Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

Жалпы сілтілікті анықтау. Нормальды карбонаттар тудыратын сілтілікті анықтаған стаканға 2 тамшы метилоранж ерітіндісін тамызады және сары түс қызғылт түске айналғанша 0,02 н H2SO4 ерітіндісімен титрлейді. Сондай-ақ 2 тамшы метилоранж тамызылған сулы ерітіндісі бар екінші стакан алынады. Реакция келесі теңде бойынша жүреді: Ca (HCO3)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2CO3 2NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2CO3

Жалпы сілтілік 100 грамм топырақтағы НCO3 - иондарының миллиграмм-эквивалнент санымен кӛрсетіледі. Есептеу келесі формуламен жүргізіледі:

( а + m ) н v

Х = х 100

вс

Мұндағы:

а- нормальды карбонаттар тудыратын сілтілікті анықтау үшін

титрлеуге кеткен H2SO4 ерітіндісінің миллилитр саны;

m- бикарбонаттар тудыратын сілтілікті анықтау үшін титрлеуге

кеткен H2SO4 ерітіндісінің миллилитр саны;

н- H2SO4 ерітіндісінің нормальдығы;

v- сулы ертінді дайындауға алынған жалпы судың мӛлшері;

100 – процентке есептейтін коэффициент;в- жалпы сілтілікті титрлеуге алынған сулы ерітінді кӛлемі;с- топырақ салмағы;Жалпы қышқылдылықты анықтау Егер сулы сығындының қышқыл ракциясы болса, яғни метилоранж әсерінен қызғылт түске боялса, ондадан жалпы қышқылдылықты анықтайды. 50 мл сулы сығындыға 2 тамшы фенолфталеин қосады да, 0,02н NaОН (немесе КОН) ерітіндісімен 34 қызғылт түс шыққанша титрлейді. Жалпы қышқылдылық 100 грамм құрғақ топырақтағы Н+ иондарының миллиграмм-эквивалент санымен кӛрсетіледі. Оны келесі формула бойынша табуға болады:

анV

Х = х 100

вс

Мұндағы:

А - титрлеуге кеткен NaОН ерітіндісінің миллилитр саны;

н - NaОН ерітіндісінің нормальдығы;

V - сулы сығынды дайындауға алынған жалпы судың мӛлшері;

100 – пайызға есептейтін коэффициент;

в – титрлеуге алынған сулы сығынды кӛлемі;

с - топырақ салмағы;

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері. Топырақ құраушы факторлар Үгілу құбылысы. Топырақтың морфологиялық белгілері. Топырақтың органикалық бөлігі. Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы. Қазақстан

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Топырақ

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері. Топырақ құраушы факторлар Үгілу құбылысы. Топырақтың морфологиялық белгілері. Топырақтың органикалық бөлігі. Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы. Қазақстан

К данному материалу относятся разделы:

Топырақтану ғылымының дамуының негізгі кезендері

Топырақ құраушы факторлар

Үгілу құбылысы

Топырақтың морфологиялық белгілері

Топырақтың органикалық бөлігі

Топырақ қара шіріндісі, оның құрамы

Топырақ коллоидтары, оның құрамы

Топырақтың ұсақ дисперсті бөлігі және сіңіру қабілеті

Топырақ сулары мен топырақтың сулы қасиеттері

Топырақтың физикалық қасиеттері мен су-ауа режимі

Топырақтың жылулық режимі және оның экологиялық маңызы

Топырақ құнарлығы

Топырақ жамылғысына антропогендік факторлардың әсері

Топырақтың минерологиялық құрамы

Топырақтың макро және микроэлементтері

Топырақтың біріншілік минералдары

Топырақтың екіншілік минералдары

Арктикалық ландшафттар мен тундра зонасының топырақтары. Арктикалық топырақтардың таралуы, географиялық түзілу жағдайлары

Тайга-орман ландшафттарының топырақтары

Аралас орман топырақтары. ТМД мен шетелде таралуы

Сұр орман топырақтары. ТМД-да таралуы. Ауа райы жағдайы. Жіктелуі

Шалғынды және шалғынды-алуаншөптесінді далалар топырақтары

Құрғақ дала зонасының қара қоңыр топырақтары

Даланың гидроморфты топырақтары. Сор және сортаң топырақтар

Шөл зонасының топырақтары

Субтропикалық белдеу топырақтары

Ылғал субтропикалық ормандардың қызыл және сары топырақтары

Топырақтардың жер бетінде таралу заңдылықтары

Қазақстан топырақтары және олардың қалыптасуының экологиялық жағдайы

Қазақстан топырақ қорлары, оларды пайдалану және қорғау жолдары

Өсімдіктердің тіршілік жағдайлары және оларды реттеу тәсілдері

Арамшөптер және олармен күрес жолдары

Арамшөптердің жіктелуі

Ауыспалы егістік

Топырақты өңдеу жүйесі

Өсімдіктер қоректенуінің ғылыми негіздері

Өсімдіктердің қоректенуіне сыртқы орта факторларының әсері

Минералдыжәне микротыңайтқыштар

Дәнді астықты дақылдар

Дәнді бұршақты дақылдар

Негізгі тары тәріздес дақылдар

Тамыржемісті дақылдар

Майлы дақылдар

Талшықты дақылдар

Көкөніс дақылдардың жалпы сипаттамасы

Негізгі жеміс-жидек дақылдары

Техникалық дақылдар

Қой шаруашылығы

Шошқа шаруашылығы

Құс шаруашылығы

Жылқы шаруашылығы

Қоян шаруашылығы

Терісі бағалы аңдарды ұстау

Ауыл шаруашылық жануарларын азықтандыру

Өсімдіктерге қоректік элементтердің түсу теориялары

Тыңайтқыштарды пайдалану жүйелері

Жаздық және күздік дәнді дақылдар

Әлемнің топырақ қорлары

Өсімдіктерді химиялық қорғау

Бақша дақылдары

Топырақты далалық жағдайда зерттеу әдістері

Топырақтың бөлшектік құрамын М.М.Филатов әдісімен анықтау

Топырақ қабаттарын морфологиялық белгілеріне қарай сипаттау

Топырақтағы қарашірік мөлшерін И.В.Тюрин әдісі арқылы сандық анықтау

Топырақтың жұту қабілетін анықтау

Топырақтағы ылғал түрлерін анықтау

Топырақтың физикалық қасиеттерін анықтау

Топырақтағы бірқатар химиялық элементтерінің жеңіл және орташа еритін формаларын сапалық анықтау

Топырақтың сулы сығындысын химиялық талдау

Тұқымның сапасын анықтау

Сулы және тұзды сығындының рН мөлшерін анықтау

Тұқымның ылғалдылығын анықтау

Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

Хлор ионды және сульфат ионды анықтау

Топырақтың механикалық және физикалық жұту қабілетін анықтау

Топырақтың құрылымдық құрамын анықтау

Топырақтың сыбағалы салмағын анықтау

Топырақтың көлемдік салмағын анықтау

Топырақтың толық су сыйымдылығын анықтау

Негізгі көкөніс дақылдарға толық сипаттама беру

Негізгі жеміс-жидек түрлеріне толық сипаттама беру

Жалпы сілтілік пен қышқылдылықты анықтау

Хлор ионды және сульфат ионды анықтау

Топырақтың механикалық және физикалық жұту қабілетін анықтау

Топырақтың құрылымдық құрамын анықтау

Топырақтың сыбағалы салмағын анықтау

Топырақтың көлемдік салмағын анықтау

Топырақтың толық су сыйымдылығын анықтау

Топырақтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

Негізгі көкөніс дақылдарға толық сипаттама беру

Негізгі жеміс-жидек түрлеріне толық сипаттама беру

Похожие материалы:

Толерантность как форма оптимального сосуществования общества

Толерантность как исследовательская проблема. а) понятие, сущность, актуальность толерантности. б) природа толерантности; история происхождения понятия. в) уровни толерантности г) субъекты толерантности

Всесвітня історія. Відповіді на тести

Відповіді на тестові питання по всесвітньої історії. Основні протиріччя в Європі. Перша світова війна. СРСР. Велика депресія в США.

Общие сведения о микропроцессорах

Микропроцессоры. Классификация микропроцессоров. Структура микропроцессора. Типичная суперскалярная структура процессора. Микроконтроллеры.

Технико-экономическое обоснование. Дипломный проект

Целью данного проекта, разработки системы управления автомобильными светофорами с учетом режима приоритета, является внедрение разработки системы, описанной выше, которая наиболее выгодна как с технической так и с экономической стороны.

Принципы системы менеджмента качества

Принцип ориентации на потребителя, роли руководства, вовлечения персонала, процессного подхода. Принцип системного подхода, постоянного улучшения, принятия решений, основанных на фактах. Принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками