Питання до державного іспиту  „Правове регулювання цінних паперів в Україні”

Арендный блок

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ  „ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ”  2013 року

 1.  Економічна суть цінних паперів.
 2.  Правова суть цінних паперів.
 3.  Функції цінних паперів.
 4.  Поняття цінних паперів.
 5.  Цінні папери, як об’єкт цивільного права.
 6.  Цінні папери, як фінансові інструменти.
 7.  Ознаки цінних паперів.
 8.  Додаткові ознаки цінних паперів.
 9.  Класифікація цінних паперів.
 10.  Класифікація цінних паперів залежно від емітента та способу легітимації.
 11.   Класифікація цінних паперів залежно від природи виражених в цінних паперах прав та від строку обігу.
 12.   Класифікація цінних паперів залежно від форми існування та типу використання.
 13.   Класифікація цінних паперів залежно від форми випуску та характеру обігу.
 14.   Класифікація цінних паперів залежно від рівня ризику, наявності доходу та форми вкладення коштів
 15.  Класифікація цінних паперів залежно від мети випуску, походження та території обігу.
 16.   Класифікація цінних паперів залежно від отримання доходу, можливості обміну та ступеня захисту.
 17.   Класифікація цінних паперів, що міститься в Цивільному кодексі України.
 18.   Класифікація цінних паперів за Господарським кодексом України.
 19.  Суб’єкти обігу цінних паперів.
 20.   Юридичні особи, як суб’єкти обігу цінних паперів.
 21.   Фізичні особи, як суб’єкти обігу цінних паперів.
 22.   Органи державного регулювання, як суб’єкти обігу цінних паперів.
 23.   Поняття та характеристика емітентів.
 24.   Поняття та характеристика інвесторів.
 25.   Поняття та характеристика посередників.
 26.   Поняття та характеристика оціночної діяльності.
 27.   Форми здійснення оціночної діяльності
 28.   Випадки обов’язкового проведення оцінки майна.
 29.   Обмеження при проведенні оцінки майна.
 30.  Становлення державних цінних паперів
 31.  Державні цінні папери: поняття та характеристика ознак
 32.  Класифікація державних цінних паперів
 33.  Поняття та характеристика акції.
 34.   Види акцій та їх призначення.
 35.   Порівняльна характеристика простих та привілейованих акцій.
 36.  Форми випуску акцій.
 37.   Поняття та характеристика глобального та тимчасового глобального сертифікату акцій.
 38.   Характеристика процедури емісії акцій.
 39.   Підстави відмови в реєстрації випуску акцій.
 40.   Перелік документів, що подається для реєстрації інформації про випуск акцій.
 41.   Права та обов’язки емітента акцій.
 42.   Права та обов’язки акціонера.
 43.  Характеристика облігації, як цінного паперу.
 44.  Класифікація облігацій.
 45.   Порядок випуску облігацій.
 46.   Загальна характеристика прав та обов’язків емітента облігацій.
 47.   Загальна характеристика прав та обов’язків власників облігацій.
 48.   Порядок випуску облігацій підприємств.
 49.   Скасування реєстрації випусків облігацій та анулювання свідоцтв про випуск облігацій.
 50.   Загальна характеристика порядку випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.
 51.  Послідовність дій емітента при здійсненні випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.
 52.   Порядок реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.
 53.  Особливості випуску та обігу державних облігацій України
 54.   Поняття та характеристика ощадного (депозитного) сертифікату.
 55.   Порядок випуску ощадного (депозитного) сертифікату.
 56.  Порядок обігу ощадного (депозитного)  сертифікату.
 57.  Казначейські зобов’язання.
 58.  Порядок випуску казначейських зобов’язань.
 59.  Вексель та його характеристика.
 60.   Характеристика реквізитів векселя.
 61.  Суб’єкти вексельних відносин, їх права та обов’язки.
 62.  Індосування векселя.
 63.  Оплата та протест векселя.
 64.  Поняття та характеристика заставної.
 65.  Порядок випуску заставної.
 66.  Виконання зобов’язань за заставною.
 67.  Приватизаційні цінні папери.
 68.  Іпотечні цінні папери.
 69.  Іпотечні сертифікати з фіксованою доходністю.
 70.  Іпотечні сертифікати участі.
 71.  Порядок випуску іпотечних сертифікатів.
 72.  Характеристика процедури емісії іпотечних сертифікатів.
 73.  Іпотечні облігації
 74.  Особливості випуску та обігу іпотечних облігацій.
 75.  Інвестиційні цінні папери.
 76.  Особливості випуску та обігу інвестиційних сертифікатів.
 77.  Особливості випуску та обігу сертифікатів ФОН.
 78.  Товаророзпорядчі цінні папери.
 79.  Правове регулювання випуску та обігу коносаменту.
 80.  Правове регулювання випуску та обігу складських свідоцтв.
 81.  Загальна характеристика та види договорів з цінними паперами.
 82.  Договори результатом яких є перехід права власності на цінні папери (купівля-продаж, міна, дарування)
 83.  Договори пов’язані з наданням послуг об’єктом яких є цінні папери (депозитарний договір, договір довірчого управління цінними паперами, договір інкасації цінних паперів)
 84.  Відповідальність за порушення законодавства на ринку цінних паперів
 85.  Цивільна відповідальність за порушення законодавства на ринку цінних паперів
 86.  Адміністративна відповідальність за порушення законодавства на ринку цінних паперів
 87.  Кримінальна відповідальність за порушення законодавства на ринку цінних паперів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

PITANNYa_DO_DERZhAVNOGO_ISPITU_TsP.doc

PITANNYa_DO_DERZhAVNOGO_ISPITU_TsP.doc
Размер: 33.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Виготовлення накидного монтажу та оцінка якості аерофотознімальних робіт

Кафедра геодезії,картографії та геоінформатики Лабораторна робота №2 «Виготовлення накидного монтажу та оцінка якості аерофотознімальних робіт»

Курсовая работа по теме: «Договор ренты»

Рента - это регулярно получаемый доход с капитала, имущества или земли, не требующий от его получателя предпринимательской деятельности.

Инвестиционная деятельность страховой организации

Дипломная работа. Сущность и значение правового регулирования инвестиционной деятельности страховой организации. Понятие страховой организации и ее необходимость проведения инвестиционной деятельности. Правовое регулирование

Реферат на тему: Интуиция в философии и науке

Понятие, сущность интуиции. Виды интуиции. Интуиция в философии. Интуиция в науке. Темой данной работы является: «Интуиция в философии и науке».

Схема планировочной организации земельного участка предприятия

Курсовой проект. Архитектурно-строительная часть. Схема планировочной организации земельного участка предприятия. Фундаменты. Колонны. Балки подкрановые. Фермы. Плиты покрытия. Инженерные сети.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok