Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів — Господарське право | iFREEstore

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Харчовим продуктом (їжею), згідно з цим Законом (ст. 1) є: будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки. 

на сьогодні є актуальним головний обов’язок держави закріплений у ст. 3 Конституції України яка гасить, що людина, її життя і здоров’я,честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Окрім цього, ще однією конституційною гарантією громадян України на забезпечення їх життя і здоров’я є ч. 2 ст. 50 Конституції, яка кожному гарантує право вільного доступу до інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її отримання. Така інформація ніким не може бути засекречена. У зв’язку з цим, діяльність держави по забезпеченню безпечності та якості харчових продуктів з метою забезпечення життєдіяльності та здоров’я громадян, слід вважати її функцією.

Правове забезпечення безпечності та якості харчових продуктів найбільш повно визначено у Законі України від 23.12.1997 р. в редакції від 06.09.2005 р. «Про безпечність та якість харчових продуктів» з практично щорічними, змінами і доповненнями (надалі – Закон). Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу імпортуються і експортуються. Дія цього Закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та спеціальні вимоги до харчових продуктів, пов’язані з наявністю у них генетично модифікованих організмів чи їх компонентів, що є предметом регулювання спеціального законодавства, а також на харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Виробниками харчових продуктів, відповідно до наказу Головного державного санітарного лікаря України Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України (надалі – МОЗ) від 28.12.2007 р. №43, затверджений є: фізична або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, представництва), що здійснює господарську діяльність з виробництва харчових продуктів, у тому числі для спеціального дієтичного споживання, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів для переробки та допоміжних засобів з матеріалів для виробництва з метою введення їх в обіг, а також обіг.

Відповідно до ст. 4 Закону державне забезпечення безпечність та якість харчових продуктів і метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у харчових продуктах здійснюються шляхом: встановлення обов'язкових параметрів безпечності для харчових продуктів; встановлення мінімальних специфікацій продуктів у технічних регламентах; встановлення санітарних заходів і ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об'єктів) та осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу (постачання), зберігання (експонування) харчових продуктів; забезпечення безпечності нових харчових продуктів для споживання людьми до початку їх обігу; встановлення стандартів для харчових продуктів з метою їх ідентифікації; забезпечення наявності нових харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктах і дієтичних добавках заявлених особливих характеристик та їх безпечності для споживання людьми, зокрема особами, які мають особливі дієтичні потреби; інформування та підвищення обізнаності виробників, продавців (постачальників) і споживачів стосовно безпечності харчових продуктів та належної виробничої практики; встановлення вимог щодо знань та умінь відповідального персоналу виробників, продавців (постачальників); встановлення вимог щодо стану здоров'я відповідального персоналу виробників, продавців (постачальників); участі у роботі відповідних міжнародних організацій, які встановлюють санітарні заходи та стандарти харчових продуктів на регіональному і світовому рівнях; здійснення державного контролю на потужностях (об'єктах), де виробляються та переробляються продукти, що становлять значний ризик для здоров'я і життя людей; здійснення державного нагляду з метою перевірки виконання виробниками та продавцями (постачальниками) об'єктів санітарних заходів вимог цього Закону; виявлення порушень та здійснення необхідних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які не виконують положення цього Закону.

Законом, відповідно до ст. 36, забороняється:

обіг харчових продуктів на потужностях (об'єктах), що не відповідають вимогам санітарних заходів;

продаж харчових продуктів домашнього виготовлення;

обіг необроблених харчових продуктів тваринного походження, у тому числі туш тварин, на яких безпосередньо та/або на упаковці відсутня позначка придатності (маркування у формі позначки придатності) за відсутності відповідних ветеринарних документів. Такі продукти підлягають вилученню і знищенню.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Види біржових контрактів.docx

Види біржових контрактів.docx
Размер: 161.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

К данному материалу относятся разделы:

Види біржових контрактів

Види господарських правовідносин

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідальність за порушення законодавства про містобудівельну діяльність

ГМО та їх використання

Господарське право як галузь права, галузь правової науки і навчальна дисципліна

Дерегулювання підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичної особи – суб’єкта господарювання

Державне регулювання цін

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Державний нагляд і контроль у сфері електроенергетики

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Зміст і форма зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зміст господарського договору

Зміст оптового ринку електроенергетики

Категорії складності об'єктів будівництва

Класифікація господарсько-правових санкцій

Класифікація підприємств, залежно від кількості працівників та доходу за рік

Командитне та повне господарські товариства: поняття, особливості діяльності

Ліквідація суб’єктів господарювання та її види

Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Локальні нормативно-правові акти господарського права

Методи господарського права та їх зміст

Мирова угода у справі про банкрутсво

Монопольне становище суб’єкта господарювання, критерії визначення монопольного становища

Оптовий ринок електричної енергії

Особливості господарсько-торгівельної діяльності

Особливості господарського законодавства

Переробка на території України

Поняття будівельної діяльності, будівництва і капітального будівництва

Поняття і види акціонерних товариств та їх особливості

Поняття і види господарських зобов’язань

Поняття та види державних підприємств

Поняття і види кооперативів

Поняття і види оперативно-господарських санкцій

Поняття та види торгових патентів

Поняття і значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців

Поняття і значення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Поняття та ознаки концентрації суб’єктів господарювання

Поняття та особливості природних монополій

Поняття і підстави порушення справи про банкрутство

Поняття і предмет правового регулювання господарського права

Поняття і принципи підприємницької діяльності

Поняття і суть ліцензійних умов господарської діяльності

Поняття і умови господарського договору

Поняття та функції господарсько-правової відповідальності

Поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Поняття ліцензування і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Поняття правовідносин у господарській діяльності та їх види

Поняття та види підприємств

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Поняття та функції ціни

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Порядок державної реєстрації юридичних осіб

Права, обов’язки і відповідальність керуючого санацією

Правила ІНКОТЕРМС-2010

Право господарського відання та оперативного управління

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання патентування господарської діяльності

Правовий режим майна підприємства

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Правові засади торгівельної діяльності

Правові наслідки легітимації суб’єкта господарювання

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Предмет правового регулювання господарського права

Припинення діяльності суб’єкта господарювання та її види

Процедура одержання ліцензії

Реорганізація суб’єкта господарювання та її види

Склад і правовий режим майна підприємства

Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності

Способи укладення господарського договору

Стадії провадження у справі про банкрутство

Статутні і договірні об’єднання підприємств

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти господарських відносин у галузі електроенергетики

Суб’єкти і Об’єкти інвестиційної діяльності

Умови господарсько-правової відповідальності

Форми господарсько-торговельної діяльності

Форми проведення іноземних інвестицій

Функції господарського договору та їх зміст

Функції цінних паперів

Похожие материалы:

Опросники черт личности

Этот подход к созданию и применению личностных опросников реализуется на основе выделения черт личности. Примеры. Черты понимаются как последовательность поведения

Тесты по психологии медицины

Патерналистская модель взаимоотношений между медицинскими работниками и пациентами. Третичная психопрофилактика. Развития творческого мышления.

Реклама. Госэкзамен, ответы

Вопросы теста для профиля «Реклама». Гос.экзамен. Ответы на госэкзамен. Маркетинг, СМИ, маркетинговые коммуникации. ФЗ «О рекламе»

Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление знаниями

Развитие информационных технологий Консалтинг и информационные технологии Развитие консалтинга в сфере информационных технологий в России Управление знаниями Внедрение систем управления знаниями

Информационно-психологическая безопасность (ИПБ) личности

Психологическая защита личности как основной способ обеспечения информационно-психологической безопасности. Обеспечение ИПБ в библиотеке.