Визначення основних видів зварювання пластмас

При зварюванні полум'ям для нагрівання поверхонь деталей, використовують відкрите полум'я.

Зварювання випромінюванням засноване на нагріванні поверхонь деталей в результаті перетворення в них енергії випромінювання в теплову енергію. Зварювання випромінюванням здійснюють без або з присадним матеріалом із застосуванням накладок по схемах прямого чи непрямого нагрівання. Залежно від джерела випромінювання підрозділяють на зварювання інфрачервоним випромінюванням, лазерне і світлове. При зварюванні інфрачервоним випромінюванням використовуються промені з довжиною хвилі 1,0—15,0 мкм, світлове - світлові промені з довжиною хвиль 0,2—1,0 мкм, лазерне - когерентний світловий промінь у видимому чи інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.

При зварюванні плазмою нагрів поверхонь деталей здійснюється низькотемпературною плазмою, яка утворюється при електричному розряді в газовому струмені.

Зварювання нагрітим газом здійснюється за рахунок нагрівання поверхонь деталей нагрітим газом (переважно - повітрям). При цьому поверхні спочатку розігрівають струменем нагрітого газу, а потім стикують одну з одною чи з нагрітим тим же газовим струменем присадним матеріалом.

Зварювання нагрітим інструментом виконується за рахунок нагрівання поверхонь деталей нагрівальним інструментом по схемах прямого чи непрямого нагрівання. Термоімпульсне зварювання здійснюється шляхом імпульсної подачі теплоти від малоінерційного опірного нагрівального інструмента, по якому пропускають електричний струм. Зварювання нагрітим клином виконується із застосуванням нагрівального інструмента у формі клина.

При зварюванні закладним елементом нагрів поверхонь деталей здійснюється за допомогою закладного нагрівального елемента, який розміщується між поверхнями і залишається у звареному шві. До різновидів зварювання закладним елементом відносять індукційне і термоопірне зварювання. Індукційне зварювання виконується закладним елементом, що нагрівається в електромагнітному полі індуктора, а термоопірне зварювання — закладним елементом, що нагрівається при пропусканні по ньому електричного струму.

Зварювання розплавом виконується з нагріванням поверхонь деталей розплавленим присадним матеріалом. Підрозділяється на екструзійне зварювання і зварювання литтям під тиском, що можуть виконуватися як з попереднім підігрівом поверхонь так і без підігріву. При екструзійному зварюванні розплавлений присадний матеріал подається до поверхонь від зварювального екструдера, а при зварюванні литтям під тиском із сопла машини для лиття.

Зварювання розчинником засноване на активації поверхонь деталей розчинником. Полягає в змочуванні розчинником поверхонь деталей, приведенні їх у контакт і витримці під тиском до моменту затвердіння матеріалу звареного шва. Зварювання чистим розчинником виконують за допомогою розчинника або суміші розчинників без утримуючого полімеру. При зварюванні висихаючою композицією, у якості присадного матеріалу використовують розчин полімеру в розчиннику, а при зварюванні з полімеризуючою композицією використовують - розчин полімеру в мономері.

Променепресове зварювання здійснюється за рахунок нагрівання поверхонь енергією випромінювання, а утворення звареного з'єднання забезпечується тиском.

При ультразвуковому зварюванні з'єднання утворюється в результаті перетворення енергії механічних коливань в деталях у теплоту. Застосовують багато різновидів ультразвукового зварювання, які розрізняються способом підведення ультразвукової енергії, її передачі до поверхонь, створенням статичного зварювального тиску, дозуванням енергії і т.д.

При зварюванні тертям нагрівання поверхонь відбувається за рахунок роботи сил тертя, які виникають при взаємному переміщенні стиснутих деталей. Залежно від того, яким чином створюється тертя, розрізняють ротаційне зварювання тертям, зварювання вібротертям і віброобертанням без або із застосуванням проміжної вставки. При ротаційному зварюванні тертям переміщення деталей однієї відносно іншої відбувається в результаті обертання навколо осі, що співпадає з напрямком сили тиску. Зварювання вібротертям засноване на переміщенні деталей однієї відносно іншої в результаті коливань обох деталей, коливань однієї з деталей чи коливань проміжної вставки між ними в площині перпендикулярній напрямку сили тиску. При зварюванні віброобертанням одна з деталей чи проміжна вставка між ними робить круговий плоскопаралельний рух у площині, перпендикулярній до напрямку сили тиску.

Високочастотне зварювання засноване на діелектричному нагріванні пластмас в електромагнітному полі.

При магнітно-імпульсному зварюванні з'єднання утворюється шляхом створення тиску на деталі металевим інструментом, який пластично деформується в імпульсному магнітному полі електричного індуктора.

Деякі види зварювання залежно від устаткування підрозділяються на зварювання пресове, роликове і стрічкове. При пресовому зварюванні для створення стиску деталей використовують пресове устаткування. Роликове зварювання виконують інструментом у виді ролика, що використовується як для підведення енергії до поверхонь так і для створення стиску деталей. При стрічковому зварюванні для підведення енергії до поверхонь і створення стиску використовують інструмент у вигляді безкінечної стрічки, яка переміщується разом з матеріалом, що зварюється.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Практичнi роботи звар пластмас. Зварювання термопластів — це з'єднання двох чи більше частин однакового матеріалу за рахунок впливу теплоти і тиску

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Зварювання пластмас

Практичнi роботи звар пластмас. Зварювання термопластів — це з'єднання двох чи більше частин однакового матеріалу за рахунок впливу теплоти і тиску

Похожие материалы: