Перелік питань що виноситься на підсумковий модульний контроль із дисципліни «Охорона праці в галузі (електробезпека)»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

із дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (електробезпека)» студентам спеціальностей 7.091.901 – «Енергетика с.-г. виробництва», ОКР «Спеціаліст»; 8.091.901 – «Енергетика с.-г. виробництва», ОКР «Магістр»

 1.  Суть, мета та підсистеми СУОП.
 2.  Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження.
 3.  Обов'язки власника щодо створення і забезпечення функціонування СУОП
 4.  Служба охорони праці підприємства
 5.  Участь трудового колективу в системі управління охороною праці.
 6.  СУОП підприємства, місце в ній комісії з охорони праці підприємства.
 7.  Роль громадських об'єднань в СУОП.
 8.  Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні завдання.
 9.  Безпека експлуатації балонів та систем що працюють під тиском. Вимоги до обслуговування та маркування.
 10.  Порядок створення та функції служби охорони праці підприємства.
 11.  Завдання та функції служби охорони праці підприємства.
 12.  Порядок створення та функції комісії з питань охорони праці підприємства.
 13.  Основні завдання, права та обов’язки комісії з питань охорони праці підприємства.
 14.  Опишіть чотири групи норм охорони праці, що передбачено політикою України в галузі охорони праці.
 15.  Навчання з охорони праці, спеціальне навчання, навчання під час підвищенні кваліфікації та перекваліфікації.
 16.  Інструктажі з охорони праці.
 17.  Відповідальність працівників служби охорони праці підприємства. Структура служби охорони праці підприємства.
 18.  Класифікація посудин, що працюють під тиском. Основні причини вибухів посудин що працюють під тиском.
 19.  Загальні вимоги до посудин, що працюють під тиском. Особливості вимог до розміщення посудин які працюють під тиском.
 20.  Методика визначення показників травматизму у галузі (загального та з окремих професій, видів робіт).
 21.  Класифікація вогнегасників  та особливості їх застосування.
 22.  Порядок проведення атестації робочих місць в галузі.
 23.  Методика розрахунку економічних втрат  зумовлених  виробничим травматизмом.
 24.  Організація пожежної безпеки на підприємствах АПК.
 25.  Пожежна профілактика в сільському господарстві.
 26.  Організація гасіння пожеж на об’єктах АПК.
 27.  Вимоги пожежної безпеки до виробничих умов та пожежного водопостачання.
 28.  Аналіз травматизму та професійної захворюваності в агропромисловому комплексі.
 29.  Вогнегасячі речовини і техніка для гасіння пожеж
 30.  Вимоги до працівників та категорії робіт в електроустановках
 31.  Опишіть сутність протипожежних інструктажів
 32.  Послідовність виконання розслідування нещасних випадків на виробництві
 33.  Виробничі та невиробничі нещасні випадки. Особливості їх розслідування
 34.  Порядок розслідування хронічних професійних захворювань і отруєнь
 35.  Розслідування та облік аварій
 36.  Складання акту про нещасний випадок на виробництві.
 37.  Медична експертиза нещасного випадку на виробництві.
 38.  Вимоги до працівників, що обслуговують електроустановки. Відповідальність за порушення вимог.
 39.  Категорії робіт в електроустановках
 40.  Вимоги до проведення робіт в електроустановках напругою до 1000В без зняття напруги
 41.  Вимоги та відповідальність осіб за безпеку проведення робіт в електроустановках.
 42.  Вимоги до оперативного обслуговування та огляду електроустановок.
 43.  Організаційні заходи безпечного виконання робіт в електроустановка
 44.  Вимоги охорони праці до підготовки робочих місць та допуску до робіт в електроустановках.
 45.  Особливості робіт за розпорядженням та в порядку потокової експлуатації електроустановок.
 46.  Системи заходів безпечної експлуатації електроустановок в галузі.
 47.  Наведіть основні вимоги до працівників. Означте категорії робіт в електроустановках.
 48.  Особи які несуть відповідальність за безпеку робіт в електроустановках.
 49.  Сутність завдань оперативного обслуговування та огляду електроустановок.
 50.  Організаційні заходи безпечного виконання робіт в електроустановка
 51.  Технічні заходи безпечного виконання робіт.
 52.  Електрична ізоляція струмопровідних частин. Захисні заходи при використанні неізольованих проводів
 53.  Блокування небезпеки в електроустановках. Вимоги до сигналізації та маркування обладнання
 54.  Технічні заходи електробезпеки: застосування малих напруг та розділення мереж.
 55.  Перевірка діелектричних властивостей ізолювальних електрозахисних засобів
 56.  Вимоги ПУЕ до захисного заземлення, занулення, захисного вимикання
 57.  Технічні заходи електробезпеки: Захисне заземлення, занулення та захисне вимикання
 58.  Методи розрахунку заземлювальних пристроїв електроустановок
 59.  Захист від переходу напруги понад 1000 В у мережі напругою до 1000В
 60.  Пожежна профілактика в сільському господарстві
 61.  Наведіть перелік пристрої що підлягають та не підлягають захисному заземленню.
 62.  Означте принцип дії занулення та сферу його застосування.
 63.  Основні елементи пристроїв захисного вимикання. Основні вимоги, яким повинні відповідати пристрої захисного вимикання.
 64.  Означте типи ПЗВ, що реагують на прийняті вхідні величини
 65.  Наведіть вимоги ПБЕЕС до порядку підготовки робочого місця та вимикання (зняття напруги)
 66.  Наведіть вимоги ПБЕЕС до порядку вивішування плакатів безпеки та обгородження робочого місця
 67.  Наведіть вимоги ПБЕЕС до порядку перевірки відсутності напруги та встановлення заземлень
 68.  Наведіть вимоги ПБЕЕС до порядку заземлення повітряних ліній електропередач, зберігання та обліку заземлень
 69.  Означте причини аварій і відмов підстанціях і в електричних мережах
 70.  Джерела інформації і план дій персоналу підстанціях і в електричних мережах
 71.  Наведіть дії персоналу при автоматичному відключенні повітряних і кабельних ліній, трансформаторів, збірних шин
 72.  Методи і прилади для визначення місць пошкоджень на лініях електропередач
 73.  Основні вимоги ПБЕЕС під час оперативного обслуговування електроустановок споживачів
 74.  Організація безпечного виконання окремих робіт в електроустановках за розпорядженням
 75.  Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку поточної експлуатації
 76.  Вимоги до процедури вмикання електроустановок після повного закінчення робіт
 77.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт на повітряних лініях електропередач. Роботи на опорах
 78.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт на кабельних лініях електропередачі. Земляні роботи
 79.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
 80.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт під час обслуговування електродвигунів
 81.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики тощо
 82.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із акумуляторними батареями та зарядними пристроями
 83.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами, переносними електричними машинами тощо
 84.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт в електроустановках, що пов’язані з підійманням на висоту
 85.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
 86.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт у відряджених працівників
 87.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із чищення і обмивання ізоляторів
 88.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із електроустановками у вибухонебезпечних зонах
 89.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із електроустановками в пожежонебезпечних зонах
 90.  Вимоги ПБЕЕС та ПУЕ до організації робіт із електроустановками випробувальних станцій і лабораторій
 91.  Основні вимоги електробезпеки під час експлуатації мобільних (інвентарних) будівель та споруд
 92.  Основні вимоги до підготовки персоналу енергетичних підприємств щодо пожежної безпеки

Ведучий викладач        доцент Луб П.М.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Педагогика Учебник, Часть 1

Педагогические теории, системы технологии. Основы общей педагогики. Педагогика в системе современного человекознания. Философские основания современной педагогики. Социализация и воспитание. Педагогическое взаимодействие. Педагог: профессия и личность. Теоретические основы обучения. Обучение как составная часть педагогического процесса. содержание образования как средство обучения и фактор развития. эволюция методов обучения и их классификация. Методы обучения. Формы организации обучения. Средства обучения. Технологии в обучении. Системы развивающего обучения, используемые в школе.

Фольклор

Русский фольклор. Жанры, входящие в состав русского фольклора. Русские обрядовые песни. Обряды. Первобытная поэзия. Жанр календарно-обрядового фольклора. Похоронный, свадебный и рекрутский обряды включали целый цикл причитаний. Сказки.

Жалпы медицина мамандығы бойынша қорытынды (мемлекеттік) аттестацияға арналған интегрирленген тестілік емтиханға тестілер

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Законотворчество: понятие и стадии.

Аанализ состояния рынка труда России и особенности его функционирования в современных условиях

Курсовая работа. Целью написания данной курсовой работы является рассмотрение теоретических основ рынка труда, анализ его функционирования и разработка рекомендаций, направленных на совершенствование функционирования рынка труда современной России.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok