Класифікація управлінських рішень

Управлінські рішення розглядають з різних точнок зору. їх необхідно класифікувати для визначення загальних та специфічних підходів до їх розробки, реалізації та оцінки, що дозволяє підвищити їх якість, ефективність, спадкоємність управління (табл. 8.1).

Коротко розглянемо рішення за кожною ознакою.

За функціональним призначенням - планові, організаційні, регулюючі, активізуючи,  контрольні.   Організаційним рішенням,  наприклад,  є рішення про розподіл службових обов'язків; координуючі рішення мають оперативний характер; активізуючи рішення спрямовані на процес управління; контролюючі - на оцінку дій підлеглих.

Таблиця 8.1

Класифікація управлінських рішень

ОзнакаВидиЗа функціональним призначенням•  Планові Організаційні •  Регулюючі •  Активізуючі •  КонтрольніЗа характером дій•   Директивні •  Нормативні •  Методичні •  Рекомендаційні •  Дозволяючі   ОрієнтуючіЗа часом дії•   Стратегічні •   Тактичні •   ОперативніЗа напрямом впливу•  Внутрішні •  ЗовнішніЗа способом прийняття•  Індивідуальні •  КолективніЗа суб'єктом управління•  Державних органів •  Господарських органів •   Підприємницьких органів •    Громадських організаційЗа терміном прийняття• Довгострокові•    Середньострокові •  КороткостроковіЗа широтою охоплення  Загальні •   СпеціальніЗа характером визначеності  Запрограмовані •  НезапрограмованіЗа сферою реалізації•    Пов'язані з виробництвом•  Пов'язані зі збутом•  Пов'язані з науковими дослідженнями•  Пов'язані з кадрами тощоЗа змістом•   Технічні •  Економічні •   СоціальніЗа ступенем повноти інформації•  Прийняті в умовах визначеності•  Прийняті в умовах невизначеності та ризикуЗа ступенем ефективності•   Оптимальні •  РаціональніЗа методами підготовки•  Креативні •  Евристичні • Репродуктивні

За характером дій. Директивні рішення розробляються вищими органами управління стосовно важливих поточних та перспективних проблем організації і є обов'язковими для нижчих рівнів управління. Рекомендаційні рішення готують дорадчі органи, їх виконання є бажаним, але не обов'язковим, тому що вони мають рекомендаційний характер. Орієнтуючі рішення призначаються для низових рівнів управління, які діють в умовах значної свободи, мають прогнозний характер.

За часом дії. Стратегічні дії визначають основні шляхи розвитку організації, а тактичні - конкретні засоби просування по ним. Так, рішення організації вийти на зовнішній ринок є стратегічним, а рішення щодо проведення певних заходів для підвищення продуктивності праці - тактичним. Оперативні рішення, як правило, спрямовані на виконання невідкладних завдань, що виникають у процесі щоденного управління. Стратегічні рішення приймаються на вищому рівні управління, а тактичні та оперативні - на нижчому. Стратегічні рішення є ініціативними, які під впливом факторів зовнішнього середовища приймають на себе керівники адміністративного апарату організації, тобто беруть на себе ініціативу. Тактичні рішення мають характер припису, тому що конкретизують вказівки вищого керівництва.

За напрямом впливу. Внутрішні рішення приймаються в організації і спрямовані на вдосконалення роботи організації, підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки та технології. Зовнішні рішення спрямовані на пристосування підприємства до змін зовнішнього середовища - підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення частки ринку.

За способом прийняття рішення поділяють на індивідуальні та колективні. Колективні рішення можуть бути консультативними, спільними та законодавчими (парламентськими). Консультативні передбачають, що особа, що його приймає, радиться з оточенням - підлеглими або експертами, а потім здійснює власний вибір з урахуванням рекомендацій. Спільні рішення приймаються в результаті погодження з усіма учасниками на основі консенсусу, а парламентські базуються на тому, що більшість причетних до нього осіб висловлює з ним згоду.

За терміном прийняття. Довгострокові рішення мають прогнозний характер (більше 5 років), що обумовлено баченням майбутнього, яке виходить з умов та потреб сучасного. В результаті ці рішення можуть бути нереалізованими, якщо ситуація в майбутньому стане іншою. Середньострокові рішення віддзеркалюють у обов'язкових для виконання планах і програмах, у відповідності з якими здійснюються конкретні практичні заходи. Короткострокові рішення відображаються часто в усних та письмових наказах та розпорядженнях.

За широтою охоплення. Загальні рішення торкаються однакових проблем, які відносяться до різних підрозділів організації: терміни виплати зарплати, розпорядок робочого дня тощо. Спеціальні рішення приймають по вузьким проблемам, що відносяться лише до одного підрозділу або групи працюючих у ньому.

За характером визначеності. Управлінські рішення ділять на запрограмовані та незапрограмовані. До запрограмованих призводить логіка розвитку ситуації, у зв'язку з чим залишається обрати момент початку дії, ступінь їх інтенсивності та інші параметри, які оптимізують результат. Незапрограмовані рішення приймають в неординарних обставинах, вони вимагають індивідуального творчого підходу, який інтегрує досвід, результати спеціальних з досліджень, мистецтво менеджера.

За сферою реалізації рішення поділяють на пов'язані з виробництвом, збутом, науковими дослідженнями, кадрами тощо.

За змістом рішення бувають технічними, економічними, соціальними. Технічні рішення приймають з об'єктивних причин факторів діяльності організації; економічні пов'язані з витратами, які несе організація і обумовленими ними результатами; спеціальні приймають стосовно умов праці персоналу, його оплати, пільг, гарантій.

За ступенем повноти інформації управлінські рішення діляться на прийняті в умовах визначеності, невизначеності та ризику.

За ступенем ефективності рішення поділяють на оптимальні та раціональні.

За методами підготовки рішення діляться на креативні, евристичні та репродуктивні.

Класифікація управлінських рішень дає змогу впорядкувати їх і виявити загальні закономірності та характерні особливості, властиві окремим їх різновидам. Для кожного виду рішень розробляються систему інформації, що орієнтує керівників та спеціалістів у підготовці рішень, виборі кращого варіанту прийнятого та реалізованого рішення.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Адміністративний менеджмент

Лекції. Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організація праці підлеглих та проектування робіт. Мотивація працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.

К данному материалу относятся разделы:

Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту

Класична адміністративна школа

Теорія адміністративної організації ідеального типу М. Вебера

Принципи адміністративного управління

Адміністрація як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту

Складові процесу адміністративного менеджменту: функції (технологія),методи, управлінські рішення

Адміністративний менеджмент є некомерційних та громадських організаціях

Адміністративні органи управління та їх різновиди

Адміністративні посади та їх ієрархія

Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування

Методи розробки планів. Графіки виконання робіт

Цільові комплексні програми

Перспективне і стратегічне планування як основна функція адміністрації

Делегування повноважень

Основи проектування організаційних структур адміністративного управління

Концепція проектування організації

Форми мотивації адміністративних працівників

Нетрадиційні підходи до мотивації працівників апарату управління

Побудова систем стимулювання адміністрації

Види контролю діяльності апарату управління

Принципи адміністративного контролю

Регулювання адміністративної діяльності

Методи адміністративного менеджменту

Методи організаційного, розпорядчого та дисциплінарного впливу

Форми адміністрування

Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту

Класифікація управлінських рішень

Процес прийняття управлінських рішень та оцінка їх реалізації

Види офісних технологій

Організація робочого місця та робота з документами є організації

Поняття, види та роль інформаційних технологій в управлінні

Похожие материалы:

Открытое первенство Калининского района по флорболу среди детских команд

Начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Калининского района

Отдельные тезисы для освещения вопросов  для ГЭК по дисциплине «Историография»

Термин «историография» состоит из двух греческих слов: «история», т.е. разведывание, исследование прошлого и «графо» — пишу. Понятие «историография» не однозначно.

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине Алгебра и геометрия

Прикладная математика и информатика, 1 курс, 2 семестр

Национальный состав британского офицерского корпуса во второй половине XIX века: проблемы социально-коммуникативного и институционального анализа

Классификация и свойства экосистем

Стабильность и регуляция экосистем, понятие о гомеостазе экосистем.  Антропогенные воздействия.  Развитие экосистем.