Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні — Господарське право | iFREEstore

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

У залежності від розміру частки іноземного інвестора в статутному капіталі (фонді) підприємств, вони можуть бути поділені на:

1) національні підприємства, у яких взагалі немає частки іноземного інвестора, або ж вона становить менше 10 відсотків;

2) підприємства з іноземними інвестиціями, якщо в статутному капіталі (фонді) підприємств іноземна інвестиція становить не менш як 10 відсотків;

3) іноземні підприємства, в статутному капіталі (фонді) яких іноземна інвестиція  становить сто відсотків.

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) - це такс підприємство корпоративного типу, засновником (засновниками) та/або учасником (учасниками) якого (крім, резидентів) є іноземний інвестор (інвестори), а частка іноземних інвестицій у статутному фонді (складає і йому майні) підприємства становить, не менше ніж 10%.

Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями визначаються статтями 116, 390-400 ГК, ЗУ від 19.03.1996 р “Про режим іноземного інвестування” (ст. 1 – щодо визначення понять “іноземні інвестори”, “іноземні інвестиції”, “підприємство з іноземними інвестиціями”, ст. 2 “види іноземних інвестицій”, ст. 4 “Об’єкти іноземного інвестування”, ст. 7 “Правовий режим інвестиційної діяльності”, ст. 13 “Державна реєстрація іноземних інвестицій”, ст. 16 “Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями”), а також низкою підзаконних нормативно-правових актів, зокрема:

Положенням про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”, затв. постановою КМУ від 07.08.1996 p.;

постановою КМУ від 07.08.1996р. “Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в У-ну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього манна”;

постановою КМУ “Про затвердження Порядку визначення продукції власного в-тва підприємств з іноземними інвестиц”;

постановою КМУ від 12.12.2002 р. “Про допущення товарів до переміщення через митний кордон У-ни в режимі тимчасового ввезений (вивезення)”;

Правилами здійснення переказів іноземної валюти за межі У-ни за дорученням ф. о. та одержання фізичними особами в У-ні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти.

Іноземне підприємство фактично є різновидом підприємства з іноземними інвестиціями, визначальною ознакою якого є особливі вимоги до його учасників (ними можуть бути лише іноземні інвестори) та майна (в іноземному підприємстві іноземна інвестиція має становити 100%). За організаційно-правовою формою таке підприємство може бути унітарним чи корпоративним.

Створення такого підприємства може відбуватися шляхом заснування (при цьому принаймні одним із засновників має бути іноземний інвестор), а також у разі внесення іноземним інвестором іноземної інвестиції у вже створене підприємство і набуття в результаті цього корпоративних прав у такому підприємстві; набуття підприємством статусу ПП пов’язується не з моментом його державної реєстрації, а з дня зарахування іноземної інвестиції та його баланс;

До установчих документів підприємства з іноземними інвестиціями ставляться спеціальні вимоги: крім відомостей, передбачених законодавством У-ни для відповідних організаційно-правових форм підприємств, вони також мають містити відомості про державну належність засновників підприємства з іноземними інвестиціями, відомості про розмір іноземної інвестиції, оціненої в іноземній валюті та національній валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України за курсом НБУ;

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Види біржових контрактів.docx

Види біржових контрактів.docx
Размер: 161.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

К данному материалу относятся разделы:

Види біржових контрактів

Види господарських правовідносин

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідальність за порушення законодавства про містобудівельну діяльність

ГМО та їх використання

Господарське право як галузь права, галузь правової науки і навчальна дисципліна

Дерегулювання підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичної особи – суб’єкта господарювання

Державне регулювання цін

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Державний нагляд і контроль у сфері електроенергетики

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Зміст і форма зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зміст господарського договору

Зміст оптового ринку електроенергетики

Категорії складності об'єктів будівництва

Класифікація господарсько-правових санкцій

Класифікація підприємств, залежно від кількості працівників та доходу за рік

Командитне та повне господарські товариства: поняття, особливості діяльності

Ліквідація суб’єктів господарювання та її види

Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Локальні нормативно-правові акти господарського права

Методи господарського права та їх зміст

Мирова угода у справі про банкрутсво

Монопольне становище суб’єкта господарювання, критерії визначення монопольного становища

Оптовий ринок електричної енергії

Особливості господарсько-торгівельної діяльності

Особливості господарського законодавства

Переробка на території України

Поняття будівельної діяльності, будівництва і капітального будівництва

Поняття і види акціонерних товариств та їх особливості

Поняття і види господарських зобов’язань

Поняття та види державних підприємств

Поняття і види кооперативів

Поняття і види оперативно-господарських санкцій

Поняття та види торгових патентів

Поняття і значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців

Поняття і значення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Поняття та ознаки концентрації суб’єктів господарювання

Поняття та особливості природних монополій

Поняття і підстави порушення справи про банкрутство

Поняття і предмет правового регулювання господарського права

Поняття і принципи підприємницької діяльності

Поняття і суть ліцензійних умов господарської діяльності

Поняття і умови господарського договору

Поняття та функції господарсько-правової відповідальності

Поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Поняття ліцензування і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Поняття правовідносин у господарській діяльності та їх види

Поняття та види підприємств

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Поняття та функції ціни

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Порядок державної реєстрації юридичних осіб

Права, обов’язки і відповідальність керуючого санацією

Правила ІНКОТЕРМС-2010

Право господарського відання та оперативного управління

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання патентування господарської діяльності

Правовий режим майна підприємства

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Правові засади торгівельної діяльності

Правові наслідки легітимації суб’єкта господарювання

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Предмет правового регулювання господарського права

Припинення діяльності суб’єкта господарювання та її види

Процедура одержання ліцензії

Реорганізація суб’єкта господарювання та її види

Склад і правовий режим майна підприємства

Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності

Способи укладення господарського договору

Стадії провадження у справі про банкрутство

Статутні і договірні об’єднання підприємств

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти господарських відносин у галузі електроенергетики

Суб’єкти і Об’єкти інвестиційної діяльності

Умови господарсько-правової відповідальності

Форми господарсько-торговельної діяльності

Форми проведення іноземних інвестицій

Функції господарського договору та їх зміст

Функції цінних паперів

Похожие материалы:

Понятие налогового правонарушения, субъекты налоговых правонарушений

Понятие налогового правонарушения, состав налогового правонарушения, виды налоговых правонарушений, предусмотренных гл.16 НК РФ

Расчет фундаментов из гибких свай

Расчетную схему фундамента принимают в виде многостоечной рамы с бесконечно жестким ригелем.

Изучение необходимости, сущности и роли реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации

Дослідження професійно важливих якостей майбутніх працівників ДСНС

Дипломний проект. Вивчення особливостей діяльності та психофізіологічних особливостей працівників ДСНС. Поняття професійно важливих якостей в психології.

Кинематика дене қозғалысын

Инерциалды санақ жүйелері дене тыныштықты немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс болатын санақ жүйелері. Динамика қозғалысты оның. Механикалық энергияның сақталу заңы араларында. Динамиканың негізгі міндеті. Қайтымсыз машиналардың  пәкі  қайтымды машиналардың пәкінен кіші Диэлектрик ток өткізбейтің зат.