Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Тренованість – це комплексне лікарсько-педагогічне поняття, що характеризує готовність спортсмена до досягнення високих спортивних результатів. Вона розвивається під впливом систематичних і цілеспрямованих занять спортом. Сучасна система тренувань передбачає 2-4 разові  щоденні тренування. Розрізняють загальну і спеціальну тренованість (фізичну підготовленість і фізичну працездатність). Загальну працездатність визначають по функціональних тестах  (PWC 170, тредміл, Гарвардський степ-тест і др.), що відбиває стан кардіореспіраторної системи спортсмена. Ці показники у представників різних видів спорту різні.

Тренованість – це комплексне лікарсько-педагогічне поняття, що характеризує готовність спортсмена до досягнення високих спортивних результатів. Вона розвивається під впливом систематичних і цілеспрямованих занять спортом. Сучасна система тренувань передбачає 2-4 разові  щоденні тренування. Розрізняють загальну і спеціальну тренованість (фізичну підготовленість і фізичну працездатність). Загальну працездатність визначають по функціональних тестах  (PWC 170, тредміл, Гарвардський степ-тест і др.), що відбиває стан кардіореспіраторної системи спортсмена. Ці показники у представників різних видів спорту різні.

Спеціальна фізична працездатність залежить від виду спорту. Так, одні види спорту розвивають насамперед витривалість (марафони. лижні перегони, велосипедний спорт і ін.) і впливають більшою мірою на кардіореспіраторну систему (вона може виявитися фактором, що лімітує); інші види спорту впливають переважно на рівень фізичного розвитку (боротьба, штанга і ін.); треті – тренують психічні якості і т.д. Фізичну підготовленість (тренованість) характеризує морфофункціональний стан організму спортсмена і проявляється вона, зокрема, у фізичних якостях, таких як – витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість, а також нейром’язова  координація.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Основные культурологические концепции 18-20 в.

18в – эпоха просвещения. Разум человек от природы и он должен прийти к природе, чел разумен и должен следовать своей природе. Культура – развитие ума, её цель – сделать всех счастливыми. Важным фактором просвещения Гельвеций считал, что невежество причина всех несчастий.

Общее состояние проблемы предотвращения загрязнения моря с судов, международное право регламентирование предотвращения моря с судов. Российское законодательство об охране морской среды

Российское законодательство об охране морской среды. Охрана окружающей среды, включая морскую, приобретает сегодня особое значение и является одной из важнейших проблем глобального характера, стоящих в настоящее время перед человечеством.

Теплова енергія, яка використовується у житлово-комунальному господарстві

Ефективне використання теплової енергії, зрештою, не є надто складною справою. Наведений список можливих заходів ви можете доповнити і власними ідеями.

46 причин пить воду

Сорок шесть причин, по которым качественная вода ежедневно необходима Вашему организму

Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе Российской Федерации и защита прав российских граждан

Дипломная работа. Европейский суд по правам человека: основы деятельности. Правовые и организационные основы деятельности Европейского суда по правам человека. Процедура подачи и рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе Российской Федерации. Имплементация прецедентной практики Европейского суда по правам человека в национальное законодательство Российская Федерация и российские граждане в Европейском суде по правам человека