Загальна характеристика податку на додану вартість

7. Загальна характеристика податку на додану вартість.

ПДВ – непрямий податок на додану вартість, яка створена на всіх стадіях вир-ва та обігу, що включ у ціну товару і повністю сплачується кінцевим споживачем данного товару.

В Україні вперше ПДВ запров в 1992 р. разом із акцизним збором. Замінив податок з обороту. У 1997 р. був прийнятий новий закон (ЗУ «Про ПДВ»), який суттєво змінив порядок стягнення податку.

Доданою вважається вартість, що додається в процесі вир-ва та обігу товару до початкової його ціни на кожній стадії руху товару від вир-ка до споживача.

Методи визнач додаткової вартості:

1)метод додавання - додавання заробітної плати, внесків на соціальне страхування, амортизації, деяких накладних витрат, прибутку

2)сальдовий - виручка від реалізації за вирахуванням матеріальних затрат та прирівняних до них витрат

Переваги ПДВ

регулює розмір цін товару;

стримує кризу перевиробництва і прискорює витісн з ринку слабких товаровиробників;

забезпечує надійну і стабільну систему под. надходжень

платниками податку є усі учасники руху товару;

простота нарахування і сплати;

відсутність подвійного оподаткування

нейтральний щодо платників, розміщ ресурсів

стимулює експорт, стимулює імпорт

володіє механізмом взаємної перевірки сум податків

Недоліки ПДВ

найнесправедливіший податок, оскільки об’єктом оподатк. є не дохід (прибуток), а розмір витрат для кожного кінцевого спожив.;

значно впливає на аг рівень цін;

стримує розвиток вир-ва, а також знижує  купівел  спроможність нас.

впливає на кінцеві споживчі витрати малозабезпечен вертв насел.

відволікає оборотні кошти

вимагає підготовки сусп. Думки

дозволяє ухилятись від сплати в умовах недосконалості законодавства при формуванні бази оподаткування включає інші податки і збори на які нарахов податок

8. Платники податку на додану вартість та об’єкт оподаткування.

Платники ПДВ:

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку;

2) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України,

3) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;

4) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

5) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави

6) особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту.

7) отримувач послуг, відпов за нарахув та сплату ПДВ у разі постач послуг нерезидентами у т. ч. їх постійними представництвами, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України

8) у т. ч. їх постійними представництвами, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України

Об’єкт оподаткування ПДВ

постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, у т. ч. операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю

ввезення (вивезення) товарів (супутніх послуг) на (за межі) митну територію України

постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом

9. Ставки податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування.

Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20% - це основна ставка і застосовується до усіх оподатковуваних операцій, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткув.

б) 0% – вільна митна зона, безмитна торгівля і у митному режимі

За ставкою 0% оподатков операції:

1)постачання товарів для заправки морських суден, повітряних, космічних кораблів, наземного військового транспорту;

2)постачання послуг з міжнародних перевезень ;

3) послуги що передбач роботи з рухомим майном попередньо ввезеним на МТУ, а потім вивезеним;

в) 7 % – постачання на МТУ та ввезення на МТУ мед. виробів та/або мед. обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань:

– постачання на МТУ та ввезення на МТУ лікарських засобів, дозволених для вир-ба та застосування на терит. Укр.

База оподаткування:

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий) (база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку

У випадках, коли платник податку здійснює операції з постачання особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком ПДВ, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом.

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами).

У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі якщо у строк більше ніж 12 календарних місяців з моменту надходження зворотної тари вона не повертається відправнику, вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача;

У разі якщо платник податку провадить підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.

У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Платники податку на додану вартість та об’єкт оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Числові методи

ЦІЛЬ ЛЕКЦІЇ познайомити із задачами курсу \"Числові методи та автоматизація проектування\": викласти короткий зміст курсу;дати список рекомендованої літератури;ввести поняття «чисельні методи»;викласти основні положення апроксимації;навести приклад апроксимації табличних данихКлючові слова: чисельний метод, апроксимація, сплайн, припасування кривої

Лінгвістичні погляди вільгема фон Гумбольдта

Першим теоретиком у галузі мовознавства, який глибоко, пофілософськи осмислив багатий мовний матеріал і результати зроблених до нього наукових досліджень, був Вільгельм фон Гумбольдт.

Изучение и анализ участия медицинской сестры в групповом профилактическом консультировании пациентов в условиях стационара

Выпускная квалификационная работа Целью исследования является оптимизация деятельности среднего медицинского персонала в работе с пациентами, страдающими аллергозами, изучение проблемы возникновения аллергических реакций и аллергозов, определение возможностей медицинской сестры повлиять на предотвращение их развития и улучшение качества жизни аллергических больных.

Фармакологія. Тесты с ответами

Организация пассажирских перевозок в Карибском регионе. Расчетно-графическая работа

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по дисциплине:«Пассажирские перевозки» на тему: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В КАРИБСКОМ РЕГИОНЕ»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok