про банкрутство

Статутні і договірні об’єднання підприємств

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти господарських відносин у галузі електроенергетики

Суб’єкти і Об’єкти інвестиційної діяльності

Умови господарсько-правової відповідальності

Форми господарсько-торговельної діяльності

Форми проведення іноземних інвестицій

Функції господарського договору та їх зміст

Функції цінних паперів

Похожие материалы:

О пользе и вреде загара

Вот с этой точки зрения давайте попробуем разобраться: полезно или вредно загорать? Уж очень много противоречивых мнений в этой области. С одной стороны в последние годы средства массовой информации нас шокируют разными страшилками типа: «Загорать безумно опасно – это вызывает рак!»

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ликвидации последствий нападения противника

Лекция по учебной дисциплине «Военная и экстремальная медицина» Цикл: «медицинское обеспечение мероприятий гражданской обороны».

Сообщение об животных и птицах моего края, находящийся в «красной книге»

В нашей области есть виды животных, котором грозит исчезновение, а мы об этом и не задумываемся. Для это существует «Красная книга Тверской области».

Арбитражное процессуальное право

Юридические нормы, регулирование деятельности арбитражного суда и других заинтересованных субъектов. Система арбитражного процессуального права. Арбитражный процесс. Субъекты (участники) арбитражного процесса.

Военные, политические, военно-технические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации

Основные направления мировой политики. Основные направления развития средств вооруженной борьбы. Военные, политические, военно-технические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации.