Питання до іспиту з навчального курсу «Господарське процесуальне право»

Арендный блок

Питання

до іспиту з навчального курсу

«Господарське процесуальне право»

1. Господарське процесуальне право, як галузь права і навчальна дисципліна.

2. Предмет і методи господарського процесуального права.

3. Джерела господарського процесуального права.

4. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права.

5. Необхідність та напрямки вдосконалення господарського процесуального права.

6. Принципи господарського процесуального права (загальна характеристика).

7. Організаційні принципи господарського процесуального права.

8. Функціональні принципи господарського процесуального права.

9. Принципи незалежності суддів та змагальності в господарському

процесуальному праві,

10. Правовий статус судді господарського суду.

11. Загальні положення щодо досудового врегулювання спорів.

12. Порядок пред'явлення та розгляду претензій, обов'язковість дотримання претензійного порядку.

13. Порядок врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та достроковому розірванні господарських договорів.

14. Підвідомчість справ господарським судам.

15. Підсудність справ.

16. Учасники господарського процесу.

І7. Правове становище в господарському процесі прокурора, адвоката.

18. Сторони в господарському процесі.

19. Треті особи в господарському процесі.

20. Заміна сторони в господарському процесі. Процесуальне правонаступництво.

21. Судові витрати, їх розподіл між сторонами.

22. Процесуальні строки.

23. Поняття судового доказування.

24. Зміст і види доказування.

25. Мета судового доказування, тип судочинства.

26. Предмет і межі доказування.

27. Поняття доказів, їх класифікація.

28. Належність та допустимість судових доказів.

29. Письмові докази, їх класифікація.

30. Речові докази, відмінність їх від письмових.

31 .Висновок експерта.

32. Пояснення представника сторони.

33. Стадії та елементи доказування.

34. Обов'язок доказування і подання доказів.

35. Суб'єкти доказування.

36. Порядок витребування доказів.

37. Оцінка доказів.

38. Запобіжні заходи.

39. Поняття та елементи позову.

40. Вимоги ГПК України щодо форми та змісту позовної заяви

41. Додатки до позовної заяви.

42. Порядок подання позову.

43. Визначення ціни позову.

44. Відмова у прийнятті позовної заяви.

45. Повернення позовної заяви.

46. Об’єднання позовних вимог.

47. Зустрічний позов.

48. Відзив на позовну заяву.

49. Засоби забезпечення позову.

50. Порядок вирішення питання щодо забезпечення

позову, ухвала суду про забезпечення позову.

51 .Порушення провадження у справі у господарському суді першої інстанції.

52. Дії судді по підготовці справи до розгляду.

53. Строк вирішення спору.

54. Порядок ведення судового засідання.

55. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні.

56. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем.

57. Мирова угода.

58. Зупинення провадження у справі.

59. Припинення провадження у справі.

60. Залишення позову без розгляду.

61 .Протокол судового засідання.

62 .Прийняття рішення.

63 .Права господарського суду щодо прийняття рішення.

64. Вимоги до змісту рішення.

65. Оголошення рішення та набрання ним законної сили.

66. Ухвала, та її зміст  та види.

67. Додаткове рішення, ухвала.

68. Роз’яснення і виправлення рішення, ухвали.

69. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

70. Право на апеляційне оскарження та строки його реалізації.

71. Вимоги до форми та змісту апеляційної скарги.

72. Порядок подання апеляційної скарги.

73 .Відзив на апеляційну скаргу.

74. Повернення апеляційної скарги.

75. Строк та порядок розгляду апеляційної скарги.

76. Повноваження апеляційної інстанції.

77. Постанова апеляційної інстанції.

78. Оскарження ухвал місцевого господарського суду.

79. Перегляд судових рішень в касаційному порядку (право на оскарження, строк, порядок подання касаційної скарги, вимоги до неї).

80. Повернення касаційної скарги.

81. Межі перегляду касаційної скарги.

82. Повноваження касаційної інстанції.

83 .Касаційні скарги на ухвали господарських судів.

84. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України (право на оскарження,

підстави, порядок подання скарги).

85. Повноваження Верховного Суду України при перегляді постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

86. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

87. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень.

88. Строк, порядок пред'явлення наказу господарського суду до

виконання.

89. Виправлення помилки в наказі суду та визнання його таким, що не підлягає виконанню.

90. Поворот виконання судового рішення.

91. Розгляд господарських спорів третейськими судами (правові підстави, підвідомчість спорів, повноваження).

92. Виконання та оскарження рішень третейських судів.

93. Розгляд справ у міжнародному комерційному арбітражі (загальні положення).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Pitannya_GPP.doc

Pitannya_GPP.doc
Размер: 33.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Отчёт по преддипломной практике. Компьютерные сети

Инструктаж по технике безопасности в организации. Структура организации. Облачные хранилища и основные сервисы. Свойства и организация облака. Организация облачных вычислений. Дневник

Социолингвистика

Некоторые термины и понятия социолингвистика заимствовала из социологии и социальной психологии. Важнейшие из них – социальный статус и социальная роль.

Безопасность жизнедеятельности БЖД

Среда обитания человека. Электромагнитные поля. Горение и пожароопасные свойства. Воздействие УКВ и СВЧ излучений. Эргономика и инженерная психология. Допустимое воздействие вредных факторов на человека. Вредные веществ. Первичные средства пожаротушения. Требования к системам освещения. Классификация помещений по опасности.

Подсказка для оформления дневника прохождения учебной практики

Таможенный менеджмент

Структура управления персоналом в государственных организациях. Кадровая служба таможни России. Кадровый состав таможенных органов. Современное таможенное дело. Общие функции управления.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok