Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Фізичний розвиток (ФР) - комплекс функціонально-морфологічних властивостей організму, що визначає запас його фізичних сил. В основі визначення  лежить комплекс ознак - тотальні розміри тіла (довжина, вага, окружність грудей). Крім основних показників входять - діаметри і периметри окремих частин тіла, соматоскопія, функціональні показники і т.д.. ФР визначається методом антропометричного обстеження, методика і техніка нескладна, але вимагає додержання ряду умов: всі виміри проводяться за уніфікованою методикою; первинні   й   повторні   обстеження   здійснюються   по можливості в той же саме час і тим же інструментарієм.

Визначення розмірів тіла: зріст - один з основних ознак ФР. Визначають ростоміром або антропометром. П'яти, сідниці, лопатки – торкаються  стійки ростоміру, а козелок вуха і зовнішній кут ока - на одній лінії. Точність виміру - 0,5 см. Ріст людини змінюється як протягом доби, так і після фізичного навантаження. Ранком більше на 0,5 – 1,0 см, а після великого навантаження може зменшитися на 2-3 см. Між довжиною тіла і іншими показниками фізичного розвитку існує кореляція.

Фізичний розвиток (ФР) - комплекс функціонально-морфологічних властивостей організму, що визначає запас його фізичних сил. В основі визначення  лежить комплекс ознак - тотальні розміри тіла (довжина, вага, окружність грудей). Крім основних показників входять - діаметри і периметри окремих частин тіла, соматоскопія, функціональні показники і т.д.. ФР визначається методом антропометричного обстеження, методика і техніка нескладна, але вимагає додержання ряду умов: всі виміри проводяться за уніфікованою методикою; первинні   й   повторні   обстеження   здійснюються   по можливості в той же саме час і тим же інструментарієм.

Визначення розмірів тіла: зріст - один з основних ознак ФР. Визначають ростоміром або антропометром. П'яти, сідниці, лопатки – торкаються  стійки ростоміру, а козелок вуха і зовнішній кут ока - на одній лінії. Точність виміру - 0,5 см. Ріст людини змінюється як протягом доби, так і після фізичного навантаження. Ранком більше на 0,5 – 1,0 см, а після великого навантаження може зменшитися на 2-3 см. Між довжиною тіла і іншими показниками фізичного розвитку існує кореляція.

Вага залежить від ряду факторів (віку, статі, стану здоров'я, умов праці, побуту і т.д.). Визначають на медичних вагах, точність виміру - 20 гр. На початку тренувального процесу вага падає на 0,5 - 2,5 кг. Потім у стані гарної тренованості здобувається звичайна, "робоча вага", що майже точно повторюється в кожному спортивному сезоні. Окружності (периметри тіла) - їхній вимір  дає можливість судити про розвиток мускулатури,  величина  якої    пов'язана    з    вагою    тіла,    вимірюють сантиметровою стрічкою. Окружність грудної клітки - вимірюють у положенні паузи, максимального вдиху і максимального видиху. На її величину впливає форма грудної клітки, розвиток мускулатури і жировідкладення. Стрічку накладають позаду під нижні кути лопаток, а попереду по сосковій лінії (у жінок - по верхньому краї молочної залози). При накладенні стрічки руки піднімають, а потім опускають. Точність виміру до 1 см. Різниця між величиною вдиху і видиху визначає рухливість (екскурсія) грудної клітки.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Органы власти и управления Временного правительства

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, высший орган власти и управления в России со 2 марта по 25 октября 1917. Создание Временного правительства. Двоевластие Состав Временного правительства Законодательная политика Временного правительства

Экзаменационные вопросы по ПАТРОЛОГИИ для студентов 3-го курса

Питання до екзамену (заліку) з дисципліни «Гроші та кредит».

Праксиологический (поведенческий) аспект профессиональной педагогической этики

Ситуации морального выбора в деятельности педагога. Моральные дилеммы в работе педагога и алгоритм их решения. Профессионально-этические конфликты в деятельности педагога и стратегии их разрешения. Этическая защита в педагогическом общении.

Виды и принципы налогообложения предприятия

Реферат По дисциплине «Экономика организации». Сущность и принципы налогообложения. Формы налогообложения. Виды налогов. Экономические преобразования в современной России и реформирование отношений собственности. Особенность реформирования экономики в России, национальной реформы