Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Загальні принципи використання засобів відновлення:

комплексність, тобто сукупне використання засобів всіх трьох груп і різних засобів певної групи з метою одночасного впливу на всі основні функціональні ланки організму - рухове середовище, нервові процеси, обмін речовин і енергії, ферментний і імунний статуси та ін.;

врахування індивідуальних особливостей організму спортсмена;

сумісність і раціональне поєднання, тому що деякі засоби підсилюють дію один одного (сауна і гідромасаж), інші, навпаки, нівелюють (прохолодний душ і електро процедури);

упевненість у повній нешкідливості і малій токсичності (засобу фармакології);

відновні засоби повинні відповідати завданням і етапам тренування, характеру проведеної і майбутньої роботи;

неприпустимо тривале (систематичне) застосування сильнодіючих засобів відновлення (головним чином фармакологічних) тому що можливі несприятливі наслідки.

      Правильне використання засобів відновлення спортивної працездатності можливо при рішенні наступних завдань:

визначення ланки функціональної системи організму, що несе основні навантаження і лімітує працездатність, а також врахування гетерохронності протікання відновних процесів, що стимулюються засобами відновлення;

розробка і підбор оптимальної технології використання різних засобів відновлення в комплексі;

підбор об'єктивних методів контролю ефективності застосовуваних комплексів,  відновних засобів і вдосконалювання організаційних форм проведення відновних заходів у системі спортивного тренування.

Загальні принципи використання засобів відновлення:

комплексність, тобто сукупне використання засобів всіх трьох груп і різних засобів певної групи з метою одночасного впливу на всі основні функціональні ланки організму - рухове середовище, нервові процеси, обмін речовин і енергії, ферментний і імунний статуси та ін.;

врахування індивідуальних особливостей організму спортсмена;

сумісність і раціональне поєднання, тому що деякі засоби підсилюють дію один одного (сауна і гідромасаж), інші, навпаки, нівелюють (прохолодний душ і електро процедури);

упевненість у повній нешкідливості і малій токсичності (засобу фармакології);

відновні засоби повинні відповідати завданням і етапам тренування, характеру проведеної і майбутньої роботи;

неприпустимо тривале (систематичне) застосування сильнодіючих засобів відновлення (головним чином фармакологічних) тому що можливі несприятливі наслідки.

      Правильне використання засобів відновлення спортивної працездатності можливо при рішенні наступних завдань:

визначення ланки функціональної системи організму, що несе основні навантаження і лімітує працездатність, а також врахування гетерохронності протікання відновних процесів, що стимулюються засобами відновлення;

розробка і підбор оптимальної технології використання різних засобів відновлення в комплексі;

підбор об'єктивних методів контролю ефективності застосовуваних комплексів,  відновних засобів і вдосконалювання організаційних форм проведення відновних заходів у системі спортивного тренування.

  Для забезпечення термінового відновного ефекту дотримуються наступних вимог:

       а) при невеликій перерві між тренуваннями ( 4 - 6 годин) відновні процедури доцільно проводити відразу після тренування;

       б) засоби загального і глобального впливу передують локальним процедурам;

       в) не треба тривалий час використовувати один засіб, причому засоби локального впливу потрібно міняти частіше, ніж засоби загального впливу;

       г) у сеансі відновлення не рекомендується більше трьох різних процедур.

       Використання відновних засобів, органічно вв'язане з величиною й характером навантажень в тренувальних заняттях, дозволяє збільшити обсяг навантажень в ударних мікроциклах на 10-15% при одночасному поліпшенні якісних показників тренувальної роботи.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Питання до екзамену (заліку) з дисципліни «Гроші та кредит».

Україна в системі міжнародних відносин

Поняття міжнародних відносин і зовнішньої політики. Перелік міжнародних організацій. ООН. Україна в системі міжнародних відносин від 24.08.1991р. до 25 лютого 2010. Міжнародна політика України в період правління Януковича В.Ф. Сучасна міжнародна політика та міжнародна політика України.

Демография и её роль в Экономике. Доклад

Доклад По предмету: Экономика На тему: Демография и её роль в Экономике.

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі

Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар. Атмосфералық ауаны қорғау. Су ресурстарын қорғау

Агентский договор. Пример

Образец агентского договора.  Стоимость и порядок взаиморасчетов.  Предмет Договора.  Форс-мажор