Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України — Господарське право | iFREEstore

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

До іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України застосовуються такі правові режими: національний; найбільшого сприяння; спеціальний.

Національний режим означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають обсяг прав і обов'язків не менший, ніж суб'єкти господарської діяльності України. Такий режим застосовується до усіх видів господарської діяльності іноземних суб'єктів цієї діяльності, зв'язаної з їх інвестиціями на території України, а також до експортно-імпортних операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності тих країн, що входять разом з Україною в економічні союзи.

Режим найбільшого сприяння означає, що іноземні суб'єкти господарської діяльності мають той обсяг прав, преференцій і пільг відносно мита, податків і зборів, яким користується або буде користуватися іноземний суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави. Такий режим надається суб'єктам господарської діяльності інших держав відповідно до міжнародних договорів України і застосовується головним чином до експортно-імпортних операцій.

Спеціальний режим застосовується до територій спеціальних (вільних) економічних зон, а також у випадку встановлення якого-небудь спеціального режиму відповідно до міжнародних договорів за участю України. Такий режим буде застосовуватися також до території митних союзів у випадку, якщо Україна прийме в них участь.

Згідно зі ст.5 Закону про ЗЕД, господарська, у тому числі зовнішньоекономічна, діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України регулюється законами України про порядок здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. У випадку, якщо зазначена діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України. Режим, наданий іноземним суб'єктам, що здійснюють господарську діяльність на території України, диференціюється у відповідності зі ст. 7 Закону від 19.03.1996 р. “Про режим іноземного інвестування”. Для іноземних інвесторів на території України встановлений національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України і міжнародними договорами України. Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти з залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

Звичайним є сполучення режимів. Наприклад, у відповідності зі ст.ЗО Угоди про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, Україна зобов'язалася надавати дочірнім компаніям і філіям компаній ЄС, створеним на її території, режим стосовно до їх діяльності не менш сприятливий, ніж той, який надається, відповідно, її власним компаніям або філіям або компаніям або філіям якої-небудь третьої країни, у залежності від того, який з режимів є більш сприятливим.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Види біржових контрактів.docx

Види біржових контрактів.docx
Размер: 161.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Підприємницька діяльность і правовідносини. Закон України. Господарське право. Виконання та порушення законодавства. Господарське право як галузь права. Відповіді на питання

К данному материалу относятся разделы:

Види біржових контрактів

Види господарських правовідносин

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відповідальність за порушення законодавства про містобудівельну діяльність

ГМО та їх використання

Господарське право як галузь права, галузь правової науки і навчальна дисципліна

Дерегулювання підприємницької діяльності

Державна реєстрація юридичної особи – суб’єкта господарювання

Державне регулювання цін

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій

Державний нагляд і контроль у сфері електроенергетики

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

Зміст і форма зовнішньоекономічного договору (контракту)

Зміст господарського договору

Зміст оптового ринку електроенергетики

Категорії складності об'єктів будівництва

Класифікація господарсько-правових санкцій

Класифікація підприємств, залежно від кількості працівників та доходу за рік

Командитне та повне господарські товариства: поняття, особливості діяльності

Ліквідація суб’єктів господарювання та її види

Ліцензії та квоти у зовнішньоекономічній діяльності

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Локальні нормативно-правові акти господарського права

Методи господарського права та їх зміст

Мирова угода у справі про банкрутсво

Монопольне становище суб’єкта господарювання, критерії визначення монопольного становища

Оптовий ринок електричної енергії

Особливості господарсько-торгівельної діяльності

Особливості господарського законодавства

Переробка на території України

Поняття будівельної діяльності, будівництва і капітального будівництва

Поняття і види акціонерних товариств та їх особливості

Поняття і види господарських зобов’язань

Поняття та види державних підприємств

Поняття і види кооперативів

Поняття і види оперативно-господарських санкцій

Поняття та види торгових патентів

Поняття і значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців

Поняття і значення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

Поняття та ознаки економічної конкуренції

Поняття та ознаки концентрації суб’єктів господарювання

Поняття та особливості природних монополій

Поняття і підстави порушення справи про банкрутство

Поняття і предмет правового регулювання господарського права

Поняття і принципи підприємницької діяльності

Поняття і суть ліцензійних умов господарської діяльності

Поняття і умови господарського договору

Поняття та функції господарсько-правової відповідальності

Поняття інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

Поняття ліцензування і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Поняття правовідносин у господарській діяльності та їх види

Поняття та види підприємств

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Поняття та функції ціни

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору(контракту)

Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців

Порядок державної реєстрації юридичних осіб

Права, обов’язки і відповідальність керуючого санацією

Правила ІНКОТЕРМС-2010

Право господарського відання та оперативного управління

Правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

Правове регулювання інноваційної діяльності

Правове регулювання патентування господарської діяльності

Правовий режим майна підприємства

Правовий статуспідприємств з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства в Україні

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю

Правові засади торгівельної діяльності

Правові наслідки легітимації суб’єкта господарювання

Правові режими, які застосовуються для іноземних суб’єктів господарювання на території України

Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції

Предмет правового регулювання господарського права

Припинення діяльності суб’єкта господарювання та її види

Процедура одержання ліцензії

Реорганізація суб’єкта господарювання та її види

Склад і правовий режим майна підприємства

Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності

Способи укладення господарського договору

Стадії провадження у справі про банкрутство

Статутні і договірні об’єднання підприємств

Суб’єкти інвестиційної діяльності

Суб’єкти господарських відносин у галузі електроенергетики

Суб’єкти і Об’єкти інвестиційної діяльності

Умови господарсько-правової відповідальності

Форми господарсько-торговельної діяльності

Форми проведення іноземних інвестицій

Функції господарського договору та їх зміст

Функції цінних паперів

Похожие материалы:

Тоннели. Строительство

Тоннели начали строить в глубокой древности, преимущественно для подачи воды и для военных целей. Классификация тоннелей. Типы обделок тоннелей. Шахтные стволы. Вентиляция. Электроосвещение тоннелей.

Исковое заявление о признании мнимой сделки недействительной

Целью заключения этого договора было формальное получение денежных средств с последующим выводом в денежном выражении средств материнского капитала.

Гражданская война во Франции

Предложение переиздать воззвание Генерального Совета Интернационала «Гражданская война во Франции» и снабдить его введением было для меня неожиданным. Поэтому я могу здесь лишь вкратце затронуть важнейшие пункты.

Отчет по итогам производственной практики по направлению «Психология»

Изучить проведение психологического обследования на предприятиях и в организациях, документирования полученных данных

Критический анализ стратегии маркетинга в компании и выработка рекомендаций по ее реализации с учетом международного опыта

Выпускной квалифицированный проект. Теория, методы, международный и отечественный опыт стратегического развития предприятия. Стратегический анализ возможностей и ресурсов стратегического развития. Стратегическое планирование в проекте стратегического развития предприятия.