Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау — Топырақ | iFREEstore

Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау

Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтауЖұмыс реті:А) Сулы сығындының рН мөлшерін анықтау

1. Топырақтың орташа үлгісі алынады да, үккіш арқылы фарфор табақшада үгітіліп, кӛзі 1 мм болатын елек арқылы ӛткізіледі.

2. 25 г ӛлшенді алынып, кӛлемі 250 см3болатын конустық колбаға салынады. Колбаға 125 см3дистилденген су құйылады. Колбаны бірнеше рет араластырады да, 5 минут тұндырылады.

3. Сулы сығынды қағаз сүзгіш арқылы сүзіледі.

4. Сүзілген сулы сығындының 5 см3 сынауыққа құйып алады да оған 0,25 см3 әмбебап индикатор қосылады. Сынауықтағысұйық белгілі бір түске боялады. Түс біркелкі таралуы үшін сынауықты біраз шайқап араластырады. Талданып жатқан ерітіндісі бар және екінші сондай мӛлшердегі дистилденген суы бар екі сынауықты компараторға салады. Дистилденген суы бар сынауыққтың астынан Алямовский шкаласының әртүрлі түстерін ӛткізген кезде зерттеліп жатқан ерітіндінің түсіне жақын эталон түсін және рН мӛлшерін анықтауға болады. А) Тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау

1. Топырақтың орташа үлгісі алынады да, үккіш арқылы фарфор табақшада үгітіліп, кӛзі 1 мм болатын елек арқылы ӛткізіледі. 20 г ӛлшенді алынып, кӛлемі 100 см3 болатын конустық колбаға салынады.

2. Топырағы бар сынауыққа 50 см3бір нормальды КСІ ерітіндісі құйылады, 3 минут араластырып, тығынмен тығындалады да, 24 сағатқа сақтап қояды.

3. 24 сағат тұрғаннан соң пипетка арқылы сынауыққа 2,5 см3алынады да, оған 0,15 см3әмбебап индикатор қосылады. Сұйықта араластыру үшін сынауықты шайқайды.

4. Одан соң Алямовский шкаласы арқылы сулы сығындының рН мӛлшерін анықтаған секілді рН мӛлшерін анықтайды. Бір нормальды КСІ ерітіндісінің рН мӛлшері 5,6-ға тең. Егер тұзды сығындының рН мӛлшері 5,6-дан кем болса, бұл потенциальды (ауыспалы) қышқылдығының бар екендігін дәлелдейді. Ауыспалы қышқылдығы 5,5-тен кем болса, онда топырақты әк қосуды (әктеуді) қажет етеді. Құрал-жабдықтар: үккіші бар фарфор табақша, кӛзі 1 мм болатын металл елек, кір тастары бар техникалық таразы, екі шыны түтік және сүзгіш, сынауықтары бр ағаш штатив, кӛлемі 250 смжәне 100 см3болатын колбалар, Алямовский приборы. Реактивтер: бір нормальды КСІ ерітіндісі, Алямовский әмбебап индикаторы.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

топрак шгару.docx

топрак шгару.docx
Размер: 240.8 Кб

.

Пожаловаться на материал

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері. Топырақ құраушы факторлар Үгілу құбылысы. Топырақтың морфологиялық белгілері. Топырақтың органикалық бөлігі. Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы. Қазақстан

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Топырақ

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері. Топырақ құраушы факторлар Үгілу құбылысы. Топырақтың морфологиялық белгілері. Топырақтың органикалық бөлігі. Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы. Қазақстан

К данному материалу относятся разделы:

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері

Топырақ құраушы факторлар

Үгілу құбылысы

Топырақтың морфологиялық белгілері

Топырақтың органикалық бөлігі

Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы

Топырақ коллоидтары, оның құрамы

Топырақтың ұсақ дисперсті бөлігі және сіңіру қабілеті

Топырақ сулары мен топырақтың сулы қасиеттері

Топырақтың физикалық қасиеттері мен су-ауа режимі

Топырақтың жылулық режимі және оның экологиялық маңызы

Топырақ құнарлығы

Топырақ жамылғысына антропогендік факторлардың әсері

Топырақтың минерологиялық құрамы

Топырақтың макро және микроэлементтері

Топырақтың біріншілік минералдары

Топырақтың екіншілік минералдары

Арктикалық ландшафттар мен тундра зонасының топырақтары. Арктикалық топырақтардың таралуы, географиялық түзілу жағдайлары

Тайга-орман ландшафттарының топырақтары

Аралас орман топырақтары. ТМД мен шетелде таралуы

Сұр орман топырақтары. ТМД-да таралуы. Ауа райы жағдайы. Жіктелуі

Шалғынды және шалғынды-алуаншөптесінді далалар топырақтары

Құрғақ дала зонасының қара қоңыр топырақтары

Даланың гидроморфты топырақтары. Сор және сортаң топырақтар

Шөл зонасының топырақтары

Субтропикалық белдеу топырақтары

Ылғал субтропикалық ормандардың қызыл және сары топырақтары

Топырақтардың жер бетінде таралу заңдылықтары

Қазақстан топырақтары және олардың қалыптасуының экологиялық жағдайы

Қазақстан топырақ қорлары, оларды пайдалану және қорғау жолдары

Өсімдіктердің тіршілік жағдайлары және оларды реттеу тәсілдері

Арамшөптер және олармен күрес жолдары

Арамшөптердің жіктелуі

Ауыспалы егістік

Топырақты өңдеу жүйесі

Өсімдіктер қоректенуінің ғылыми негіздері

Өсімдіктердің қоректенуіне сыртқы орта факторларының әсері

Минералдыжәне микротыңайтқыштар

Дәнді астықты дақылдар

Дәнді бұршақты дақылдар

Негізгі тары тәріздес дақылдар

Тамыржемісті дақылдар

Майлы дақылдар

Талшықты дақылдар

Көкөніс дақылдардың жалпы сипаттамасы

Негізгі жеміс-жидек дақылдары

Техникалық дақылдар

Қой шаруашылығы

Шошқа шаруашылығы

Құс шаруашылығы

Жылқы шаруашылығы

Қоян шаруашылығы

Терісі бағалы аңдарды ұстау

Ауыл шаруашылық жануарларын азықтандыру

Өсімдіктерге қоректік элементтердің түсу теориялары

Тыңайтқыштарды пайдалану жүйелері

Жаздық және күздік дәнді дақылдар

Әлемнің топырақ қорлары

Өсімдіктерді химиялық қорғау

Бақша дақылдары

Топырақты далалық жағдайда зерттеу әдістері

Топырақтың бөлшектік құрамын М.М.Филатов әдісімен анықтау

Топырақ қабаттарын морфологиялық белгілеріне қарай сипаттау

Топырақтағы қарашірік мөлшерін И.В.Тюрин әдісі арқылы сандық анықтау

Топырақтың жұту қабілетін анықтау

Топырақтағы ылғал түрлерін анықтау

Топырақтың физикалық қасиеттерін анықтау

Топырақтағы бірқатар химиялық элементтерінің жеңіл және орташа еритін формаларын сапалық анықтау

Топырақтың сулы сығындысын химиялық талдау

Тұқымның сапасын анықтау

Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау

Тұқымның ылғалдылығын анықтау

Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

Хлор ионды және сульфат ионды анықтау

Топырақтың механикалық және физикалық жұту қабілетін анықтау

Топырақтың құрылымдық құрамын анықтау

Топырақтың сыбағалы салмағын анықтау

Топырақтың көлемдік салмағын анықтау

Топырақтың толық су сыйымдылығын анықтау

Негізгі көкөніс дақылдарға толық сипаттама беру

Негізгі жеміс-жидек түрлеріне толық сипаттама беру

Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

Хлор ионды және сульфат ионды анықтау

Топырақтың механикалық және физикалық жұту қабілетін анықтау

Топырақтың құрылымдық құрамын анықтау

Топырақтың сыбағалы салмағын анықтау

Топырақтың көлемдік салмағын анықтау

Топырақтың толық су сыйымдылығын анықтау

Топырақтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

Негізгі көкөніс дақылдарға толық сипаттама беру

Негізгі жеміс-жидек түрлеріне толық сипаттама беру

Похожие материалы:

Гражданское право. Программа государственного экзамена

Направление подготовки Юриспруденция. Государственный экзамен по дисциплине «Гражданское прав» является одним из основных итоговых экзаменов по направлению подготовки юристов с квалификацией (степенью) «бакалавр»

Звук и смысл. Всякое слово представляет собой единство звучания и значения

Лексическое значение – это содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и т. д. Фонетическое значение называет (обозначает) предмет (предметная отнесенность), который отражается в сознании, и на основе его признаков формируется понятие о нем.

Основные химические учения

Химия - наука, изучающая вещества и их превращения. Превращения веществ, изменение их состава и (или) строения происходят в результате химических реакций.

Этика добродетелей Аристотеля

Аристотель различает разумные и нравственные добродетели (добродетели ума и добродетели характера). Схема Аристотеля.

ЗАПИСКА до курсового проектуз дисципліни "Деталі машин" на тему: Проектування приводу стрічкового конвеєра

Проектування приводу стрічкового конвеєра КП.Д.М.ІМ-31-15.00.005 КП Кінематичний розрахунок приводу  Розрахунок передач Ескізна компоновка редуктора