Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Дослідження органів дихання спортсменів ведеться за загальноприйнятою методикою: розпит, огляд, перкусія, аускультація, спірометрія, визначення МВЛ, рентгеноскопія, рентгенографія. Починають із огляду верхніх дихальних шляхів (звертають особливу увагу на носове дихання). Перевіряють по черзі прохідність правої і лівої ніздрі, виявляють причини утруднення носового дихання (скривлення носової перегородки, риніт і т.д.). Утруднення носового дихання негативно впливає не тільки на функцію зовнішнього дихання, але і на загальний стан організму.  При огляді зеву фіксують увагу на стані піднебінно-глоткового, лимфоїдного кільця, особливо мигдалин.Хронічний тонзиліт – не поєднується  із заняттями спортом.   При огляді грудної кліткизвертають увагу на її форму, підраховують частоту подихів протягом хвилини, роблячи це непомітно. Перкусія легенів - визначають якість звуку - у легенях його називають "легеневий тон" і визначають границі  легенів.  Аускультація легенів - звичайно порівняльна (права і ліва легеня). Нормальний легеневе дихання називається везикулярне (везикула - надутий міхур). Чітко чується тільки одна фаза подиху - вдих (для наочності його можна зрівняти з вимовою букви "ф").  Посилений подих  (чутно дві фази - вдих і  видих , букви  "ф" і "х") називають бронхіальним диханням.  Хрипи - додаткові звукові явища, які нашаровуються на фази дихання. Розрізняютьвологі і сухі хрипи. Вологі хрипи - нагадують  лускання пухирця повітря, як якщо дути через соломинку, опущену у воду (обумовлені наявністю в бронхах слизу).      Сухі хрипи - виникають при звуженні просвіту дрібних бронхів (запального або алергійного характеру). Бувають: свистячі, що дзижчать і т.д. Аускультація легенів повинна доповнюватися щорічним флюорографічним дослідженням.  Особливе значення має функціональне дослідження апарату зовнішнього дихання. Для оцінки застосовують прилади (спірометри, спірографи і т.д.). Повноцінна функціональна діагностика легеневої системи здійснюється в спеціальній лабораторії з використанням навантажувальних тестів.  Заняття спортом впливають на:  тип, частоту, глибину і ритм дихання; ЖЄЛ; МВЛ і  ХОД; газообмін і відсоток насичення крові киснем.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Історія української культури

Навчальний посібник. Витоки української культури. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Українська культура ХІV – перша половина ХVІІ ст. Культура українського народу у другій половині ХVІІ -– наприкінці ХVІІІ ст. Українська культура ХІХ –- початку ХХ ст. Українська культура у ХХ ст. Культура України на рубежі ХХ–-ХХІ ст.

Деловая одежда и аксессуары мужчины

Мужской деловой стиль. Современный деловой стиль одежды. В данном разделе описаны основные принципы выбора мужской деловой одежды

Нравственные проблемы в пьесах Островского

«Гроза» Островского. Конфликт между Катериной и «темным царством». Мотив дороги в творчестве русских писателей XIX века. Александр Сергеевич Пушкин «Я помню чудное мгновенье»

Теория государства и права: Учебник

Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства и права. Сущность и функции государства. Типы и формы государства. Механизм государства и политическая система общества. Гражданское общество и правовое государство. Право и правовая система. Право и личность. Право в системе социальных норм. Правосознание и правовая культура. Нормы права. Формы права и правотворчество. Система права и система законодательства. Реализация права. Толкование права. Коллизии в праве. Правовые отношения. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Цели и средства в праве. Правовое регулирование. Правовая политика.

Макроэкономика

Национальный доход (НД). Чистый национальный продукт (ЧНП). Валовый национальный продукт (ВНП). Что такое макроэкономика и ее связь с микроэкономикой.