Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій — Архітектура Луцька | iFREEstore

Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

Территория рекламы

Огороджувальні конструкції повинні мати певні теплотехнічні властивості, бути досить енергоефективними і довговічними, водостійкими і морозостійкими. Крім цього вони повинні бути акустично комфортними, мають забезпечувати, через віконні прорізи, інсоляцію приміщень, освітленість, комфортність проживання та діяльності.

З метою скорочення втрат тепла в зимовий період і надходжень тепла в літній період при проектуванні будівлі проводиться теплотехнічний розрахунок стінових огороджень і перекриттів.

1.8.1.Визначення товщини утеплювача

Умова достатності теплозахисних властивостей огороджуючої конструкції:

, де - визначається за таблицею в залежності від температурної зони;

= 2,5 ( ;

R∑ = RB + RK + RЗ , де

RB – опір теплосприйняття внутрішньою поверхнею огородження;

RK – термічний опір конструкції;

RЗ – опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження;

αВ = 8,7 Вт/(м2. оС) – коефіцієнт тепло сприйняття;

αЗ = 12 Вт/(м2. оС) – коефіцієнт тепловіддачі;

(;

(;

;

.

З урахуванням стандартних розмірів плит для горищного покриття приймаємо товщину мінераловатного утеплювача 0,8 м.

Перевіряємо умову:

(;

().

Умова виконана.

 1) За «Додатком В» ДБН В.2.6-31 2006 «Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1 від 1 липня 2013 року,  визначаємо температурну зону. Для м. Луцьк – 1 зона.

 2) Знаходимо режим вологості приміщень – сухий режим.

 3) Визначаємо умови експлуатації огороджуючих конструкцій в залежності від вологісного режиму приміщень і зони вологості району будівництва.

                                 Таблиця 5. Градація вологісного режиму приміщень

Вологісний режимрежимВологість внутрішнього повітря φв , %, температури tвtв ≤ 12 °С12 < tв ≤ 24 °Ctв > 24 °ССухийφΒ < 60φΒ < 50φв <40Нормальний60 ≤ φΒ ≤ 7550 ≤ φ, ≤ 6040 ≤ φв ≤ 50Вологий75<φΒ60 < φΒ ≤ 7550 < φΒ ≤ 60Мокрий-75 < φв60 <φΒ

Таблиця 6. Розрахункові значення температури й вологості повітря приміщень

Призначення будинківРозрахункова t внутрішнього повітря tв, °СРозрахункове значення відносної вологості φΒ , %Житлові2055Громадські та адміністративні2050-60Лікувальні та дитячі навчальні заклади2150Дошкільні заклади2250

4) Визначаємо градус доби опалювального періоду.

За ДСТУ-Н Б В.1.1-27 "Будівельна кліматологія" tоп =0,3°С, (tоп з - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °С,)  Zоп = 180 діб. (Тривалість опалювального періоду).

  (20 -0,3)* 180 =3546 °С-доб, за ДСТУ-Н Б В.1.1-27

- розрахункова температура внутрішнього повітря, °С, приймається за нормами проектування відповідних будівель і споруд;   

- середня температура, ° С, і тривалість діб, періоду з середньою добовою температурою повітря нижче або рівний 8 ° С. 

1.8.2 Стінові огороджувальні конструкції

Необхідний опір теплопередачі стінових огороджувальних конструкцій, яке відповідає санітарно-гігієнічним і комфортним умовам, визначають за таблицею 7.

Таблиця 7.

НайменуванняшаруТовщина, ммλ, Вт/(м·°С)R, м²·°С/ВтШтукатурка150.70.021Газобетон2000.220.909Утеплювач "ROCKWOOL "1200.0472.128Повітряний шар22  Облицювання102.910.003

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

RΣ = ,

 де αв, αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 · К), які приймаються згідно з додатком Е;

Rі - термічний опір і-го шару конструкції, м2 · К/Вт;

λip - теплопровідність матеріалу 1-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Л), Вт/(м · К).

Термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2, К/Вт, залежно від розміщення в конструкції:

R = 3.3 м2 * оС/Вт.

Отже, конструкція має необхідний за умовами енергозбереження опір теплопередачі.

Через наявність містків холоду у вигляді кріплення конструкції навісного фасаду, приймаємо рішення збільшити товщину утеплювача, що закладається в зовнішні стіни до 120мм, що дозволяє усунути негативний вплив.

1.8.3 Покриття готельно-офісного комплексу.

Рис.15. Шари покриття.

Необхідний опір покриття теплопередачі, яке відповідає санітарно гігієнічним і комфортним умовам, визначають за таблицею 8.

Таблиця 8.

Найменування шаруТовщина, ммλ, Вт/(м·°С)R, м²·°С/ВтСПН1580Залізобетон701.920.036Пароізоляція "Пароізол"30.170.018Утеплювач "Rockwool"1800.0414.39Цементна стяжка300.760.039Рулонний килим30.170.018

Термічний опір R, м² ° С / Вт, шару багатошарової огороджувальної конструкції, а також однорідної (одношарової) огороджувальної конструкції, визначаємо загальний опір теплопередачі огороджувальної конструкції Rо, за формулою ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»

де  - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції; 

- опір теплопередачі всіх верств стіни, м2 * С / Вт;  

- коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції, Вт / (м2 * ° С).     

Термічний опір для кожного шару огороджувальної конструкції: 

, де, - товщина шару; - коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару.

Порівнюємо и .

= 4.66 > =4.6472 м2 °С/Вт.

Конструкція має необхідні властивості.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

архітектура.doc

архітектура.doc
Размер: 892 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Кліматичні умови. Геологічна характеристика ґрунтів Гідрологічні умови та особливості водозабезпеченості підземними водами Генеральний план ділянки забудови Об\'ємно-планувальне рішення будівлі Конструктивне рішення будівлі Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура Луцька

Кліматичні умови. Геологічна характеристика ґрунтів Гідрологічні умови та особливості водозабезпеченості підземними водами Генеральний план ділянки забудови Об\'ємно-планувальне рішення будівлі Конструктивне рішення будівлі Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій

Похожие материалы:

Исследование процесса принятия решения о покупке продукции

Курсовая работа. Целью данной работы является исследование процесса принятия решения о покупке продукции, оценка эффективности продаж на основании исследования процесса принятия решения о покупке и разработка путей повышения их эффективности.

Порушення менструальної функції у спортсменок

Реферат. Класифікація порушень менструальної функції. Механізми пригнічення функції репродуктивної системи при високих фізичних навантаженнях. Найпоширеніші форми патологій репродуктивної системи.

Основные принципы государственной политики в области БЖД

Основные права и обязанности работодателя и работника в обеспечении безопасных условий труда на предприятии. Экономический механизм обеспечения безопасности труда на предприятии.

Математический анализ

Решение произвольных систем линейных уравнений (метод Гаусса). Неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. Прямая в пространстве. Векторная алгебра

Вопросы к екзамену экономической теории

Развитие понятия о предмете экономической теории Охарактеризуйте функции экономической теории. Понятие потребности, их виды, суть закона возрастания потребностей