Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Функціональні проби при ЛПС

ортостатична  проба - ранком у положенні лежачи вимірюють ЧСС, потім  те саме - стоячи;

тест РWС 170  зі спеціальними додатковими навантаженнями;

Гарвардський степ-тест і др.

для оцінки  рівня спеціальної підготовленості при ЛПС використовують пробу з повторними специфічними навантаженнями.

Функціональні проби при ЛПС

ортостатична  проба - ранком у положенні лежачи вимірюють ЧСС, потім  те саме - стоячи;

тест РWС 170  зі спеціальними додатковими навантаженнями;

Гарвардський степ-тест і др.

для оцінки  рівня спеціальної підготовленості при ЛПС використовують пробу з повторними специфічними навантаженнями.

Проба проводиться лікарем і тренером і повинна відповідати наступним вимогам: бути  специфічною     для     основної     змагальної діяльності,  виконуватися з максимально можливою інтенсивністю, повторюватися з можливо меншими інтервалами відпочинку.  Додаткова умова - навантаження і час, затрачувані на відпочинок, залишаються постійними, а число повторень і інтенсивність виконання вправ - відповідають рівню підготовки спортсмена. Перед пробою у положенні сидячи визначають ЧСС, АТ і частоту дихання. Після цього спортсмен робить розминку і 1-е навантаження. Після кожного навантаження (3-5-6) спортсмена досліджують 2-3 мін: ЧСС, АТ, частота дихання. До і після проби доцільно зняти ЕКГ.      Пристосовність до навантажень оцінюється по величині і характеру зрушень ЧСС, АТ і ЧД. Для гарної пристосовності характерна нормо тонічна  реакція зі швидким відновленням показників під час відпочинку між навантаженнями, стабільні показники при повторних навантаженнях.  При поганій пристосовності виникають атипові реакції, відновлення відбувається повільно, реакція погіршуємося. Проби з повторними навантаженнями доцільно проводити під час етапних обстежень 1 раз в 2-3 місяці

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Спортивна медицина

Спортсмени високого класу, професіонали, внаслідок перевантажень досить часто потерпають від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів, хребта, сухожилків, а також від синдромів перевантаження (періартроз променево-зап\'яскового, плечового, ліктьового суглобів, синдром тарзального каналу, синдром ротаторного кільця плечового суглоба тощо).

К данному материалу относятся разделы:

Охарактеризувати загальні особливості захворювань у спортсменів

Охарактеризувати специфічні причини захворювань у спортсменів та причини раптової смерті в спорті

Розкрити поняття «травма» та «спортивна травма», класифікація травм

Охарактеризувати гострі ушкодження у спортсменів

Охарактеризувати ушкодження викликані  надмірним використанням опорно-рухового апарату  спортсменів

Охарактеризувати особливості процесів відновлення при ушкодженнях опорно-рухового апарату спортсменів

Розкрити поняття «реабілітація спортивної травми» та її стадії

Охарактеризувати особливості процесів відновлення в спорті

Охарактеризувати педагогічні і психологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати медико-біологічні засоби відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати загальні принципи використання засобів відновлення після спортивних тренувань

Охарактеризувати типи адаптації в спорті та механізми термінової адаптації

Охарактеризувати механізми і стадії довгострокової адаптації в спорті

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи дихання до фізичних навантажень

Охарактеризувати особливості адаптації системи крові і обміну речовин до фізичних навантажень

Охарактеризувати основні види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Надати характеристику поняттям «тренованість» та «фізична підготовленість»

Охарактеризувати зміст, цілі та основні завдання кредитного модуля «Методи досліджень у лікарському контролі»  

Охарактеризувати особливості збирання анамнезу при обстеженні осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Описати методику визначення ступеня «фізичного розвитку» при лікарському обстеженні спортсменів

Охарактеризувати ознаки фізичного розвитку, які оцінюють суб'єктивно (у балах), дати визначення поняттю «поставу»

Осередки хронічної інфекції (ОХІ)  та їх значення у виникненні захворювань у спортсменів

Розкрити механізми впливу осередків хронічної  інфекції (ОХІ) на організм спортсменів

Охарактеризувати вплив імунологічної реактивності організму на рівень захворюваності спортсменів

Алгоритм обстеження серцево-судинної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати структурні та функціональні особливості «спортивного серця»

Охарактеризувати можливі патологічні порушення роботи серцево-судинної системи при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати основні функціональні проби, які використовують для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів

Описати алгоритм обстеження дихальної системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати основні показники функції зовнішнього дихання спортсменів

Описати алгоритм обстеження нервової системи у спортсменів при проведенні лікарського контролю

Охарактеризувати патологічні зміни стану центральної нервової системи, які відбуваються при нераціональних тренуваннях спортсменів

Розкрити особливості дослідження  функціонального стану периферичної нервової системи спортсменів та поширені негативні наслідки нераціональних тренувань для ПНС

Пояснити особливості дослідження органів чуття спортсменів та характеристика найбільш поширених захворювань, які виникають при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати найбільш поширені порушення нервово м'язового апарату спортсменів  при нераціональних тренуваннях

Охарактеризувати особливості дослідження функціонального стану системи крові  спортсменів та зміни  пов'язані з тренуваннями

Охарактеризувати методи досліджень, які використовують при лікарсько-педагогічних спостереженнях (ЛПС) за спортсменами

Розкрити особливості функціональних проб, які використовують при проведенні лікарсько-педагогічних спостережень (ЛПС)

Охарактеризувати анатомо-фізіологічні особливості організму юних спортсменів в різних вікових групах

Розкрити вплив рухової активності на розвиток школярів та особливості харчування юних спортсменів

Пояснити особливості лікарського контролю за студентами середніх та вищих навчальних закладів

Охарактеризувати особливості лікарського контролю за жінками

Охарактеризувати морфо-функціональні особливості організму людей похилого віку, які займаються фізичною культурою та спортом

Пояснити особливості фізичних навантажень у похилому віці та їх вплив на стан здоров'я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

Похожие материалы:

Прекращение исполнительного производства: основания, порядок и последствия.

Прекращение находится в компетенции как суда, так и пристава исполнителя, случаи

Периодизации возрастного развития детей

Процесс возрастного развития детей. В процессе развития дети проходят сенситивные (чувствительные) периоды развития. Сенситивные периоды развития детей, формирование мировоззрения.

Управление социально-экономическим развитием муниципального образования

Курсовая работа. Цель курсовой работы: изучить теоретические и практические аспекты управления социально-экономическим развитием муниципального образования и предложить, в качестве дополнительных статей дохода местного бюджета, проект по рациональному использованию имеющихся природных ресурсов.

Общие вопросы журналистики

Ответы по журналистике. Вопросы вынесенные на экзамен и струкурированные ответы на них

Физиология спорта

Лекции по физиологии спорта. Адаптация к физическим нагрузкам. Физические упражнения применительно к требованиям вида спорта. Классификации физических упражнений