Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту) — Господарське право | iFREEstore

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (надалі – Закон) недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, які здійснюються в рамках господарської діяльності та виконуються з наміром вплинути конкурентну ситуацію

Ознаки недобросовісної конкуренції:

недобросовісна конкуренція, на відміну від монополістичної діяльності, може здійснюватися лише активними діями;

такі дії будуть розглядатися як правопорушення, якщо вони суперечать не тільки положенням чинного законодавства, але і звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності, справедливості;

суб'єктами недобросовісної конкуренції можуть бути лише суб'єкти господарювання;

метою активних дій є набуття переваг у підприємницькій діяльності; у результаті дії конкурентам можуть бути заподіяні збитки або нанесена шкода їх діловій репутації.

Системно вони об'єднані у три групи:

неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання (підприємця);

створення перешкод суб'єктам господарювання та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці.

1. Неправомірне використання ділової репутації. До цієї групи правопорушень відносяться: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; порівняльна реклама.

2. Створення перешкод підприємцям та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. До цієї групи правопорушень, відповідно до ст. 15 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» відносяться: дискредитація суб'єкту господарювання; купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом; схилення до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця); схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника) схилення суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника; підкуп працівника покупця (замовника); досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

Дискредитація суб'єкта господарюванняце поширення у будь якій формі неправдивих, неточних або непевних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання. Діловою репутацією вважається оцінка професійних якостей, суспільна оцінка діяльності суб'єкта господарювання та його продукції (товарів, робіт, послуг), що набута протягом тривалого часу.

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту.

Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця) вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання (підприємцем).

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, до надання постачальником конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав.

Схиленням суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом іншого суб'єкта господарювання (підприємця) є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання суб'єкта господарювання (підприємця) - учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування суб'єкту господарювання (підприємцю) – учаснику договору, безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.

Підкуп працівника постачальника – це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного чи пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).

Підкуп працівника покупця (замовника) – це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником покупця (замовника) службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом постачальника певних переваг перед постачальником.

Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.

3. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. До цієї групи правопорушень відносяться: неправомірне збирання комерційної таємниці; розголошення комерційної таємниці; схилення до розголошення комерційної таємниці; неправомірне використання комерційної таємниці.

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Види біржових контрактів.docx

Види біржових контрактів.docx
Размер: 161.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

К данному материалу относятся разделы:

Види біржових контрактів

Види господарських правовідносин

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідальність за порушення законодавства про містобудівельну діяльність

ГМО та їх використання

Господарське право як галузь права, галузь правової науки і навчальна дисципліна

Дерегулювання підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичної особи – суб’єкта господарювання

Державне регулювання цін

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Державний нагляд і контроль у сфері електроенергетики

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Зміст і форма зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зміст господарського договору

Зміст оптового ринку електроенергетики

Категорії складності об'єктів будівництва

Класифікація господарсько-правових санкцій

Класифікація підприємств, залежно від кількості працівників та доходу за рік

Командитне та повне господарські товариства: поняття, особливості діяльності

Ліквідація суб’єктів господарювання та її види

Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Локальні нормативно-правові акти господарського права

Методи господарського права та їх зміст

Мирова угода у справі про банкрутсво

Монопольне становище суб’єкта господарювання, критерії визначення монопольного становища

Оптовий ринок електричної енергії

Особливості господарсько-торгівельної діяльності

Особливості господарського законодавства

Переробка на території України

Поняття будівельної діяльності, будівництва і капітального будівництва

Поняття і види акціонерних товариств та їх особливості

Поняття і види господарських зобов’язань

Поняття та види державних підприємств

Поняття і види кооперативів

Поняття і види оперативно-господарських санкцій

Поняття та види торгових патентів

Поняття і значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців

Поняття і значення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Поняття та ознаки концентрації суб’єктів господарювання

Поняття та особливості природних монополій

Поняття і підстави порушення справи про банкрутство

Поняття і предмет правового регулювання господарського права

Поняття і принципи підприємницької діяльності

Поняття і суть ліцензійних умов господарської діяльності

Поняття і умови господарського договору

Поняття та функції господарсько-правової відповідальності

Поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Поняття ліцензування і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Поняття правовідносин у господарській діяльності та їх види

Поняття та види підприємств

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Поняття та функції ціни

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Порядок державної реєстрації юридичних осіб

Права, обов’язки і відповідальність керуючого санацією

Правила ІНКОТЕРМС-2010

Право господарського відання та оперативного управління

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання патентування господарської діяльності

Правовий режим майна підприємства

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Правові засади торгівельної діяльності

Правові наслідки легітимації суб’єкта господарювання

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Предмет правового регулювання господарського права

Припинення діяльності суб’єкта господарювання та її види

Процедура одержання ліцензії

Реорганізація суб’єкта господарювання та її види

Склад і правовий режим майна підприємства

Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності

Способи укладення господарського договору

Стадії провадження у справі про банкрутство

Статутні і договірні об’єднання підприємств

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти господарських відносин у галузі електроенергетики

Суб’єкти і Об’єкти інвестиційної діяльності

Умови господарсько-правової відповідальності

Форми господарсько-торговельної діяльності

Форми проведення іноземних інвестицій

Функції господарського договору та їх зміст

Функції цінних паперів

Похожие материалы:

Средства, применяемые при нарушениях мозгового кровообращения

Различают острые и хронические нарушения мозгового кровообращения.

Активное социально-психологическое обучение

Практическое занятие, семинар

Основы астромеханики

При изучении самых разнообразных проблем мощным инструментом исследования оказался потоковый метод. Астромеханика сознания человека является новым самостоятельным направлением в Астропсихологии.

Медицинская психология

Сестринское дело. Изучение психологии с точки зрения медицины. Важные аспекты, примеры из сестринской практики. Психика пациентов. Взаимоотношение медицинских работников и пациентов. Основные теории агрессии

Создание стоимости при слияниях и поглощениях. Финансовые синергии и их оценка

Слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, М&As) представляют собой сделки, которые наряду с переходом прав собственности подразумевают, прежде всего, смену контроля над предприятием (CorporateControl).