Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Під адаптацією слід розуміти процес пристосування організму до зовнішнього середовища або змін, що відбуваються в самому організмі.

 У спортивному тренуванні виділяють два типи адаптації - строкову (не стабільну) ідовгострокову (стабільну). Прикладом термінової адаптації може служити реакція організму нетренованого і тренованого людини на виконання одноразової фізичного навантаження. Відразу після початку роботи спостерігаються різкі зрушення в діяльності функціональних систем і механізмів, що досягають до кінця роботи високих величин. У нетренованого людини ці зрушення нижче, ніж у кваліфікованого бігуна при виконанні аналогічної роботи, проте також можуть досягати істотних величин. Прикладом термінової адаптації може служити також перерозподіл кровотоку при фізичних навантаженнях.

Термінові адаптаційні реакцій зумовлені величиною подразника, ступенем тренованості спортсмена, здатністю його функціональних систем до ефективного відновлення та в цілому досить минущі.  У термінових адаптаційних реакціях можна виділити три стадії:

 Перша стадія пов'язана з активізацією діяльності різних компонентів функціональної системи, що забезпечує виконання заданої роботи. Це проявляється в різкому збільшенні частоти серцевих скорочень (ЧСС), вентиляції легень, споживання О2, накопичення лактату в крові і т. д.

 Друга стадія настає, коли діяльність функціональної системи протікає при стабільних характеристики основних параметрів її забезпечення, в так званому стійкому стані.

      Перехід в третю стадію характеризується порушенням балансу між запитом і його задоволенням через стомлення нервових центрів, що забезпечують регуляцію рухів і діяльність внутрішніх органів, вичерпанням вуглеводних ресурсів організму і ін Занадто часте пред'явлення організму спортсмена вимог, пов'язаних з переходом в третю стадію термінової адаптації, може несприятливо позначитися на темпах формування довготривалої адаптації, а також призвести до негативних змін у стані різних органів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Ғылымының функциялары

Педагогика ғылымының функциялары. кушылардың шығармаларын, шығармашылық, практикалық жұмыстарын және. Автоматты түрде орындалатын біліктілік. Стимулдау ережелері. Сабаққа дайындықтың аяқтаушы стадиясы. Тілі мүкіс

Жилищное право. Ответы на билеты

Понятие жилищного права, его предмет и метод. Место жилищного права в системе права. Правомочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Понятие и формы защиты жилищных прав.

Понятие психодиагностического вывода: психологический диагноз, психологический прогноз. Виды психологического диагноза

Психодиагностический вывод — документ о результатах тестирования, подготовленный специалистом-психологом. Психологический диагноз - это не заключение о психической болезни или о предрасположенности к определенному психическому заболеванию.

Общие положения в основаниях и фундаментах

Основные понятия и определения. Классификация оснований и фундаментов. Глубина заложения фундаментов. Нормативные положения. Выбор рационального типа фундамента.  Предельные состояния оснований. Общие положения расчетов.

Горячие клавиши Microsoft Office. Реферат