Коливання і хвилі. Основи молекулярної фізики та термодинаміки

Территория рекламы

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2

«Коливання і хвилі. Основи молекулярної фізики та термодинаміки»

1.1. Кінематика гармонічних коливань

Гармонічні коливання та їх характеристики: період, кругова частота, фаза, амплітуда. Комплексна форма представлення коливань. Векторні діаграми.

Додавання гармонічних коливань одного напрямку і однакової частоти. Додавання коливань різних частот. Биття.

Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Фігури  Ліссажу.

1.2. Динаміка гармонічних коливань

Математичний, фізичний та пружинний маятник.

Вільні незгасаючі коливання, їх диференціальне рівняння та його розв’язок.

Вільні згасаючі коливання. Диференціальне рівняння цих коливань та його розв’язок. Коефіцієнт згасання, логарифмічний декремент згасання, добротність.

Вимушені коливання. Диференціальне рівняння цих коливань та його розв’язок. Амплітуда  і фаза при вимушених коливаннях. Резонанс. Резонансна частота . Резонансні криві.

1.3. Хвильові процеси

Механізм утворення механічних хвиль. Поперечні та поздовжні хвилі. Плоска синусоїдальна хвиля.

Механічні хвилі. Рівняння біжучої хвилі. Довжина хвилі і хвильове число. Хвильове рівняння. Енергія хвилі.

Ультразвук та його застосування.

2.1. Макроскопічні стани

Статистичний та термодинамічний методи досліджень. Макроскопічні параметри. Рівняння стану ідеального газу. Рівноважні стани і процеси.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Середня кінетична енергія молекул.

2.2. Статистичні розподіли

Імовірність та флуктуації. Розподіл Максвела для молекул ідеального газу за швидкостями. Найбільш імовірна та середня арифметична швидкості.

Барометрична формула. Розподіл Больцмана для системи у потенціальному полі.

Молекулярно-кінетичний сенс температури. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями вільності молекул. Внутрішня енергія ідеального газу.

2.3. Явища перенесення

Середнє число співударів і середня довжина вільного пробігу газу. Явища перенесення: дифузія, теплопровідність та внутрішнє тертя. Коефіцієнти дифузії, теплопровідності та в’язкості газів.

2.4. Основи термодинаміки

Робота газу при зміні його об’єму. Кількість теплоти . Перше начало термодинаміки. Залежність теплоємності газу від виду процесу. Застосування  першого начала термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона.

Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси ( цикли). Цикл Карно та його ККД. Друге начало термодинаміки.

Ентропія ідеального газу.

2.5. Реальний газ і фазові перетворення

Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса.

Фазові переходи першого роду. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Зрідження газів. Поняття про фазові переходи другого роду.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Змістовий модуль II.doc

Змістовий модуль II.doc
Размер: 25 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Змістовий модуль. Кінематика гармонічних коливань. Динаміка гармонічних коливань. Хвильові процеси. Макроскопічні стани

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (ГДПБ)

ГДПБ – юрыдычна навука — адна з фундаментальных прававых дысцыплiн. Вывучае палiт. i прававыя iнстытуты з моманту iх з’яулення i да цяпер. часу.

Анализ организации «Bad Boys Barbershop»

Итоговая работа Дисциплина: Основы интегрированных коммуникаций Описание рынка, на котором функционирует организация. Ценовая политика. Описание каналов продвижения

Процесс адаптации пациента к съемным протезам и его фазы. Правила пользования и уход за ними

Дипломная работа. Процесс адаптации пациента к съемным протезам и его фазы. Фазы адаптации к съемным протезам. Период адаптации. Жалобы и неудобства при ношении съемных протезов. Правила пользования съемным протезом. Уход за съемными протезами. Основные индивидуальные средства гигиены, их применение. Метод индивидуальной гигиены полости рта. Изготовление частичного съемного протеза и процесс адаптации пациента

Альфа-адреномиметики, Бета-адренолитики

Селективные альфа-адренолитики, Празозин, Доксазозин, Тамсулозин, Фентоламина гидрохлорид, метаносульфат. Альфа 1- и альфа2-адренолитики

Розрахунково графічна робота З дисципліни «Теорія коливань»

Расчет колебаний коленчатого вала ДВС проводится методом начальных параметров позволяющий при данной частоте колебаний по известным значениям перемещений и внутренних сил в начале участка определять значения тех же переменных в конце участка.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok