Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

Территория рекламы

Огороджувальні конструкції повинні мати певні теплотехнічні властивості, бути досить енергоефективними і довговічними, водостійкими і морозостійкими. Крім цього вони повинні бути акустично комфортними, мають забезпечувати, через віконні прорізи, інсоляцію приміщень, освітленість, комфортність проживання та діяльності.

З метою скорочення втрат тепла в зимовий період і надходжень тепла в літній період при проектуванні будівлі проводиться теплотехнічний розрахунок стінових огороджень і перекриттів.

1.8.1.Визначення товщини утеплювача

Умова достатності теплозахисних властивостей огороджуючої конструкції:

, де - визначається за таблицею в залежності від температурної зони;

= 2,5 ( ;

R∑ = RB + RK + RЗ , де

RB – опір теплосприйняття внутрішньою поверхнею огородження;

RK – термічний опір конструкції;

RЗ – опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження;

αВ = 8,7 Вт/(м2. оС) – коефіцієнт тепло сприйняття;

αЗ = 12 Вт/(м2. оС) – коефіцієнт тепловіддачі;

(;

(;

;

.

З урахуванням стандартних розмірів плит для горищного покриття приймаємо товщину мінераловатного утеплювача 0,8 м.

Перевіряємо умову:

(;

().

Умова виконана.

 1) За «Додатком В» ДБН В.2.6-31 2006 «Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1 від 1 липня 2013 року,  визначаємо температурну зону. Для м. Луцьк – 1 зона.

 2) Знаходимо режим вологості приміщень – сухий режим.

 3) Визначаємо умови експлуатації огороджуючих конструкцій в залежності від вологісного режиму приміщень і зони вологості району будівництва.

                                 Таблиця 5. Градація вологісного режиму приміщень

Вологісний режимрежимВологість внутрішнього повітря φв , %, температури tвtв ≤ 12 °С12 < tв ≤ 24 °Ctв > 24 °ССухийφΒ < 60φΒ < 50φв <40Нормальний60 ≤ φΒ ≤ 7550 ≤ φ, ≤ 6040 ≤ φв ≤ 50Вологий75<φΒ60 < φΒ ≤ 7550 < φΒ ≤ 60Мокрий-75 < φв60 <φΒ

Таблиця 6. Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень

Призначення будинківРозрахункова t внутрішнього повітря tв, °СРозрахункове значення відносної вологості φΒ , %Житлові2055Громадські та адміністративні2050-60Лікувальні та дитячі навчальні заклади2150Дошкільні заклади2250

4) Визначаємо градус доби опалювального періоду.

За ДСТУ-Н Б В.1.1-27 "Будівельна кліматологія" tоп =0,3°С, (tоп з - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °С,)  Zоп = 180 діб. (Тривалість опалювального періоду).

  (20 -0,3)* 180 =3546 °С-доб, за ДСТУ-Н Б В.1.1-27

- розрахункова температура внутрішнього повітря, °С, приймається за нормами проектування відповідних будівель і споруд;   

- середня температура, ° С, і тривалість діб, періоду з середньою добовою температурою повітря нижче або рівний 8 ° С. 

1.8.2 Стінові огороджувальні конструкції

Необхідний опір теплопередачі стінових огороджувальних конструкцій, яке відповідає санітарно-гігієнічним і комфортним умовам, визначають за таблицею 7.

Таблиця 7.

НайменуванняшаруТовщина, ммλ, Вт/(м·°С)R, м²·°С/ВтШтукатурка150.70.021Газобетон2000.220.909Утеплювач "ROCKWOOL "1200.0472.128Повітряний шар22  Облицювання102.910.003

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

RΣ = ,

 де αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 · К), які приймаються згідно з додатком Е;

Rі - термічний опір і-го шару конструкції, м2 · К/Вт;

λip - теплопровідність матеріалу 1-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К).

Термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2, К/Вт, залежно від розміщення в конструкції:

R = 3.3 м2 * оС/Вт.

Отже, конструкція має необхідний за умовами енергозбереження опір теплопередачі.

Через наявність містків холоду у вигляді кріплення конструкції навісного фасаду, приймаємо рішення збільшити товщину утеплювача, що закладається в зовнішні стіни до 120мм, що дозволяє усунути негативний вплив.

1.8.3 Покриття готельно-офісного комплексу.

Рис.15. Шари покриття.

Необхідний опір покриття теплопередачі, яке відповідає санітарно гігієнічним і комфортним умовам, визначають за таблицею 8.

Таблиця 8.

Найменування шаруТовщина, ммλ, Вт/(м·°С)R, м²·°С/ВтСПН1580Залізобетон701.920.036Пароізоляція "Пароізол"30.170.018Утеплювач "Rockwool"1800.0414.39Цементна стяжка300.760.039Рулонний килим30.170.018

Термічний опір R, м² ° С / Вт, шару багатошарової огороджувальної конструкції, а також однорідної (одношарової) огороджувальної конструкції, визначаємо загальний опір теплопередачі огороджувальної конструкції Rо, за формулою ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»

де  - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції; 

- опір теплопередачі всіх верств стіни, м2 * С / Вт;  

- коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, Вт / (м2 * ° С).     

Термічний опір для кожного шару огороджувальної конструкції: 

, де, - товщина шару; - коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару.

Порівнюємо и .

= 4.66 > =4.6472 м2 °С/Вт.

Конструкція має необхідні властивості.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

архітектура.doc

архітектура.doc
Размер: 892 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Кліматичні умови. Геологічна характеристика ґрунтів Гідрологічні умови та особливості водозабезпеченості підземними водами Генеральний план ділянки забудови Об\'ємно-планувальне рішення будівлі Конструктивне рішення будівлі Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура Луцька

Кліматичні умови. Геологічна характеристика ґрунтів Гідрологічні умови та особливості водозабезпеченості підземними водами Генеральний план ділянки забудови Об\'ємно-планувальне рішення будівлі Конструктивне рішення будівлі Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

Похожие материалы:

Недискреционная (автоматическая) фискальная политика

Ответы на тест. Выберите один или несколько ответов. Фискальная политика является автоматической. Цель фискальной политики государства. При проведении стимулирующей бюджетно-налоговой политики. Целью бюджетно-налоговой политики.

Устный пересказ, виды изложений. Русский язык

Устный пересказ, его характеристика. Методика проведения сжатого пересказа. Виды изложений, методика их проведения на уроках русского языка. Методика работы над изложением. Реализация языковой содержательной линии на уроках русского языка.

Транспортная система городов

Улично-дорожная сеть. Основу улично-дорожной сети города – магистральную улично-дорожную сеть составляют магистральные улицы

Юридический процесс: понятие, виды

Юридический процесс - это нормативно установленные формы упорядочивания юридической деятельности. Это порядок осуществления деятельности следственных, административных, судебных органов.

Уголовное право. ГОС экзамен Ответы

УП - Уголовное право; РФ - Российская Федерация; УК - уголовный кодекс;