Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Структурні особливості: 1. Дилятація - розширення порожнин серця (особливо шлуночків). У нетренованих чоловіків 20-30 років обсяг серця 760 см3, у ватерполістів - 1139, у баскетболістів - 1125, у лижників - 1073 і т.д. Найбільше розширення порожнин серця - у спортсменів в видах спорту на витривалість.

2. Фізіологічна гіпертрофія міокарду - важливий пристосувальний механізм, тому що при фізичному навантаженні при одному скороченні спортивне серце повинне викидати в 2-3 рази більше крові за 2 рази менший час. Гіпертрофія міокарду відбувається за рахунок збільшення саркомерів, мітохондрій, рибосом. Робоча гіпертрофія характеризується ростом капілярної мережі міокарда. Якщо вона стає надмірною, то погіршується кровопостачання міокарда, виникає відносне кисневе голодування.

Функціональні особливості стосуються всіх функцій серця: автоматизму, збудливості, провідності й скоротності.

1.Ударний обсяг крові (УО) - у здорових нетренованих людей - 40 - 90 мл. У спортсменів - 50 - 100 мл і до 140 мл. Більше - у видах спорту на витривалість.

 2. Хвилинний обсягкрові (ХОК) - характеризує рівень кровопостачання тканин і доставку О2. У здорових нетренованих людей 3-6 л/хв. У спортсменів - від 3 до 10 л/хв і навіть 8-10 л/хв.

 3. Брадикардія тренованості - іноді навіть до 30-34 уд/хв. Виявляється у всіх спортсменів, що тренуються, у стані основного обміну (у спокої).   У видах спорту на витривалість більше виражена висока экономизация роботи серця. Зменшення ЧСС перешкоджає "зношуванню" міокарда і має важливе оздоровче значення.

     При фізичному  навантаженні повністю перебудовується кардіодинаміка:

а) тривалість усього серцевого циклу коротшає.

б) підвищується ЧСС ( 185-200 уд в 1 хв.);

в) росте УО  150-200 мл);

г)  ХОК  підвищується до 25-40 л/хв;

д) змінюється   функціональний   стан   артерій: опір аорти (імпеданс) і еластичність судин підвищується, периферичний опір падає в 3 рази, прискорюється  кровоток по великих  судинах, збільшується  кровоток у капілярах.             

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Нейропсихология. Лекции

Нейропсихология: теоретические основы и практическое значение. Мозговая организация зрительного, слухового восприятия. Третичные зоны коры и организация симультанных синтезов. Лекция по дисциплине Нейропсихология

Алгоритм диагностики заболеваний, протекающие с синдромом экзантем и энантем

Алгоритм диагностики заболеваний, протекающие с синдромом экзантем и энантем. 5 курс ОМ. Электив интегрированный с кафедрой инфекционных и тропических болезней. Анатомия, физиология, первичные и вторичные элементов Вирусные дерматозы

Экзогенные геологические процессы. Выветривание. Виды выветривания. Результаты выветривания.

Экзогенные геологические процессы-протекают в приповерхностных частях земной коры на границе ее с внешними геосферами Земли-атмосферой, гидросферой и биосферой.

Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров

Курс лекций. Консервирование. Плоды и овощи. Химический состав. Физические свойства. Классификация

Правомерное поведение: понятие, черты, виды

Поведение является важнейшей социальной характеристикой личности. Правомерное поведение проявляется в общественной жизни весьма многообразно.